Dokumenty

Inspekční zpráva z července 2017

 

 

Zápis

 

MŠ Montessori Kampus je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, tzn. že děti u nás plní povinnou předškolní docházku. Máte-li o docházku Vašeho dítěte do MŠ Montessori Kampus zájem, postup je následující

1) oba rodiče absolvují informační schůzku dne 25. dubna 2018 v 17 hodin v MŠ Montessori Kampus;

2) oba rodiče se přijdou podívat na program MŠ;

3) oba rodiče absolvují rozhovor s třídní učitelkou a/nebo ředitelkou;

4) rodič a dítě se dostaví k zápisu dne 4. května 2018 od 15 hodin.

K zápisu s sebou přinesete

Pro školní rok 2018 / 2019 je volná kapacita 6 dětí.

V případě volné kapacity je možný nástup dítěte do MŠ v průběhu školního roku. 

 

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě kritérií a informuje rodiče do 30 dnů od zápisu.

 

 

Mám zájem o zápis dítěte do MŠ Montessori Kampus

Vyplňte prosím níže uvedené údaje.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Kristýna a Petr Turkovi
Na Sádkách 40 (MŠ)
Husova 17 (ZŠ)
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus