Dokumenty

Inspekční zpráva z července 2017

 

 

Zápis

 

MŠ Montessori Kampus je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, tzn. že děti u nás plní povinnou předškolní docházku

Před zápisem si, prosím, sjednejte schůzku s ředitelkou školy pomocí formuláře dole a přijďte se oba rodiče podívat na průběh vzdělávání dětí. Dále prosíme, abyste se účastnili „Informační schůzky pro rodiče“, kde se podrobněji seznámíte se vzdělávacím programem školy. Na základě absolvování těchto dvou návštěv, prosím, vyplňte a odevzdejte škole formulář žádost o přijetí dítěte.

Zápis do mateřské školy Montessori Kampus se koná 4. května 2017.

Zápis dětí provádí ředitelka školy. K zápisu je třeba přinést

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě kritérií k přijetí dítěte do MŠ a informuje rodiče do 30 dnů od zápisu.

 

 

Mám zájem o zápis dítěte do MŠ Montessori Kampus

Vyplňte prosím níže uvedené údaje. Během pár dnů se Vám ozveme.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Kristýna a Petr Turkovi
Na Sádkách 40 (MŠ)
Husova 17 (ZŠ)
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus