Blog

Občas se ke mě dostanou otázky na Kampus, jako např. Slyšela jsem, že děti si u vás nemohou spontánně hrát a mluvit spolu. Co je na tom pravdy? A jak řešíte šikanu?

Je to jízda!

17.11.2022

VYCHOVÁVAT děti je jako jízda na řece neznámou krajinou! Občas řeka poklidně plyne, jindy jsou to takové peřeje, že jsme rádi, že nás to fyzicky a psychicky nepotopí. Je normální a patří k rodičovství, že zažíváme ohromnou lásku a jindy zase vyčerpání.

Vznik škol je důležitým milníkem v kultuře - děti přestaly zastávat těžkou práci v továrnách, která byla určená pro dospělé a dostávalo se jim vzdělání. Škola dala a stále dává dětem možnost více umět a více chápat. Ne každý dospělý je schopen (vlastní) děti vzdělávat. 🤪

Jedná maminka mi na rodičovské schůzce ve školce řekla, že jí je jedno, jestli její dítě bude v pěti letech umět číst, psát a počítat, hlavně ať je šťastné.

Pár pomůcek na aritmetiku v montessori základní škole: děti jsou schopné zvládnout v 1. ročníku všechny početní operace do milionu, zlomky i mocniny na druhou a na třetí.

Dnes se rozdala poslední vysvědčení. 💥 Pro někoho hrůza, pro někoho brnkačka, někdo z toho má stres, jiný to hází za hlavu, někdo se těší. Zpětná vazba patří k naší současné kultuře a a je to nástroj pro rozvoj dovedností a sociální inteligence. Dá se z toho vždycky udělat pěkná fraška, protože nikdy nevíme, v jakém rozpoložení bude čtenář. Nad...

V poslední době se mi několikrát dostalo poděkování za to, jakých úspěchů dosáhly děti. Ať to jsou úspěšně složené přijímací zkoušky na víceletá gymnázia nebo to, že si děti ověřily, že mají znalosti, a měly možnost se konfrontovat s vrstevníky z jiných škol. Jako učitelka bych měla být potěšena, že jsou vidět výsledky naší práce. A to bez pochyby...

Svoboda je ...

09.05.2022

Téma svobody není palčivou otázkou jen v posledních pár měsících, ale prolíná se celou lidskou historií. Naštěstí žijeme v době, která svobodě přeje, ale je velice tvrdě vydobyta předchozími generacemi a je jen na nás, nakolik si ji budeme hýčkat a vědomě ji opatrovat.

Děti od jejich narození beru takové, jaké jsou, bez podmínek. Cítím odpovědnost za jejich štěstí i život, protože jsem je přivedla na tenhle svět. Nechci od nich ani do budoucna nic, nemám očekávání, jen si přeji ať jsou šťastné a já zdravá, ať tu pro ně můžu vždycky být a být jednou i přínosná babička. Hlavně ať jsou šťastní oni, pak budu i já....