Otázky a odpovědi

 • Proč bych si měla vybrat zrovna vaši dětskou skupinu?

   

  Chceme, abyste se vy, rodiče, mohli realizovat. Víme však, že si obzvláště maminky často připadají jako krkavčí matky při myšlence, že by své dítě měly na pár hodin někam „odložit“. Ale: lepší pár příjemných hodin v dětské skupině s podobně starými kamarády a příjemnou paní učitelkou, než věčně nervózní a nespokojená maminka!

  Své dítě nemusíte dávat do naší dětské skupiny. Ale v jeho zájmu vás nabádáme, abyste vybírali velice, velice pečlivě! Váš výběr dítě ovlivní na celý život. Raná léta jsou pro psychický i fyzický vývoj člověka klíčová!

  Naše dětská skupina není „nějaké místo“, kam byste dítě odložili. Vy svému dítěti poskytnete přehledné prostředí, ve kterém se může realizovat! Nemáme hračky, protože těch si může vaše dítě užít doma, ale pomůcky, které ocení a které mu přinesou radost!

  Děti se věnují praktickým pohybovým činnostem jako je zalévání květin, šití, stříhání, lepení, převlékání, nácvik na toaletu, prostírání stolu a servírování jídla, mytí stolu a nádobí, zametání apod. Jsou to činnosti, které děti vidí u svých rodičů doma, a které touží v tomto období ovládnout! My dětem dáváme čas a vhodné materiály k tomu, aby mohly využít svoji chuť se tyto dovednosti naučit. Děti pak mají pozitivní vztah k domácím pracím a stanou se samostatnými členy své rodiny a třídy. 

  Další aktivity pomáhají dětem rozvíjet jejich slovní zásobu, klasifikaci, senzomotorické vnímání, umělecké cítění, hudební sluch a hrubou i jemnou motoriku. Kromě mnoha jiných pomůcek mají k dispozici hudební nástroje, malířský stojan s temperami, aktivity pro další výtvarné experimentování, po celou dobu plně funkční dřez s přístupnou vodou a možností přelévání. Děti vodu milují. Učíme je, jak ji využívat účelně a bez nehod.

  Venku na zahradě mají děti stromy, keře, malinké kopečky na lezení, záhony, na kterých se mohou hrabat v hlíně, pískoviště a prolézačku.

  Kromě toho máme paní učitelky, které si jsou vědomé svého vlivu na další život dětí a podle toho k nim přistupují. V období do tří let se dítě nejintenzivněji učí, co to znamená být člověkem, mužem, ženou, dospělým. Zda je dotek bezpečný a dostupný. Jaký způsob komunikace je normální. Zda je milované proto, jaké je, nebo zda se musí zalíbit paní učitelce, aby se mu dostalo uznání. Zda je oceněné, když přijímá životní výzvy a zkoumá své prostředí, nebo zda se na něj dospělí budou zlobit, když se bude snažit být samostatné. Jestli je v pořádku udělat chybu, nebo zda bude potrestáno tak, že se příště raději o nic nepokusí. Zda je dostatečně silné, aby uneslo následky svých rozhodnutí, nebo zda mu budou dospělí posluhovat a ustupovat.

  V tomto ohledu bereme naši práci velmi vážně. Uvědomujeme si roli, kterou v životě dítěte hrajeme, a cítíme velkou odpovědnost. Naším cílem je pomoci dítěti, aby bylo samostatné, silné, sebevědomé a soucitné. 

   

   

 • Cena je dost vysoká oproti jiným dětským skupinám a jesličkám. Proč?

   

  Záleží nám na dětech, a proto jsme absolvovali jedny z nejlepších montessori studií na světě. Vzdělání, kterým jsme prošli, nás stálo stovky tisíc a dále vyhledáváme informace a způsoby, jak dětem pomoci. Víme, že nejkritičtější období člověka se odehrává právě do tří let: tehdy se formují základy osobnosti a vytvářejí se zkušenosti a vnitřní programy pro celý následující život.

  Jak jsme již zmiňovali, v tomto období se dítě učí, co to znamená být člověkem, mužem, ženou, dospělým. Zda je dotek bezpečný a dostupný. Jaký způsob komunikace je normální. Zda je milované proto, jaké je, nebo zda se musí zalíbit paní učitelce, aby se mu dostalo uznání. Zda je oceněné, když přijímá životní výzvy a zkoumá své prostředí, nebo zda se na něj dospělí budou zlobit, když se bude snažit být samostatné. Jestli je v pořádku udělat chybu, nebo zda bude potrestáno tak, že se příště raději o nic nepokusí. Zda je dostatečně silné, aby uneslo následky svých rozhodnutí, nebo zda mu budou dospělí posluhovat a ustupovat.

  V tomto ohledu bereme naši práci velmi vážně. Uvědomujeme si roli, kterou v životě dítěte hrajeme, a cítíme velkou odpovědnost. Naším cílem je pomoci dítěti, aby bylo samostatné, silné, sebevědomé a soucitné.  

  U nás se děti vzdělávají. My je podporujeme tak, že pro ně máme připravené prostředí, ve kterém mohou zkoumat, učit se i věci, na které doma nemáte čas nebo o kterých si myslíte, že je na ně dítě ještě malé. Neděláme z dětí génie, ale věříme v jejich potenciál a schopnosti!

  Snažíme se držet dostupné ceny navzdory skutečné tržní ceně, která se pohybuje kolem 9 000 Kč za měsíc. Jednáme však o dotacích. Pokud se nám je podaří získat, cena bude nižší! Spočítejte si však náklady na dvě učitelky, úklid, nájem, pojištění, hygienické potřeby a drobné spotřební zboží (vybavení, didaktické pomůcky, výtvarné potřeby atd.) To vše při maximálním počtu 12 dětí! Pokud byste však přišli s uskutečnitelným nápadem, jak pro nás získat peníze navíc, rádi rodičům vyjdeme s cenou vstříc.

   

   

 • Proč je vaše otevírací doba tak krátká? Musím chodit do práce na celý úvazek a tohle mi nepomůže.

   

  Jsme pracující matky, měly jsme a máme vlastní děti v dětské skupině a nyní některé z nich máme ve školce. Myslíme si, že dítě do tří let patří především k matce. Ke spokojené matce. Naše otevírací doba pomůže maminkám pracovat na částečný úvazek, aby se mohly realizovat, odpočinuly si od svého dítěte a vracely se k němu spokojené. Přesto by si měly na své malé dítě udělat dost času, protože dítě je v tomto období velice snadno formovatelné. Podpoříme rodiče, aby výchova a vzdělávání jejich milovaného dítěte proběhly optimálně, v souladu s jeho vývojovými potřebami. Na to jsme odbornice. Chtěly bychom se však vyhnout tomu, aby nám jiné, než naše vlastní děti říkaly „mami“.

   

   

 • Myslela jsem, že preferujete, když matka s dítětem tráví co nejvíc času. Podle ceny hádám, že chcete, aby k vám děti chodily každý den. Jak to řešíte, když si ho budu chtít nechat doma?

   

  Kratší, než třídenní docházka, se nám neosvědčila. První den děti přijdou po víkendu a rozkoukávají se, druhý den začínají lépe samostatně pracovat a třetí den se sehrají. Potom buď zůstávají ve čtvrtek a v pátek v dětské skupině a získávají mnoho dovedností a dělají velké pokroky (jsou čím dál samostatnější), nebo si je necháte doma, ale za cenu, že dítě nezapadne do party tak skvěle, jako ostatní. Akceptujeme tedy buď třídenní (pondělí až středa), čtyřdenní (pondělí až čtvrtek) nebo pětidenní docházku. Děti na dvoudenní, ani jednodenní docházku nepřijímáme. Proto, abyste byla se svým dítětem co nejvíc, si ho můžete vyzvednout po obědě, nejdéle však v 15 hodin.

  Cena vzhledem k nákladům zůstává stále stejná. Pro vás to má však tu výhodu, že pokud budete potřebovat něco vyřídit i ve čtvrtek a v pátek, místo pro své dítě máte zajištěné vždy po celý týden od 8.00 do 15.15!

   

   

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Husova 17
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus