Primary school

We give children what they need for optimal development:

Movement

Dítě se volně pohybuje po třídě a pracuje s didaktickými pomůckami, které podporují jeho myšlení a učení. Dítě si díky nim rozvíjí schopnost porozumět abstraktním idejím.

Choice

Učení se zlepší a duševní pohoda se zvýší, když má dítě pocit, že má volbu, resp. kontrolu nad situacemi ve svém životě. Proto má na výběr, co dělat a jak se zachovat a učí se nést odpovědnost za svá rozhodnutí.

Interest

Mozek dítěte si vybírá podněty, které mu pomohou se zdokonalit. Proto dítě prochází obdobími zvýšeného zájmu o určité věci a činnosti. Pedagog dítěti pomáhá naplnit jeho potenciál.

Inner motivation

Podporujeme vnitřní motivaci nezávislou na vnějších okolnostech, a proto nepoužíváme odměny ani tresty, ale systém zpětné vazby. Dítě si tak tvoří prospěšné vzorce chování a nebojí se chyby.

Cooperation

Ve třídě jsou různě staré děti a jsou vedené k tomu si navzájem pomáhat. Starší děti se učí být skvělými leadery a mladší se učí, jak pečovat o sebe, ostatní, nejbližší okolí i planetu.

Learning context

Dítě dostává velké množství podnětů a dostatek času je zpracovat. Postupuje od jednodušších aktivit po ty komplexnější tak, aby rozumělo a zažívalo osobní úspěch. Ten mu pomáhá ke zdravému sebevědomí.

Great adults

Vzdělaní a zkušení pedagogové pečlivě připravují třídu, aby děti dobře prospívaly. Věnují se nejen intelektuálnímu vzdělávání, ale pomáhají dětem rozvíjet i porozumění a lásku k sobě a ostatním.

Order

Dítě nasává vnější prostředí a tvoří z něj svoji osobnost. Přehledné vnější prostředí a chování dospělých mu zprostředkovává konzistentní odraz fungování světa a společnosti, a tudíž spokojenost.Children love coming and prosper!


WE FOLLOW MONTESSORI PRINCIPLES.

NEWEST STUDIES OF THE BRAIN PROVE THEIR BENEFITS FOR THE DEVELOPMENT OF THE CHILD.
Do you like our approach?


jak pomáháme dětem, aby byly spokojené a uvědomělé

Děti ve věku kolem tří let čím dál více vyhledávají své vrstevníky v menší skupině. V montessori třídě proto máme věkově smíšenou skupinu, tedy děti od tří do šesti let. Tento systém výborně funguje pro všechny děti a vytváří ve třídě příjemnou harmonii. Mladší děti mají k sobě mají starší a zkušenější děti, které jim mohou pomoci a od kterých se učí mnohem snáze, než od dospělých, jednoduše protože jsou si mentálně blíže. A starší a zkušenější děti, namísto toho, aby se chovaly nekontrolovatelně, tráví část svého času tím, že učí a pečují o mladší členy skupiny. Tím, že jim ukazují, jak se pracuje s pokročilejším učebním materiálem, si své dovednosti upevňují a také si vyzkouší, jaké to je být lídrem skupiny. 

Podle Dr. Marie Montessori má každý člověk matematickou mysl. Matematiku používáme denně: když jdeme po schodech (víme, jak vysoko zvednout nohu), když se díváme na hodinky, když platíme v obchodě atd. Děti poznávají v této oblasti kvantitu, přiřazují správné číslice do řádu tisíců a v případě zájmu se věnují i početním operacím. Nemusí jim to dělat potíže, protože mají jasnou představu o množství zažitou jednak vizuálně a zároveň svalovou pamětí. Není neobvyklé, že předškolní děti, které se zajímají o matematiku, dokáží dělit několikamístná čísla se zbytkem. V tomto smyslu nejde o dril, ale o zábavu podobnou společenským hrám jako je třeba Člověče nezlob se.

Absolvovali jsme důkladný mezinárodní výcvik v montessori pedagogice a prostředí jsme pro děti připravili s velikou péčí. Prostředí obsahuje oblasti, které rozvíjejí kognitivní a psycho-sociální dovednosti dítěte. Oblast praktického života nabízí takové základní aktivity, jako je nošení věcí, přesýpání, přelévání, aktivity se zaměřením na péči o vlastní osobu, jako je zapínání knoflíků, zavazování tkaniček, smrkání, mytí rukou nebo čištění bot. Do této oblasti patří také péče o okolí. Nabízí aktivity utírání prachu, zametání, umývání stolu, leštění zrcadla atd. V neposlední řadě cvičíme, jak se omluvit, jak někomu nabídnout židli nebo občerstvení atd. Cílem je, aby dítě získalo potřebnou zručnost a samostatnost v každodenním životě.

V oblasti jazyka si děti rozvíjejí svoji slovní zásobu, učí se psát a číst. V předškolním věku jsou tyto aktivity nabízeny proto, že je děti vyhledávají. Např. děti chtějí umět psát již kolem čtyř let - využíváme tedy tzv. senzitivního období, tedy období, kdy se dítě může danou činnost ve svém životě naučit nejsnadněji a nejlépe, protože o ni projevuje přirozený zájem. Výběr materiálů je rozmanitý a každá z připravených pomůcek zve dítě ke hře a podporuje jeho vývoj konkrétním způsobem. Zkušení pedagogové dokáží odhadnout vhodný čas, kdy poskytnout dítěti názornou ukázku, aby mohlo pracovat s pomůckou nezávisle na dospělých a rozvíjelo tak svůj bohatý vnitřní potenciál.

Smyslový materiál je vytvořen proto, aby si děti zbystřily všechny smysly a dokázaly dokonale rozlišit jednotlivé kategorie, které se objevují ve světě kolem nich: malý - velký, tlustý - hubený, drsný - hladký; hlučný, hlučnější, nejhlučnější, různé barvy, tvary a tělesa atd. Tyto pomůcky vyvinula Dr. Maria Montessori se svými kolegy a prakticky je prověřilo mnoho generací dětí. Používáním těchto pomůcek se dětem zlepší vnímavost ke svému okolí, orientace v prostoru a komunikativní dovednosti. Děti se dokáží vyjadřovat mnohem přesněji a s pomocí dalších komunikačních lekcí se učí formulovat své myšlenky, přání a potřeby jasnou a laskavou formou. Podporujeme tak děti v tvoření příjemných vztahů.

Děti se s našimi pomůckami baví a zároveň učí. Materiály odpovídají tzv. senzitivním obdobím dítěte (období, kdy dítě chce opakovaně vykonávat určitou činnost, dokud se nenasytí jeho vnitřní potřeba tuto činnost dokonale zvládnout). Děti pracují s didaktickými materiály, které jim pomáhají ke snadnější orientaci ve světě a přirozenému získávání znalostí a zkušeností vlastním prožitkem. Každé dítě je pro nás důležité. Nenásilně  jim pomáháme konstruktivně se zařadit do společnosti. Jsme láskyplní, trpěliví a chceme, aby se děti u nás cítily dobře. Zároveň vyžadujeme dodržování smysluplných pravidel chování. Nepoužíváme však tresty ani odměny, ale vedeme děti, aby řešily situace na základě přirozených důsledků.


Líbilo by se vašim dětem 

v naší školce?


Zápis

Máte-li zájem o docházku Vašeho dítěte do naší MŠ, vyplňte, prosím, kontaktní formulář nebo si sjednejte schůzku s ředitelkou školy Kristýnou Turkovou na tel. 777 296 380. Žádost o přijetí spolu s vyjádřením dětského lékaře můžete podávat v průběhu celého školního roku. Zápis pro rok 2020/2021 se koná 22. května 2020 od 15.00. Do naplnění volných kapacit probíhá zápis i po zbytek školního roku.  

Max. kapacita: 24 dětí na 1 učitelku, 1 učitele a 1 asistentku.

Školné: 7500 Kč / měsíc + stravné 90 Kč / den


Denní program a prázdniny

 • 7.30-11.00 Individuální a skupinové aktivity, svačina
 • 11.00-12.00 Pobyt venku
 • 12.00-12.45 Oběd a úklid
 • 12.30-13.00 Odchod dětí s dopolední docházkou
 • 13.00-13.30 Odpočinek se čtením (děti spát nemusejí, usnou dle potřeby)
 • 13.30-15.00 Individuální a skupinové aktivity, svačina
 • 15.00-16.00 Pobyt venku, odchod dětí s celodenní docházkou

Součástí programu jsou pohybové a výtvarné aktivity, hudba, příprava pokrmů, pokusy a angličtina.


Montessori Kampus je otevřený každý všední den kromě státních svátků a následujících prázdnin:

 • podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října - pátek 30. října 2020
 • vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 - neděle 3. ledna 2021
 • jarní prázdniny: pondělí 15. - pátek 19. února 2021
 • letní prázdniny: středa 7. července - pátek 8. července 2021
 • letní prázdniny: pondělí 9. srpna až neděle 22. srpna 2021

Kalendář školních akcí

Prázdninový program v roce 2020

pro děti od 3 do 9 let


Prázdninový program je každý den od 7:30 do 16:00 za cenu 2500 Kč, vč. programu, dvou svačin, oběda, pitného režimu, vstupů na atrakce a jízdné. Mladší sourozenci mají 10% slevu. Poslední adaptační týden je určen pouze pro děti do šesti let.


Agenti FBI

29. června - 3. července

Česká nás týdenní mise, na kterou se budeme muset fyzicky připravit a projít kariérním růstem od naprostého nováčka po zkušeného agenta s unikátním číslem. Budeme se učit sbírat a luštit indicie, sbírat otisky prstů, kreslit portréty hledaných osob, šifrovat, dávat tajné instrukce a řídit se jimi, stopovat a mnohé další! Po týdnu se vám vrátí agent 00X!


Hvězdáři a astronauti s nocováním ve stanu

7. - 10. července 2020

Čeká nás výlet na Mars a přípravu není radno podcenit! Musíme se dozvědět co nejvíce o podmínkách letu a pobytu na nehostinné planetě. Výcvik astronautů bude pečlivý! Připravíme své tělo fyzicky, sestrojíme si raketu, prozkoumáme sluneční soustavu, projdeme stezkou odvahy, upečeme buřty a jablka a v noci před usnutím budeme sledovat hvězdy a mléčnou dráhu!

Čtyřdenního programu se mohou zúčastnit i děti, které s námi nechtějí nocovat. Nocování je naplánováno z čtvrtka na pátek nebo dle počasí (abychom viděli ty slíbené hvězdy!).


Týden zálesáků

13. - 17. července

Třikrát v týdnu se vydáme na větší výlet do sousedních lesů, kde si vyzkoušíme dovednosti důležité pro přežití v náročnějších přírodních podmínkách: jak najít vodu a vyčistit si ji, jak udržet v lese jeden směr, jak se postarat o zraněného, jak se zachovat, když potkáme lišku, vlka nebo medvěda, jak bezpečně rozdělat oheň, jak se chovat při bouřce apod.

Zbylé dva dny se zotavíme v civilizaci a ve školce si upečeme ňamky jako třeba cheese cake nebo crême brulée a pobavíme se na naší zahradě zábavnými hrami s míči, kuželkami, lany aj.!


Týden s vodou

20. - 24. července

Vyzkoušíme si různé vodácké, vodní a vodovodní dovednosti a co nejvíce času strávíme venku u vody. Vodní píšťaly, vodovodní trubky a mlýny, domácí koloběh vody, vodní víry, lodičky a paddle board se nám postarají o pěknou zábavu. Plavky, opalovací krém a ručník s sebou!


Filmoví hrdinové

27. - 31. července

Objevíme filmové žánry, povíme si o živých i animovaných hrdinech a vyzkoušíme si jejich super schopnosti a talenty. Převtělíme se do oblíbených postav a sehrajeme velkou hru! Vezmeme do ruky kameru, a zkusíme si roli kameramana a režiséra a shlédneme naše výtvory na velkém plátně. Pronikneme do tajů filmových triků a vyzkoušíme si bezpečné akrobatické kousky. Na závěr se bude konat velká páteční filmová premiéra. Rodiče a sourozenci zváni!


Divoký západ

3. - 7. srpna

Ocitáme se na divokém západě u Indiánů a kovbojů. Dovednosti jako vázat uzle, stopovat, plížit se, tajná řeč, poznávání bylin, stromů a živočichů, umění směnného jsou naprosto nezbytné! V městečku Western na naší zahradě budeme se budou sbírat bobříci! Pro každého vytrvalého zápaďana věcná cena na závěr!


Adaptační týden

24. - 28. srpna

Stále budeme trávit co nejvíce času venku. Užijeme si poslední prázdninové dny a pomůžeme novým kamarádům zvyknout si na naši školku a zahradu. Vyjdeme si na procházku poznávat blízké okolí a potěšíme se zmrzlinou!