Vybíráme základní školu

13.03.2022

Montessori dělám 17 let. Vystudovala jsem tři několikaleté mezinárodní montessori výcviky pro děti od narození do dvanácti let na úrovni vysokoškolského studia a stále se vzdělávám. Jsem zřizovatelka, ředitelka a učitelka soukromé školky a školy a také matka. 

Po těch letech bych při výběru školy pro své dítě byla dost vybíravá, protože je možné dítě ve spolupráci se školou skvěle připravit na dospělácký život, ale také je možné ho celkem snadno celoživotně poznamenat. 


Překvapivě často se setkávám s tím, že rodiče se rozhodují podle pocitu, nebo podle toho, jak se dítěti ve škole líbí. Je nutné si uvědomit, že dítě nemá dostatek zkušeností na to, aby vyhodnotilo, co ho v dané škole čeká dalších pět až devět let a jak z toho bude čerpat v následujících letech po škole. Vybrat vhodnou školu, aby dítě dlouhodobě prospívalo a mohlo formovat svoji osobnost ve zdravém prostředí, musíme my dospělí. 

Se současnými znalostmi a zkušenostmi, přešlapy a úspěchy, které máme za sebou, bych ve škole sledovala a ptala se na následující: 


POZOROVALA BYCH VE TŘÍDĚ

 • Jak je podněty k činnosti mají děti v prostředí třídy? Jak je vybavená, pomůckami, knihami, elektronikou, čím budou děti asi nejčastěji trávit čas? 
 • Jak probíhá denní režim? Mají děti plnou volnost vybrat si práci? Je práce řízena - zcela nebo částečně, do jaké míry a proč?
 • Dostává se dětem průběžné zpětné vazby o jejich práci? Učí se děti přemýšlet o smyslu své práce, zda je práce produktivní? Učí se organizovat si věci, respektovat nějaký řád a pravidla?
 • Jaké podněty, k čemu dostávají děti od svých spolužáků? Jak probíhá komunikace mezi dětmi navzájem? Jak se k sobě chovají? Dochází ke konfliktním situacím a jak jsou řešeny?
 • Jak probíhá komunikace mezi dospělým a dítětem? Jak často dospělý komunikuje s dětmi? Na co se dětí ptá? Zajímá se o práci dětí? Podporuje je v jejich úsilí?
 • Je dospělý přítomen po celou dobu vyučování? - proč ano, proč ne?


ZEPTALA BYCH SE ZÁSTUPCŮ ŠKOLY

 • Jaký typ vzdělávání je prioritou pro vaší školu? Necháváte dítě si na věci přijít samo? Do jaké míry a kdy mu poskytujete vedení? 
 • Hlídáte výsledky dítěte? Jak? Jak moc a v čem ne/jsou srovnatelné s ročníkovými výsledky z běžných škol?
 • Jakým způsobem vedete děti k práci, k pracovním návykům? Jaké povinnosti ve škole mají?
 • Jakou systematickou práci, projekty, propojování mezi předměty dětem nabízíte? Můžete uvést konkrétní příklady?
 • Můžete mi vysvětlit, jak přizpůsobujete vzdělávací prostředí od prvního po nejvyšší ročník podle potřeb a rostoucích dovedností dítěte? 
 • Jakou formou získávají děti zpětnou vazbu o své činnosti, množství odvedené práce? Jakým způsobem řešíte dlouhodobou prokrastinaci dítěte? 
 • Můžete mi vysvětlit systém, jakým vedete dítě k samostatnosti? 
 • Jak je korigováno nevhodné chování dětí? Můžete uvést okolnosti a řešení konkrétní situace?
 • Dokážete říct, do jaké míry bude dítě připraveno na případné přijímací zkoušky na víceleté gymnázium, popř. na studium na střední škole?
 • Jak často a jakým způsobem sdělujete rodičům pokrok dítěte, jaké učivo obsáhlo a jak se mu dařilo, jak se mu daří v rámci sociálního rozvoje? Jste schopni vysledovat některé situace, které dítěti brání ve vzdělávání nebo v rámci jeho sociálního rozvoje, rozvoje kompetencí?

Pěkný den a šťastný výběr!

Kristýna Turková, ředitelka