Dílny pro rodiče a děti od 3 do 6 let

Pro rodiče, kteří nemají možnost dávat děti do montessori školky nebo se rozhodují, kam své dítě zapíší, poskytujeme jednou za měsíc náhled do plně vybaveného montessori prostředí, aby si mohli užít nevšední zážitek s didaktickými pomůckami. Pomůcky, se kterými budeme s vašimi dětmi pracovat, se zaměřují na rozvíjení v oblasti praktických každodenních činností, rozvíjení smyslů, mateřského jazyka a matematického myšlení. Dále máme pomůcky na rozvoj kulturního, výtvarného a hudebního cítění. Rozsah je velice široký a budeme rádi, když si u nás s dětmi vyzkoušíte, zda by jim tento způsob výchovy a vzdělávání vyhovoval.

Kapacita

Kapacita dílny je max. 6 dětí a 6 rodičů.

Lektorka

Mgr. Kristýna Turková

Termíny

Můžete se hlásit na jednotlivé termíny i na celý cyklus, který probíhá jednou měsíčně vždy ve čtvrtek od 16.00 do 17.30 hodin.

  • 12. září 2019
  • 10. října 2019
  • 14. listopadu 2019
  • 12. prosince 2019
  • 9. ledna 2020
  • 20. února 2020
  • 12. března 2020
  • 16. dubna 2020
  • 14. května 2020
  • 18. června 2020

Na dílny navazují, ale není nutné se jich účastnit, setkání rodičů dětí do šesti let s názvem Nejlepším rodičem pro své dítě, které se konají jeden čtvrtek v měsíci.

Platební a storno podmínky

250 Kč / jedna dílna

1. Po zaslání přihlášky je nutné uhradit dílnu na č.ú. 2001366281/2010 (Fio banka). Po připsání platby na účet bude učiněna rezervace vašeho místa. Do poznámky vepište své jméno a telefonní číslo.

2. Počet míst je omezen. Místo je rezervováno v pořadí příchozích plateb. Platby přijaté nad rámec kapacity programu budou vráceny na účet, ze kterého přišly.

3. Po zaplacení programu je platba i v případě nemoci nevratná. Namísto vás může přijít jiný rodič s dítětem od 3 do 6 let.

4. V případě nekonání dílny vám bude nabídnut jiný termín nebo vráceny platby v plné výši.

5. Uhrazením programu potvrzujete svůj souhlas s výše uvedenými platebními a storno podmínkami.