Věřit dětem a věřit v ně!

02.04.2022

❤️Štěstí je, když se o nás někdo zajímá a pomáhá nám stát se dobrým člověkem!

🍀Štěstí je, když dostaneme důvěru a můžeme ukázat, co dokážeme!

👑Štěstí je, když jsme vystaveni výzvám a překonáme je!

🌟 Štěstí je, když můžeme pomáhat!

Děti v montessori mají nesmírně bohaté vzdělávací prostředí, volnost pohybu a mohou spolu mluvit, kdykoli chtějí. Za to ale musejí respektovat jasná pravidla a podávat výkony tzv. na hraně svých schopností. To znamená, že dobře známe každé dítě, víme, co umí, co mu nejde, jaké je, a udržujeme ho na nejvyšší možné úrovni toho, co se zrovna zvládá naučit - jak akademicky, tak osobnostně - a to tak, aby to nebylo ani příliš lehké, ale ani nezvladatelně těžké. Vzdělávání je tak individualizované, s ohledem na skutečné potřeby a možnosti každého dítěte třídě.

Většina dětí v běžných školách po celých 9 let povinné školní docházky stále ještě nedostává dost příležitostí každý den rozvíjet ve vyučování i svoji osobnost, dovednosti a skutečný potenciál:

laskavost, moudrost, smysl pro krásu, sebereflexi, uvědomování si vlastního vlivu ve společnosti a odpovědnost, schopnost organizovat si svoji nebo týmovou práci, prezentovat vlastní myšlenky a projekty, iniciativu a další.

Na děti se pořád ještě příliš často pohlíží jako na druh, který je třeba si podmanit. Je však nutné, aby se naše společnost naučila využívat sílu jejich brilantního myšlení, namísto aby ji potlačovala v zavřených třídách s normovaným obsahem učiva pro všechny nehledě na jejich zájmy a schopnosti!

Je důležité po dětech chtít respekt a výkon, ale na na oplátku je třeba jim dát jasně najevo, že na nich záleží a že mají moc měnit věci k lepšímu, poskytovat jim podněty a věřit jim a věřit v ně!