Čí to je zásluha?

18.05.2022

V poslední době se mi několikrát dostalo poděkování za to, jakých úspěchů dosáhly děti. Ať to jsou úspěšně složené přijímací zkoušky na víceletá gymnázia nebo to, že si děti ověřily, že mají znalosti, a měly možnost se konfrontovat s vrstevníky z jiných škol. Jako učitelka bych měla být potěšena, že jsou vidět výsledky naší práce. A to bez pochyby jsem! Na druhou stranu si však uvědomuji, že chlubit se výsledky dětí je jako chlubit se cizím peřím. Vždyť tyto úspěchy nejsou až tak mými úspěchy.

Ve své práci se snažíme všichni v Montessori Kampusu odvádět denně maximum tak, abychom umožnili dětem plně rozvinout jejich potenciál. Každé dítě je jiné, každé dítě má jiné předpoklady k rozvoji svých schopností a dovedností, ale tím i svých znalostí. Jsou to však jen vrozené předpoklady, které formulují dítě?

Moje práce je děti provázet, motivovat, podporovat v jejich úsilí a nabízet jim příležitosti k seberozvoji. Úsilí dětí je to, co je velmi variabilní veličina v celém procesu. Je to právě to, co jako rodiče a učitelé formujeme od narození. Je to houževnatost, schopnost překonávat překážky, ochota vyvinout činnost a přimět sebe sama něco udělat. Je to to, co jako rodiče můžeme podpořit již od útlého dětství, a na co jako učitelé spoléháme a dále rozvíjíme - že dítě vyvine ochotu a úsilí, najde v sobě vnitřní motivaci a zájem.

Toto úsilí dítěte úzce souvisí s jeho pracovními návyky. Všem příznivcům montessori pedagogiky je známé heslo - Pomoz mi, abych to dokázal sám! Pro zdravý vývoj dítěte je to stěžejní věta, která by měla vyvstat na mysli rodičům a pedagogům, a to nejen těm, které oslovuje montessori. Naší společnou cestou s dětmi je podpořit je v tom, aby byly samostatnými. Nemáme jim tedy bránit v jejich úsilí a rozvoji tím, že jim budeme příliš pomáhat a zahrnovat je nadměrnou péčí.Děti na 1. stupni dosahují další vývojové fáze a mottem jejich snažení je: Pomoz mi, abych dokázal myslet samostatně. Znamená to pomoci jim rozvinout jejich pracovní návyky, napomoci jejich vnitřní motivaci, zprostředkovat jim, že vynaložené úsilí vede k poznání sama sebe, světa, lidí, k růstu znalostí, zkušeností a nalezení svého místa ve světě, a pomoci jim s organizací svého času a práce. Přesně o tohle se s kolegyněmi denně snažíme. Každý den sledujeme děti, poměřujeme jejich momentální ochotu a vnitřní motivaci, výši pracovního úsilí a momentálně rozvinuté dovednosti - vše toto dáváme denně na misky vah a dle toho děti podporujeme v jejich vzdělávacím úsilí. Nejde tedy pouze o akademické výsledky, ale zejména o dovednosti, které děti v Kampusu mají možnost každý všední den trénovat a které potřebují ke zvládnutí čehokoli, co si v životě dají za cíl.

Ovšem my učitelky-průvodci nemůžeme zvládnout vše. Bez úsilí dítěte by naše snaha nepadla na úrodnou půdu. Dítě je ten, kdo využívá těchto příležitostí a na základě toho rozvíjí své znalosti a schopnosti. Denně tedy pomáháme dítěti osamostatnit se tak, aby bylo schopno si řídit svůj vzdělávací proces, ve kterém ho dále podporujeme. Trénuje na to řídit si později celý svůj život.

Všímám si však toho, že nejúspěšnější dětmi nejsou mnohdy ty, které vykazují nadání nebo i vyšší inteligenci, ale mnohdy jsou to právě ty, které jsou houževnatější, mají silnější vnitřní motivaci a jsou zvídavější, ochotnější využít podpory, ale i cílevědomější. Skutečný rozvoj osobnosti je tedy na dítěti samotném a jeho přístupu. Pomáháme mu kultivovat dovednosti, znalosti a vlastnosti, které mu umožní zažívat úspěch a spokojenost, ale pokud nechce, máme jen omezené možnosti, jak mu pomoci naplnit jeho vrozený potenciál.

Jsem tedy bezpochyby velmi potěšena oceněním naší práce, to každý učitel rád slyší. Na druhou stranu úspěch patří hlavně dětem. Těm, které vyvinuly dost úsilí a udělaly krok za hranice svého pohodlí. Velmi ráda tedy poblahopřeji všem, kteří dosáhli v poslední době svého úspěchu! Úspěch, kterého dosáhli, je přeci jen jejich úspěchem a nás učitele-průvodce velmi těší, že jsme jim mohli dávat příležitosti k jejich seberozvoji.

Martina Vrtišková, učitelka 1. stupně ZŠ