Vzdělání je privilegium

11.08.2022

Vznik škol je důležitým milníkem v kultuře - děti přestaly zastávat těžkou práci v továrnách, která byla určená pro dospělé a dostávalo se jim vzdělání. Škola dala a stále dává dětem možnost více umět a více chápat. Ne každý dospělý je schopen (vlastní) děti vzdělávat. 🤪

Dodnes to však ve školách funguje jako v továrně: v tolik hodin přijdeš, budeš dělat tohle, pak máš přestávku a pak zase pracuj na tom, co ti řeknu.

Všichni vidí, že tento model již dávno neodpovídá potřebám dětí, ani dospělých. Problém ale je, čím dosavadní model nahradit. 🧐

Existuje spousta lidí, kteří hledají jiné možnosti - jak na straně pedagogů, tak na straně rodičů. Jsou to průkopníci, kteří mění vzorce myšlení celé kultury, která má šílenou setrvačnost. Tyhle lidi ale nutně potřebujeme! Děti je potřebují! Budoucí dospělí je potřebují! 👏

Otázka nestojí, zda děti potřebují všeobecné vzdělání, ale: jak děti učit, aby to dávalo smysl a bylo jim k užitku v životě. 🔥

Vzdělávat člověka je velká věc. Africké přísloví říká, že je na to potřeba celá vesnice. Vzdělávání dětí probíhá neustále a jsme za něj zodpovědní všichni dospělí: rodiče, učitelé a další, se kterými se děti setkávají a působí na ně svojí přítomností. 😉

A to je na tom to nejlepší - že je to v našich rukách. Už dneska se každý z nás může rozhodnout, že změní ve vztahu k dětem jednu věc k lepšímu. I kdyby to byla "drobnost", kterou budeme muset trénovat. Třeba se dětem víc koukat do očí nebo je dvakrát denně za něco ocenit. ❤️