Vzdělávejme celého člověka

27.03.2022

V současné době nás obklopuje velké množství dostupných informací, jak něco dělat nebo nedělat, mnoho vizuálních informací, jak by mohl vypadat náš naplněný život. 

Víme, že štěstí je třeba hledat vevnitř, ne vně. Je umění skutečně pátrat a umět opakovaně nacházet místo ve svém srdci, ve kterém cítíme klid a mír, i když se události v našem bezprostředním okolí nebo ve světě neodvíjejí zrovna příznivě. Ten pocit se nedá vysvětlit, může se jen zažít a vracet se k němu.

Klid, mír, pocit vděčnosti a štěstí vychází z toho, že dokážeme vidět pravdu, protože pravda a přijetí jsou řečí duše. Proto také dětem odmalička říkáme pravdu a co slíbíme, to splníme. Pravda není ani nudná, ani drsná. Může být nepohodlná egu, ale uspokojuje vnitřní bytost. 

Ve školce a ve škole si uvědomujeme, že dítě projevuje dvě části své bytosti: duši a ego. Zatímco duše je dokonalá a nelze ji dále vylepšovat, ego dítěte je nutné kultivovat. Kultivované ego se dokáže podřídit duši a projevovat lásku, soucit, píli, rozum, uměřenost, radost, klid, ticho, smysl pro krásu, lidskost, mír, nesobeckost, spolupráci... Nekultivované ego dítěte je líné, sebestředné, nepřizpůsobivé, hlučné, strnulé, ničící věci a vztahy, agresivní, obviňující, neohleduplné, volající po pozornosti, nesamostatné.  

Dítě je nutné provázet životem s jistotou a vychovávat a vzdělávat jeho ego, aby mu bylo v životě dobrým průvodcem. Necháme-li ego vítězit nad myslí dítěte, nemůže nalézt skutečné štěstí a klid kromě chvilek zapomnění, kdy ego ztratí pozornost a nechá promluvit duši. Oč krásnější je však život, pokud štěstí a klid umíme najít všude a vždy, když potřebujeme!