Mama program

 

Začínáme s Mama programem jako projektem pro maminky s dětmi, které jsou kvůli svým mateřským povinnostem vyloučené z různých kurzů, workshopů a přednášek, ale které touží po sdílení radostí i starostí každodenního života a zapojení se do různých programů pro ženy i se svým děťátkem.

Mama program se bude sestávat z různých nepravidelných cca. dvouhodinových kurzů, workshopů a přednášek určených pro maminky s dětmi do 16ti měsíců. Přihlášením berete na vědomí, že programu se budou účastnit děti se svými různými potřebami. Lektor/ka bere ohled na potřeby vašeho děťátka i vaše. Dokud se uslyšíme, bude to fajn.

V prostoru pro Mama program jsou děti se svými maminkami. Děti mohou odpočívat v kočárku, lézt na zemi, popocházet, hrát si s hračkami a kdykoli kontaktovat maminku. Je zde přebalovací pult a místo k ohřevu jídla.

Za své dítě je zodpovědná maminka. Je na zvážení každé maminky, zda je program pro ni a pro její dítě vhodný, tedy zda dítě na programu vydrží, aniž by neustále překřikovalo účastníky nebo běhalo po místnosti. Se žvatláním, broukáním, lezením a chozením dítěte a popocházením maminky se počítá. K dispozici je oddělená místnost, kam lze odejít na dobu, kdy se dítě potřebuje projevovat příliš nahlas.

Chceme vytvořit pro maminky a jejich děti do 16ti měsíců přívětivé prostředí, ve kterém si maminky mohou naplnit touhu po nových dovednostech, informacích a sdílení a zároveň nemusejí řešit hlídaní. Cílem je podpořit maminky, aby se necítily ve svém mateřství samy a aby měly místo, kam si mohou přijít pro podporu. 

Návštěvní řád a platební podmínky jsou níže.

Pro maminky a děti od 16ti měsíců máme program Montessori dílny nebo dětskou skupinu.

 

 

 

Návštěvní řád

1. Programu se může účastnit pouze maminka s dítětem nejvýše 16timěsíčním.

2. Na program mohou přijít pouze zcela zdravé maminky a děti (v zájmu zdraví všech účastníků si vyhrazujeme právo nevpustit nemocné maminky nebo jejich děti na program /kašel, rýma, zánět v očích, jiná infekce/).

3. Za své dítě a věci je zodpovědná po celou dobu programu maminka dítěte.

4. Bez dohody s pořadatelem (ne lektorem) se po skončení programu maminky s dětmi nezdržují v prostorách déle než po nezbytně nutnou dobu.

5. V prostorách je zakázáno běhat a záměrně vyvolávat křik dítěte.

 

Platební a storno podmínky

1. Po zaslání přihlášky je nutné uhradit program na č.ú. 2001366281/2010 (Fio banka). Terpve po připsání platby na účet bude učiněna rezervace vašeho místa. Do poznámky vepište své jméno a telefonní číslo.

2. Počet míst je omezen. Místo je rezervováno v pořadí příchozích plateb. Platby přijaté nad rámec kapacity programu budou vráceny na účet, ze kterého přišly.

3. Po zaplacení programu je platba i v případě nemoci nevratná. Namísto maminky může přijít jiný člen rodiny nebo vaši platbu může využít jiná maminka s dítětem do 16ti měsíců.

4. Vyhrazujeme si právo na změnu programu. 

5. V případě nekonání kurzu, workshopu nebo přednášky bude nabídnut jiný termín nebo vráceny platby v plné výši.

 

Závěr

Uhrazením programu potvrzujete svůj souhlas s výše uvedeným návštěvním řádem a platebními a storno podmínkami.

 

Hlásím se na Mama program

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Husova 17
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus