Jak poznat dobrou montessori školku?

07/05/2018 23:57

 

Odpověď je vcelku jednoduchá. Už na webových stránkách si často můžete zjistit, jaké vzdělání učitelé školky, o kterou se zajímáte, mají. V České republice učitelé zpravidla mají  následující:

1) víkendové semináře, např. u MVDr. Evy Štarkové;

2) diplomový kurz u Montessori ČR, který čítá 35 dnů výuky, 2 dny tréninku s pomůckami a 10 dnů praxe v mateřských školách;

3) kurz Dietera-Clause Kauleho sestávajícího z 30 dnů výuky, 2,5 dne tréninku s pomůckami a 4 dnů  pozorování a praxe v mateřských školách;

4) mezinárodní výcvik AMI, který zahrnuje 75 dnů výuky, 18 dnů tréninku s pomůckami, 15 dnů  pozorování a 20 dnů praxe v montessori mateřských školách, kde učí učitel s AMI diplomem, a dalších 80 dnů  strávených nad tvořením povinných manuálů a čtením odborné literatury.

Čím víc toho člověk umí, tím víc může předat. Vzdělání je základ. Bez řádného montessori vzdělání učitelů a správně vytvořeného vzdělávacího prostředí pro děti by si školka neměla říkat montessori, ale maximálně školka s montessori prvky. Název Montessori však, bohužel, může používat kdokoli, nehledě na kvalitu. Je třeba se tedy trošku pídit. To, že někdo hlásá, že má mnoho zkušeností, ještě neznamená, že dělá montessori dobře. Možná je to skvělý učitel, ale pokud chcete skutečné montessori, zeptejte se, kde se montessori učil a kde zkušenosti získával.

Pokud vás zaujaly webové stránky školky a chcete pro své dítě montessori vzdělání, rozhodně žádejte náhled ve třídě za provozu, abyste mohli „nasát“ atmosféru a podívat se, zda ve třídě, která si říká montessori, najdete klíčové pilíře, které montessori tvoří. Krásné webové stránky vám nezaručí, že dostanete to, co si chcete zaplatit – montessori vzdělávání pro své dítě. Každá školka by vám měla náhled po předchozí domluvě umožnit. Montessori školy, které jsou součástí sítě AMI montessori škol v Čechách, zpravidla chtějí, aby před podáním žádosti o přijetí dítěte přišli oba rodiče na informační schůzku a oba se podívali do výuky.

V montessori třídě byste měli sledovat následující:

Zaměřte se na prostředí:

 • Ve třídě je čisto a pořádek. Pomůcky jsou přehledně uspořádané na policích a každá z nich má své místo.
 • Pomůcky jsou z přírodních a rozbitných materiálů jako je dřevo, sklo, porcelán, keramika. Najdete zde minimum plastů.
 • Děti mají ke všem pomůckám volný přístup včetně nůžek, žehličky, nože apod. Police jsou tak nízké, aby do nich děti viděly a pomůcky si mohly brát bez ptaní a samostatně.
 • Skříně, zdi a podlahy jsou v neutrálních barvách. Prostor je celkově přehledný a vkusně zařízený, žádné kýčovité dekorace nebo vybavení.
 • Na stěnách jsou, ve výšce očí dětí, umělecká díla rozvíjející estetické vnímání.
 • Ve třídě naleznete rostliny, živočichy a čtecí koutek.
 • Zahrada nabízí smysluplné práce jako je sázení, zalévání, plení, krmení zvířat apod.

 

Zaměřte se na učitele:

 • Ve třídě pracuje jeden učitel s hloubkovým výcvikem pro děti ve věku 2,5 – 6 let a jeden asistent.
 • Učitel ukazuje, jak pracovat s pomůckami, pozoruje a dělá záznamy.
 • Oba se pohybují klidně a pomalu, mluví tiše a dodržují stejná pravidla jako děti.
 • Podporují samostatnost dětí. Pomáhají, jen když jsou o to požádáni.
 • Podporují soustředěnou práci. Zajišťují, aby ji jiné děti nerušily.
 • Neruší: do smysluplné práce dítěti nezasahují, ani ji nijak nekomentují.
 • Při komunikaci přidřepnou na úroveň očí dítěte a skutečně naslouchají.
 • Jsou důslední. Pomáhají dětem vidět důsledky jejich chování.
 • Nepoužívají tresty, odměny, ani pochvaly.

 

Zaměřte se na děti:

 • Děti pracují ve věkově smíšené skupině (2,5) 3 – 6 (7) let.
 • Mohou si zvolit, na čem budou pracovat.
 • Pracují samostatně nebo ve skupině, ve třídě je klid.
 • Soustředí se. S pomůckami zacházejí opatrně.
 • Uklízejí věci na své místo.
 • Mluví spolu, ale dbají na to, aby nerušili ostatní při práci.
 • Mají důvěru v učitele: nebojí se ho zeptat, pokud si neví rady.
 • Jsou ve školce rády, nenudí se, pomáhají si navzájem, projevují radost a zájem.

 

Zaměřte se na organizaci dne a práce:

 • Děti mohou dopoledne pracovat tři hodiny bez přerušení.
 • Volně střídají činnosti a odpočinek, odcházejí na toaletu.
 • Svačí dle potřeby u stolečku pro 2-3 děti.
 • Na stůl si připravují samostatně, svačiny i oběd vč. pití. Taktéž po sobě uklidí.
 • Školka umožňuje dětem, které odpoledne nespí, odpolední pracovní blok.

 

Zaměřte se na spolupráci s rodiči:

 • Školka organizuje individuální konzultace pro rodiče.
 • Školka nabízí vzdělávání pro rodiče a veřejnost.

 

Co byste vidět neměli:

 • Divoké barvy na stěnách, obrázky nereálných či pohádkových postav a infantilní plakáty. Pokud jsou stěny příliš barevné a divoké, okupují „mentální“ prostor dětí a zbytečně odvádějí pozornost od barevných didaktických pomůcek, které jsou v policích. Mateřská škola vzdělává lidi, sice malé, ale přesto velice rozumné, vnímající a hlavně rozvíjející si estetické vnímání. Není tedy vhodné je obklopovat kýčem. Je třeba jim poskytnout přehledný a vkusný prostor.
 • V montessori školce byste neměli vidět běžné hračky jako jsou panenky, kočárky, autíčka, koberečky se silnicemi, vláčky apod. Děti se ve školce vzdělávají. Didaktické pomůcky je rozvíjejí v mnoha ohledech důležitých pro úspěšné fungování v každodenním životě. S běžnými hračkami si děti mohou hrát doma nebo u kamaráda. I přitom pamatujte, že oblečení medvědi, mluvící mašinky, barbie princezny apod. jsou výtvorem dospělácké fantazie! Děti umí ocenit krásné reálné věci!
 • Plastové kuchyňky, mopy - hračky, plastové žehličky, plastové vysavače - hračky, plastové kutilské nářadí nemají v montessori místo! V dobré školce uvidíte tyto předměty reálné, funkční a dětem po celý den dostupné. Učitelé děti učí zacházet se skutečnými předměty v běžném životě, nehrají si „jenom jako“ – pro mozek má hodnotu teprve skutečná práce, která dětem dává reálnou zpětnou vazbu o tom, jak věci doopravdy fungují.
 • Děti nepotřebují na skříňkách a osobních věcech značky nebo symboly, které si nevybraly a nemají s jejich životem nic společného. Místo nich hledejte jejich jména nebo fotografie.
 • Doufejme, že neuvidíte vystavené práce „nejúspěšnějších“ dětí (výkresy, diplomy, výrobky). Vnější motivace a porovnávání jsou pro psychiku malého dítěte a jeho vztah k sobě samému a k ostatním dlouhodobě škodlivé. Nepěstujeme rivalitu a pocity nedostatečnosti nebo křivdy, ale podporujeme prostředí spolupráce a vzájemného ocenění.
 • Učitel by se neměl hlučným chováním stavět do středu pozornosti třídy a neměl by nechávat průchod svému egu a děti hodnotit, chválit a trestat. Dále není vhodné nutit děti k hromadné aktivitě, ale je třeba brát ohled na individuální potřeby a schopnosti jednotlivých dětí. Tříleťák má mnohem kratší rozpětí pozornosti než předškolák, hyperaktivní dítě než klidné. To, co zvládne jeden, nemusí nutně zvládnout druhý. Nechceme sami sebe, ani dítě dostávat do bezvýchodné situace, kdy ho budeme nutit dělat něco, čeho není schopno! Dítě se vše potřebné naučí postupně. Každý den dělá to nejlepší, co dokáže! K lepším výkonům mu pomůžeme vhodným vedením.
 • Dospělí by ve třídě neměli telefonovat.
 • Ve třídě montessori mateřské školy jsou děti 3 - 6leté. Absolutně zde nemají co dělat miminka, roční a čerstvě dvouleté děti! Některé zralé děti lze přijmout před dovršením třetího roku. Mladší děti však potřebují menší prostor, menší počet a méně náročné aktivity a péči více dospělých na menší počet dětí. Pokud v jedné třídě uvidíte pohromadě roční a šestileté děti, není to montessori! Taková třída nemůže vyhovovat potřebám všech dětí, ty roční nebo předškoláci na tom budou z hlediska montessori vždy biti! Jedním ze základních montessori principů je, že dětem připravujeme speciální prostředí, která jim pomáhají ve vývoji. A ta prostředí jsou pro děti do tří let a od tří let různá!
 • Ranní schůzky na elipse, dopolední kroužky keramiky, angličtiny, tělocvik, hromadné zdravení, hromadné svačiny apod. nejsou žádoucí, protože narušují individuální pracovní cyklus a soustředění dětí. Tato praxe není montessori! Vždy musíme uvažovat nad tím, co je odrazem reality a co dětem skutečně slouží. Ego nás svádí k tomu děti organizovat, řídit, mít nad nimi moc. Ale například hromadné zdravení je nesmyslné. Děti se ve třídě mohou pozdravit postupně tak, jak je to běžné i v našem zaměstnání!

Při návštěvě mateřské školy můžete použít následující seznam a dělat si poznámky. Pokud vám není cokoli jasné, zeptejte se učitele, až si na vás udělá čas. Pokud jste na pozorování pár minut, hodin nebo první týden, pamatujte na to, že děti neznáte a nemůžete vědět, proč se ony nebo učitel chovají určitým způsobem. Nechte si vysvětlit nejasnosti, než abyste dělali předčasné závěry.

Potom vše shrňte, zamyslete se nad svými možnostmi a dejte na svoji intuici.

Přeji vám šťastný výběr!

Kristýna Turková, hlavní autorka tohoto textu,

absolventka tří mezinárodních výcviků AMI:

- pro děti ve věku 0-3 roky u Judi Orion, M. A. (v USA);
- pro děti ve věku 3-6 let u Marie Roth (v Německu);
- pro děti ve věku 6-12 let u Kay Baker, PhD. (v ČR).

ředitelka a zakladatelka Základní školy a mateřské školy  Montessori Kampus v Českých Budějovicích, která je centrem kolegiální podpory pro Jihočeský kraj, a působí pod záštitou Montessori Institute Prague,

Dalšími autory tohoto textu jsou odborníci  projektu Pomáháme školám růst a centra kolegiální podpory z celé ČR.

 

Sledujte:

Je montessori

Není montessori

Prostředí

 

 

Čisto a pořádek, přehlednost

 

 

Přírodní a rozbitné materiály

 

 

Volně přístupné pomůcky

 

 

Neutrální barvy zdí a polic, vkusné zařízení

 

 

Umělecká díla

 

 

Rostliny, živočichové, čtecí koutek

 

 

Zahrada s nabídkou práce

 

 

Učitel a asistent

 

 

Vzdělání

 

 

Učitel prezentuje, pozoruje, zaznamenává

 

 

Pohybují se pomalu, mluví potichu

 

 

Pomáhají jen, když je třeba

 

 

Chrání soustředěnost dětí

 

 

Neruší smysluplnou práci

 

 

Komunikují s respektem, naslouchají

 

 

Jsou důslední

 

 

Nepoužívají tresty, odměny, ani pochvaly

 

 

Děti

 

 

Věkově smíšená třída (3-6 let)

 

 

Děti mají volbu

 

 

Klid ve třídě

 

 

Soustředí se, zacházejí s pomůckou opatrně

 

 

Uklízejí

 

 

Mluví, ale neruší

 

 

Důvěřují učiteli

 

 

Pomáhají si, projevují radost a zájem

 

 

Organizace dne a práce

 

 

Tříhodinový pracovní cyklus

 

 

Volné střídání práce a odpočinku

 

 

Svačí dle potřeby

 

 

Samostatnost při stravování

 

 

Děti nemusejí spát

 

 

Spolupráce s rodiči

 

 

Individuální schůzky

 

 

Vzdělávání dospělých

 

 

Nežádoucí

 

 

Divoké barvy na stěnách, infantilní dekorace

 

 

Hračky

 

 

Nástroje a přístroje „jen jako“

 

 

Značky místo jmenovek nebo fotografií

 

 

Vystavené výrobky vybraných dětí

 

 

Hlučné a egoistické chování dospělého

 

 

Telefonování

 

 

Děti mimo věk 2,5-7 let

 

 

Hromadné aktivity a vyžadování účasti všech

 

 

 

 

Back

Contact

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Husova 17
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus