Odměny a tresty

05/01/2013 15:57

 

Chyba je náš přítel

Nechválíme, protože kdykoli nabízíme odměnu, snižujeme význam a hodnotu činnosti, která má být za tuto odměnu vykonána (učení, úklidu, osobní hygieny, slušného chování…). Oceňujeme však vytrvalost, sdílíme radost a motivujeme k práci.

Netrestáme, ale zprostředkováváme dítěti porozumění přirozeným zákonitostem, podle nichž funguje svět a společnost. Pokud se dítě proviní, snažíme se najít vhodná slova, která pomohou dítěti, aby vidělo přirozené důsledky logicky vyplývající z jeho provinění a bylo schopno účinné reakce.

Snažíme se být dítěti průvodcem, ne řešitelem jeho chyb. Nechceme dítěti vnucovat své řešení, ale pomáhat mu nacházet to svoje. Poskytujeme mu prostor, aby se účastnilo na řešení problému, dáváme mu informace a umožňujeme výběr.

Chyba je náš přítel.

 

 

 

 

Back

Contact

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Husova 17
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus