Odměny, známky, pochvaly ... (ZŠ)

27/11/2017 21:32

 

Mnohé studie potvrzují, že vnější odměny snižují motivaci dětí pokračovat v činnosti poté, co se systém odměňování zruší. Platí to bohužel i pro činnosti, které dříve dítě dělalo bez jakékoli odměny, pouze ze zvědavosti a pro radost! Dítě o činnost přestane mít zájem, sníží se jeho tvořivost v dané činnosti a zhorší se prosociální chování. Odměny mohou být užitečné u starších žáků či skupin žáků při plnění krátkodobých úkolů, které mají přesný postup a jejichž výsledky jsou objektivně měřitelné. V tom případě žáky dočasně motivují. Nicméně podle Lillard (2007) většina studií hovoří nejen proti vnější motivaci odměnami, ale dokonce i proti hodnocení jako takovému. Žáci, kteří očekávají ohodnocení svého výkonu, si vybírají raději jednodušší úkoly, aby získali dobrou známku. Dávají si nižší cíle a o to méně se naučí. Nehledě na úzkost, která se často s hodnocením pojí, jež také nikterak nepřispívá procesu učení.

Takže žádné zavádění formulky: milé děti, z toho, co se naučíte, vás ve čtvrtletí vyzkoušíme.

Děti si ve třídě přezkušujeme, aniž by to postřehly. Jednoduše tím, že je požádáme, aby nám vysvětlily na čem pracují. Ve chvíli, kdy proces dokáží verbalizovat, víme, že rozumí.

Dále potom děti mají každý týden tzv. konzultaci, tedy zpětnou vazbu od učitelky ohledně toho, co za uplynulý týden udělaly.

A napadá mě, že testy dětem nabídneme, aby zjistily, jak jsou na tom ve srovnání s ostatními školami.

 

 

Back

Contact

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Husova 17
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus