Květnové aktuality z Kampusu

01.06.2014 17:50

 

Měsíc květen roku 2014 je za námi a my Vám v krátkosti chceme sdělit, jak jsme ho s dětmi prožili a čím vším jsme se zabývali.

Děti se fotí rády a také rády manuálně pracují a baví je stále něco přenášet. Proto jsem jim navrhl, jestli by se nechtěly hromadně vyfotit. Všichni souhlasili, a tak jsme se na naší elipse poradili, co je potřeba na takovou skupinovou fotku připravit, aby na záběru byli pokud možno všichni. Jak se dalo očekávat, všichni by si nejraději přinesli svou židli. Vysvětlili jsme si, jak je to s šířkou záběru fotoaparátu a domluvili se, odkud kam je možno umístit pouze určitý počet židlí, a proč bude nejvhodnější, když bude někdo sedět na zemi, někdo na židli a ti nejvyšší budou stát. Pánům klukům jsme poradili a navrhli, že v naší společnosti je vhodné nabídnout místo na sezení nejprve dámám a usadit se teprve, zbyde-li volné místo. Pak už následoval jen stručný popis, kdy se usmívat a kam se dívat a co to na fotoaparátu je ta „samospoušť“.

Někdo je nemocný týden nebo i měsíc, ale protože náš kamarád Milošek už do konce školního roku nepřijde, neboť má od lékaře doporučeno zůstat doma, rozhodli jsme se tuto fotografii věnovat hlavně jemu, ale pochopitelně památku mají všichni, kdo ten den byli ve školce.

 

 

A co se tento měsíc dělo na elipse?

Navázali jsme na téma „semínka“. Celou dobu pozorujeme náš hrách, který děti s Petrou naklíčily a zasadily. Hlavním tématem souvisejícím s rostlinami a jejich rozmnožováním bylo opylení. Děti se dozvěděly, jakým způsobem se rostliny rozmnožují, a pokud se rozmnožují opylením, co to vlastně je a co a nebo kdo zapříčiní, aby k opylení došlo. Děti si prohlédly včelu medonosnou a čmeláka.

Následující týden jsme mohli krásně navázat na téma včely a med, neboť nám Alička Sloupová s maminkou Hankou Sloupovou přinesli na prozkoumání a ochutnání plástve medu. Prozkoumali jsme jejich tvar – šestiúhelník, který máme i v našich pomůckách a rádi ochutnali med přímo z pláství – byl dobrý a hodně hodně sladký! Děkujeme Tímto Hance Sloupové a dědečkovi Alice Sloupové za donesený vzorek !

A když už jsme na vlastní oči poznali čmeláka, včelu a její plástve, přinesla nám Alí Baláková s tatínkem Marianem sršeň obecnou. Zkoumali jsme tedy rozdíl ve velikosti včely, čmeláka a sršně a pověděli si, co mají včely, vosy a sršně společné, a v čem se od sebe odlišují, kromě své velikosti.

V neposlední řadě děkujeme Růže Štíchové a Aničce za zapůjčení poměrně vzácného exempláře chrousta. Ponrava chrousta žije pod zemí cca 3-4 roky. Přirovnali jsme si to s dětmi k délce jejich dosavadního života, což vyvolalo mírné překvapení a údiv na tvářích dětí. Zmínil jsem dětem, čím se chroust živí a proč jej mnozí pěstitelé nemají rádi.

 

 

S čím děti pracovaly a pracují?

V poslední době se stále více dětí pouští do práce s binomickou a trinomickou krychlí, díky kterým si mohou lépe rozvíjet 3D představivost, a která je nepřímo připravuje na pozdější práci v oblasti matematiky. Popovídali jsme si, proč jsou s některými pomůckami může pracovat pouze jeden a proč mezi ně patří i binomická a trinomická krychle – je totiž důležité, aby ten, kdo krychli skládá, měl absolutní klid a nebyl rušen spontánními zásahy svých kolegů. Děti toto vcelku respektují a vybere-li si někdo z nich tuto pomůcku, ostatní ho pouze sledují. Pokud někdo zapomene – připomeneme si pravidlo. 

Pokračujeme v písmenkách a procvičujeme nejen velká tiskací písmena, která jsou v našem denním životě na popředí zájmu, ale společně ukazujeme dětem i velká psací a malá psací písmena.

Průběžně doplňujeme miniatury do naší písmenkové komody, kde každé písmeno má svou přihrádku a v ní předměty či modely zvířat, na které začíná. Pokud tedy někdo bude chtít věnovat nějaký miniaturní předmět a rozšířit naší sbírku písmenkové komody, budeme jen rádi, jen doplňujeme, že potřebujeme opravdu skutečné miniatury – šuplíky v komodě jsou malé. 

Další často frekventovanou pomůckou jsou konstrukční trojúhelníky. V poslední době jsme konkrétně opakovali a procvičovali pojmy „čtvereč“,  „kosočtverec“, „obdelník“ a „kosodelník“. Jak se z čtverce může stát kosočtverec a z obdelníku kosodelník, lze krásně demonstrovat na naší doplňkové pomůcce „geomag“. 

 

 

Máme radost, že starší děti projevují zájem o sčítání, a to jak statické, tak dynamické (přechod mezi řády). Malé děti totiž své starší kolegy se zájmem pozorují a „nenápadně“ vše vstřebávají svojí absorbující myslí. A to je dobře! 

V zeměpisu opakujeme oblíbené písničky o světadílech a ČR a jejích sousedech a dokola skládáme mapu Evropy.

 

 

Co se společenských událostí týká, také jsme nezaháleli – Alí slavila své čtvrté narozeniny a všichni si pošmákli na narozeninovém dortu, kterým nás pohostila. 

 

 

Protože Adrianek odjížděl s rodiči na dovolenou a ve školce byl v tomto školním roce naposledy, pohostil nás melounem a jahodami – meloun z Globusu byl parádně sladký a svačili jsme ho ještě odpoledne. Všichni jsme vykrajovali melounové kuličky a náramně nás to bavilo.

 

 

Na kroužku hudby ukazovala Kristýna dětem, jak za pomoci zvonečků naladit vodní píšťalky a zahrát společně skladby Ódu na radost a Strýček Donald farmu měl. Každý obhospodařoval svůj tón a společně vznikl hotový malý orchestr. 

 

 

Balanční pozice "stromu" stále vede a drží si své prvenství na pozici oblíbenosti v kroužku yogy – děti jí zkoušejí průběžně celý den a pokroky ve svalové koordinaci jsou znát – je to totiž výzva i pro mnohé dospělé. Na druhém místě je oblíbená pozice „kobylka“.

Při pokusech děti zaujal model tornáda, který jsme jim ukázali na vodním modelu (princip víru je stejný jako u ve vzduchu) za pomocí speciální spojovací zátky prostřednictvím které lze vyrobit onen typický vír. Protože počasí bylo jedním z témat elipsy v minulém měsíci, navázali jsme a stručně dětem představili tornádo jako vzdušný vír nesmírné síly, který se ve zcela výjimečných případech může vyskytnout i u nás.

 

 

A na závěr chceme poděkovat Jitce Bendlové - Žanetčině mamince - za karty a čtečku na zvuky zvířat.

A hurá do měsíce června!

 

 

 

Zpět

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Kristýna a Petr Turkovi
Na Sádkách 40 (MŠ)
Husova 17 (ZŠ)
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus