Nový rok - staří kamarádi

12.01.2014 23:12

 

 

První týden po vánočních prázdninách jsme se všichni opět sešli v Montessori Kampusu.

 

 

Těšili jsme se na děti a jejich vyprávění, jak se měly o Vánocích. Zároveň jsme však tak trochu očekávali „rozvolněnou morálku“ a „zapomenutá pravidla“. Děti jako vždy překvapily. Byli klidné, tiché, zaujaté prací, ohleduplné k sobě navzájem a chvílemi to i vypadalo, že my dospělí jsme tam tak trochu navíc.

Tak to šlo po zbytek celého týdne.

Potěšilo nás, když jsme se od maminek a tatínků dozvěděli, že se děti školky už nemohly dočkat a jsme moc rádi, že se líbí i nové uspořádání prostoru.  Závěr vánočních prázdnin jsme totiž  využili k tomu, abychom částečně pozměnili uspořádání polic s pomůckami. Namísto volně průchozích „koridorů“ vznikly čtyři tématicky oddělené kouty či bloky, chcete-li. Elipsa pro společenské a pohybové aktivity, matematika, kout praktického života a koutek  tvoření, zeměpisu a hudby.

Přidali jsme dva nové stoly.

Prostředek místnosti ovládl náš „centrální strom“ PACHIRA AQUATICA – kaštan.

Stačilo pár drobných úprav, které dodaly velké místnosti příjemnou novou energii. To, že se nejedná jen o náš dojem, potvrzují i ohlasy rodičů a dětí, které do Montessori Kampusu pravidelně docházejí. Děti neměly s novým uspořádáním žádné problémy. Ostatně vše v policích zůstalo na svém místě tak, jak má být.

 

 

Pustili jsme se společně s chutí do práce.

Už před Vánocemi jsme zaměřili pozornost na pečlivější úklid šatních skříní. Máme velkou radost, že skládání a uklízení začalo děti bavit. Projevil se velký vliv týmového ducha. Děti rády pracují společně, starší pomáhají mladším. My dospělí se snažíme krotit sami sebe, abychom nepovídali více, než je třeba, často totiž stačí jen naznačit či ukázat a děti samy vědí, co je třeba udělat. Mnohdy role dospělých průvodců převezmou naši pětiletí „asistenti“ a taktně připomenou, jak to u nás funguje a co je třeba udělat a my jen pozorujeme a hřeje nás u srdce při pohledu na samostatnost kolektivu, která se postupujícím časem stále zlepšuje. 

Při pravidelných setkáních na elipse pilujeme i orientaci v čase, tj. připomínáme si, v jakém ročním období se nacházíme, jaký máme měsíc, jak se jmenuje den v týdnu a kolikátého je. 

 

 

Tento týden jsme započali podrobněji zkoumat a popisovat lidské tělo a učili se názvy prstů. Děti si vyrobily své mapy lidského těla, se kterými budou pracovat i v následujících dnech.

Fyzikální pokus probíhal v návaznosti na projekt lidské tělo. Zkoumali jsme činnost dýchací soustavy na funkčním modelu plic a vysvětlovali si, jaké jsou hlavní dýchací svaly a jak funguje zejména bránice. Tento model si můžete vyrobit i doma.

Petr slíbil zveřejnit návod na výrobu – tady je:

 

Funkční model plic:

 

Materiál:

 1. Pet láhev (doporučujeme menší)
 2. Dvě brčka
 3. Tři balónky
 4. Izolepa
 5. Tavná pistole

 

Postup:

 1. Do uzávěru pet láhve vyvrtáme vedle sebe dva otvory odpovídající průměru brček.
 2. Ustřihneme zesílené lemy dvou balónků (pravé a levé plíce) a za použití izolepy připevníme brčka k balónkům.
 3. Ustřihneme pet lahev – je dobré volit takovou pet lahev, kterou lze později ustřihnout v místě kde tvar obalu tvoří rovné stěny válce, neboť na závěr na odříznuté dno budeme navlékat třetí balónek, který simuluje úlohu bránice – hlavního dýchacího svalu.
 4. Protáhneme brčka otvory v uzávěru pet láhve a utěsníme je hmotou z tavné pistole.
 5. Zašroubujeme uzávěr na pet láhev.
 6. Nyní již stačí navléknout třetí balónek, který jsme ještě předtím ustřihli zhruba v polovině až ve dvou třetinách (třeba zastřihávat postupně a zkoušet nasazovat na spodek pet lahve.
 7. Balónek nasadíme na spodek zastřižené (zaříznuté) pet lahve.
 8. Připevníme balonek (bránici) izolepou – obtočíme kolem obvodu pet lahve.
 9. Pevným ovinutím izolepy obtočíme i rozhraní uzávěru a pet lahve, aby vše těsnilo.
 10. Taháním za spodní balonek (bránici) nastává v prostoru pet lahve (hrudníku) podtlak, který mírně roztahuje balónky (plíce) uvnitř pet lahve. Povolením bránice, dochází k vyfukování vzduchu. Při klidovém stavu jsou plíce částečně naplněné (tzv. reziduální kapacita - množství vzduchu, které je obsaženo v plicích po klidném výdechu).

 

Závěr:

Co se týká pohybu a mechanických procesů v lidském těle, jsou plíce z tohoto pohledu ve své podstatě pasivním orgánem. Umí sice zužitkovat vzduch načerpaný do svých útrob, ovšem k tomu, aby byly naplněny, potřebují činnost hlavních dýchacích svalů bránice a svalů mezižeberních.

Tento model demonstruje činnost bránice.

 


 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Kristýna a Petr Turkovi
Na Sádkách 40 (MŠ)
Husova 17 (ZŠ)
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus