Osmý a devátý týden: 22. - 30. října

11.11.2012 19:34

 

Děti dělají pokroky!

 

Minimální docházka na tři dny týdně se velmi vyplácí. Děti jsou klidnější, soustředěnější, jdou při práci více do hloubky a to, co děti loňský rok dokázaly po pěti měsících, už naše současné děti dokáží. Dělají ohromné pokroky a jsou nadšené prezentacemi pomůcek, o které loňské děti neměly zájem. S velkou pozorností sledovaly práci s geometrickými tvary a tělesy, hledaly po třídě, co je hladké a co je hrubé, co je studené a co je teplé, pouštějí se více do matematických pomůcek a poznávání písmenek. Také cvičí zdvořilostní formy komunikace. Děti se například učily, že když někomu něco chceme říct, nekřičíme na něj přes celou třídu, ale dojdeme za ním a řekneme mu to normálním hlasem. Na odlehčení Petr a Petra připravili scénku, kdy na sebe halekali přes celou třídu, aby dětem ukázali, jak je to pro ostatní rušivé, a děti se tím ohromně bavily. U Miloška doma prý potom to odpoledne vládlo pravidlo číslo 4. (Ve třídě máme vyvěšená pravidla na zdi a čtvrté říká: Mluvíme potichu a běháme venku.) 

V čem ještě vidíme rezervy je obsluha sama sebe, zejména co se týče oblékání, ale s pomocí rodičů zvládneme i to!

Na elipse si s dětmi říkáme, jaký je den a datum, učíme se nové písničky a říkadla a ukazujeme si, jak se pracuje se stávajícími pomůckami, protože existuje velké množství variant, jak se každá Montessori pomůcka dá využít. Je důležité, aby si děti upevnily to, co znají, a na pevných základech stavěly další svoje znalosti. Praktický život a Smyslový materiál připravuje děti na schopnost dobře se vyjadřovat, psát a číst. Smyslový materiál a matematika dětem umožňuje udělat si v hlavě mentální představy abstraktních vlastností a množství. S těmito pomůckami, které se dají různě propojovat, si děti nejen vytvoří základ pro práci ve škole, ale také ohromně posilují kreativitu, která vyrůstá na vlastních zkušenostech s reálnými předměty a schopnosti je kombinovat a vytvářet nové možnosti. 

 

 

Zpět

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Kristýna a Petr Turkovi
Na Sádkách 40 (MŠ)
Husova 17 (ZŠ)
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus