Práce s pomůckami II

25.12.2014 21:44

 

Snad ani nepotřebuje komentář...

 
 
 
Ale přeci jenonom: přenášení vody houbou - umět vyždímat houbu na správném místě (do dřezu namísto na stůl) je dobrá dovednost.
 
 
 
 
Přiřazování jejich stop a jmen ke správným zvířatům.
 
 
 
 
Vyrábění Vánočních řetězů.
 
 
 
 
Umývání stolu: vede k soustředění, přesnosti, koordinaci pohybů, rozvoji jemné motoriky 
a nakonec k dovednosti dobře umýt stůl.
Díky praktickým úkolům se děti zklidňují, ladí se na sebe, protože zapojují celé tělo, 
cítí uspokojení z dobře odvedené práce, protože výsledek je viditelný - čistý stůl a také si
posilují pocit sounáležitosti, protože pracují také pro ostatní ve třídě - abychom měli čistý stůl,
kam se pak můžeme posadit ke společné práci nebo jídlu.
 
 
 
 
Skládání binomické a trinomické krychle - jednoduše řečeno 3D puzzle vzorečků (a+b)³ a (a+b+c)³
Vždy postupujeme od jednoduššího ke složitějšímu a tedy od konkrétního (toho, na co si mohu 
šáhnout, potěžkat, prohlédnout, očichat, ochutnat) k abstraktnějšímu (tedy ve finále vlastnímu
vyvození vzorečku).
Poté, co jsem se v Montessori naučila pracovat s těmito úžasnými krychlemi (mé oblíbené 
pomůcky), jsem s nimi nadšeně běžela na gymnázium k mojí učitelce matematiky a říkám jí, 
jak že jsem zjistila, že on ten vzoreček ve skutečnosti existuje! A jestli by tu krychli chtěla 
používat i při výuce, aby si ten vzoreček studenti dokázali představit, na základě jednotlivých
dílků krychle sami odvodit a díky tomu snadno zapamatovat... -- Odpověď: nechtěla.
Tolik k jednomu z důvodů, proč zakládáme vlastní školu. :-D
 
 
 
Spontánní prezentace na téma Egypt.
 
 
 
Malba štětcem: nácvik jemné motoriky a správného držení štětce, potažmo tužky.
 
 
 
Přiřazování správných názvů k jednotlivým světadílům.
 
 
 
 
Opět další tvoření mocnin na druhou - tedy čtverců z početních korálků.
Rodiče, jejichž děti k nám chodily a nyní navštěvují základní školu, nám potvrzují, že jejich
děti mají velkou výhodu v matematice, protože si dokážou představit množství, přiřadit symboly
a zvládnout více či méně jednoduché početní operace.
 
 
 
 
Prezentace na kombinace numerických tyčí a symbolů: nejdříve se děti učí počítat, aby rozeznaly
množství. Potom se učí pouze symboly. A nakonec obojí propojíme.
Tím, že postupujeme krok za krokem, a nic nepřeskakujeme, pomáháme dětem stavět
pevné základy. Matematika tak pro ně není trápení, jako pro mnoho z nás, ale zábavnou formou 
myšlení, kterou mohou rozvíjet dál. Díky smyslovým pomůckám si děti tvoří představivost,
takže abstraktní pojmy (jako výše uvedené vzorečky) již nejsou pouhým shlukem číslic nebo
písmen, ale skutečně žijí.
 
 
 
 
Leštění kovu pomáhá jemné motorice, zejména pro přípravu ruky na psaní, v získávání koncentrace,
přesnosti pohybů a dovednosti leštit kovy.
 
 
 
 
Společné stavění pyramidy: děti tvoří spontánní zájmové skupinky.
 
 
 
 
Skládání mapy světa: co dílek, to stát, co úchyt, to hlavní město. Jak jednoduše si člověk může 
zapamatovat, kde který evropský stát leží. Jenom tím, že si hraje.
 
 
 
 
Zkoumání ptačích per pod lupou.
 
 
 
 
Soustředění při nesení zvonečku na elipse.
 
 
 
Odpovědnost za své prostředí: zalévání květiny je důležitý úkol.
 
 
 
Zkoumání Egyptských artefaktů.
 
 
 
 

Zpět

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Kristýna a Petr Turkovi
Na Sádkách 40 (MŠ)
Husova 17 (ZŠ)
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus