Působení vody: eroze

02.06.2017 22:19

 

Působení vody: eroze způsobená vlnami a ledem. Děti v ZŠ tyhle prezentace baví! Prezentace v montessori mají povzbuzovat dětskou představivost, proto používáme různé obrázky a experimenty, které si děti mohou nakreslit a vyzkoušet. Vše dáváme do kontextu s dalšími jevy ve světě, aby si děti mohly vytvářet představu o celku. Je to ale proces na mnoho let, kdy děti postupně sbírají informace. Od těch, které jim v prvním letech dáváme hlavně my učitelé, po ty, které sbírají samostudiem a studiem v menších zájmových skupinách. Děti by na konci šesté třídy měly rozumět světu kolem nás v širších souvislostech a přejít do další vývojové fáze, ve které jejich psychika i proces fyzického dospívání vyžadují přenášet nabyté znalosti a vědomosti do praxe. Děti se tehdy učí být samostatné na finanční úrovni a přispívat svému okolí svojí prací. Jde o životní praxi dospělého člověka, ale v bezpečném školním prostředí: používat svoji zručnost, znalosti a inteligenci k tvoření něčeho reálného a užitečného. 

-)

 

 

 

Zpět

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Kristýna a Petr Turkovi
Na Sádkách 40 (MŠ)
Husova 17 (ZŠ)
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus