Výuka posledních 14 dní

20.11.2015 17:03

 

Kromě Sluneční soustavy se soustavně věnujeme čtení, psaní, počítání a ... geometrii či hudbě. :-)

 

Učili jsme se o tom, co je přímý, celý, pravý, ostrý a tupý úhel. Také jsme si vyprávěli o mnohoúhelníkách. K tomu jsme přizvali děti ze školky a vytvářeli jsme a počítali kolika-úhelníky jsme to vlastně vytvořili.

 

Hráli jsme na zvonečky a učili se, jak se jmenují jednotlivé tóny. Učili jsme se, na které lince nebo v jaké mezeře která nota "bydlí" a děti skládaly vlastní hudbu. Nejdříve pomocí černých koleček a posléze i do vlastní notové osnovy. Hudbu, kterou děti samy na notovou osnovu složily, jsme si zahrály. Jsou to malí skladatelé! :-)

 

Tady jsme zúročili znalosti o úhlech. Vzali jsme si z geometrické komody šest různých trojúhelníků, měřili jejich úhly a určovali, zda jsou trojúhelníky ostroúhlé, pravoúhlé nebo tupoúhlé. Děti potom dělaly projekt - obkreslovaly tyto trojúhelníky a psaly jejich názvy. Vybarvit si je mohly, jak chtěly. Tak jsme propojili geometrii, psaní a výtvarku.

 

Sofi velice ráda kreslí a tady využívá pomůcku na shodnost, podobnost a rovnost trojúhelníků.

 

Výtvarka s Klárou Novotnou vedla k vytvoření krabice.

 

A v neposlední řadě hledání společných násobků čísel 3, 4, 5, 8. Myslím, že jsme se všichni dobře bavili. Děti mají za úkol příští týden zkusit najít na dalších řetězech společné násobky dalších čísel. 

 

Zpět

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Husova 17
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus