Děti od 18ti měsíců do 3 let bez rodičů

 

Ve třídě je maximálně 12 dětí s jednou učitelkou a s jednou asistentkou.

Věnují se společně praktickým pohybovým činnostem jako je zalévání květin, šití, stříhání, oblékání a svlékání, nácvik na toaletu, prostírání stolu a servírování jídla, mytí stolu a nádobí, zametání apod. Jsou to činnosti, které děti vidí u svých rodičů doma, a které touží v tomto období ovládnout. My dětem dáváme čas a vhodné materiály k tomu, aby mohly využít svoji chuť se tyto dovednosti naučit. Děti pak mají pozitivní vztah k domácím pracem a stanou se samostatnými členy své rodiny a třídy. Další aktivity pomáhají dětem rozvíjet jejich slovní zásobu, umělecké cítění, hudební sluch a hrubou i jemnou motoriku.

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Kristýna a Petr Turkovi
Na Sádkách 40 (MŠ)
Husova 17 (ZŠ)
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus