Cena ve školním roce 2018 / 2019

 

Ve třídě je maximálně 12 dětí, s nimiž pracuje jedna učitelka a jedna asistentka. 

Cena pro polodenní a celodenní péči zahrnuje veškeré didaktické pomůcky, rodinný program, tři setkání pro rodiče a dvě individuální rodičovské schůzky.

 

Cena: 6 700 Kč / měsíc. 

Snažíme se držet dostupné ceny navzdory skutečné tržní ceně, která se pohybuje kolem 9 000 Kč za měsíc. Jednáme však o dotacích. Pokud se nám je podaří získat, cena bude ještě nižší než uvedených 6 700 Kč!

Cena nezahrnuje náklady na stravné. Stravu dováží Impala. Cena stravného za celý den je 45 Kč / oběd + 10 Kč / svačina. 

 

Způsob platby

Po podepsání smlouvy se hradí nevratný rezervační poplatek ve výši platby za docházku na měsíc září. Dále se platí na období říjen až listopad, leden až březen, duben až červen, červenec až září (platba za červenec a srpen může být snížena na základě snížené docházky během těchto měsíců). 

 

V případě nepřítomnosti

Poplatek během školního roku se hradí v plné výši i v případě nemoci či jiné nepřítomnosti. Poplatek kvůli fixním nákladům nesnižujeme, nevracíme ani nepřevádíme.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Kristýna a Petr Turkovi
Na Sádkách 40 (MŠ)
Husova 17 (ZŠ)
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus