Literatura pro nejmenší

 
 
Stále se setkáváme s otázkou, co smysluplného dětem číst, když jim chceme poskytovat reálné informace a věci. Jsme přesvědčeni, že realita může být nádherná, a proto dětem nepředkládáme oblečená a mluvící zvířátka ani pohádky s programy typu hodný chudák, zlý boháč - cožpak bohatý člověk nemůže být hodný a podporující ... ? Na to bude čas po šestém roce, kdy děti již budou mít dostatečné zkušenosti se světem skutečností a budou schopné rozlišit, co je realita a co je fantazie cizího člověka. Zde jsme tedy sestavili seznam knih, které dětem čteme, a průběžně ho doplňujeme:
 
Romana Suchá a Vendula Hegerová: Šikovné básničky pro kluky a holčičky
 
 
Eve Herrmann a Roberta Rocchi
 
 
 
Eduar Petiška a Helena Zmatlíková: O jabloňce
 
 
 
P. K. Hallinan
 
 
 
Marie Štumpfová a Jiří Dvořák: Jak zvířata spí
 
 

Rotraut Susanne Bernerová: Obrázkové příběhy
 František Hrubín a Zdeněk Miller: Kuřátko a obilí
 
 
 
Kamil Lhoták a Arnošt Goldflam: Rychle vpřed
 
 
 
Hervé Tullet: Knížka
 
 
 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Kristýna a Petr Turkovi
Husova 17
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus