Program dětské skupiny (dětí od 1,5 do 3 let bez rodičů, mladší po dohodě) 

 

Ve třídě je maximálně 12 dětí s jednou učitelkou a s jednou asistentkou.

 

Denní program

V dětské skupině Montessori Kampus vzděláváme děti v dovednostech péče o sebe sama a své prostředí. Pomáháme jim rozvíjet smysly a matematické myšlení. Obohacujeme jejich slovní zásobu, schopnost myšlení v konceptech a uvědomění si příčin a následků. Posilujeme dovednost opravit své chyby, sebevědomí, sebereflexi a komunikaci. 

Děti se věnují praktickým pohybovým činnostem jako je zalévání květin, šití, stříhání, oblékání a svlékání, nácvik na toaletu, prostírání stolu a servírování jídla, mytí stolu a nádobí, zametání apod. Jsou to činnosti, které děti vidí u svých rodičů doma, a které touží v tomto období ovládnout. My dětem dáváme čas a vhodné materiály k tomu, aby mohly využít svoji chuť se tyto dovednosti naučit. Děti pak mají pozitivní vztah k domácím pracím a stanou se samostatnými členy své rodiny a třídy. 

Další aktivity pomáhají dětem rozvíjet jejich slovní zásobu, klasifikaci, senzomotorické vnímání, umělecké cítění, hudební sluch a hrubou i jemnou motoriku. Kromě mnoha jiných pomůcek mají k dispozici hudební nástroje, malířský stojan i po celou dobu plně funkční dřez s přístupnou vodou. Děti vodu milují, my s ní pracujeme – učíme děti, jak ji využívat účelně a bez nehod.

Venku na zahradě mají děti stromy, keře, malinké kopečky na lezení, záhony, na kterých se mohou hrabat v hlíně, pískoviště a prolézačku.

 

  8.00 -  8.15         Příchod 

  8.00 -  9.15         Pobyt venku

  9.15 -  9.30         Přechod dovnitř, hygiena 

  9.30 - 12.00        Svačina a individuální a skupinové aktivity

12.00 - 12.30        Oběd

12.30                     Vyzvedávání dětí s dopolední docházkou

12.30 - 12.45        Hygiena, příprava na spánek

12.45 - 14.45        Spánek

14.45 - 15.00        Svačina

15.00 - 15.15        Příprava na odchod, vyzvedávání dětí

 
Ve chvíli, kdy je dítě soběstačné, může přejít do naší mateřské školy. Místo v mateřské škole není nárokové. O přijetí musí rozhodnout ředitelka mateřské školy. 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Husova 17
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus