Otázky a odpovědi

 • Jak to bude s výukou tělocviku, nemáte žádné prostory k tomu určené? Chtěla bych, aby mělo dítě pohyb, protože bude hodně času trávit dojížděním.

   

   

  Je dobré si nejdřív uvědomit, že děti u nás neprosedí své dopoledne v lavici jako děti v tradiční škole. Děti v naší třídě mají volnost pohybu - samy si tedy volí, kde budou pracovat a jak dlouho na čem budou pracovat. Dělat si přestávky a protahovat se mohou, kdykoli potřebují.

  V běžné škole mají děti jednu nebo dvě hodiny tělocviku týdně. Stejně to máme i my. Jako mnohé další menší školy, ani my si nemůžeme dovolit vlastní tělocvičnu, a proto si ji pronajímáme. V případě pěkného počasí preferujeme cvičení venku. Součástí tělesné výchovy jsou i kurzy plavání a bruslení.

   

   

 • Škola je zatím jen do páté třídy, jak se dítě začlení z klidného prostředí do agresivního a soutěživého kolektivu? Máte nějaký tip na následující školu?

   

   

  Školu zajistíme až do deváté třídy. 

  Pokud byste z páté třídy chtěli přestoupit do jiného školského systému, budete mít na výběr různá gymnázia nebo střední školy. V tuto chvíli ještě nemáme vytipovaná žádné konkrétní, ale během školní docházky dětí si je vytipujeme.

  Montessori pedagogice se věnuji přes deset let a ještě jsem neslyšela, že by s přechodem do běžných škol mělo dítě z Montessori školy závažnější problém než dítě, které by přecházelo z jedné školy na druhou. Ano, systém se přístupem k dítěti a způsobem výuky liší docela zásadně od běžných státních škol, ale děti jsou v Montessori škole vedeny k samostatnosti, takže je to spíše otázkou psychické přizpůsobivosti Vašeho dítěte. 

  Děti u nás ale nevychováváme ve skleníku, běžně konfrontují své názory s ostatními, aby si ujasnily svůj vlastní postoj. Některé děti jsou soutěživé a budou soutěživé i v Montessori. Není pravda, že se v Montessori nesoutěží, děti na úrovni základních škol soutěží velice rády, samy si soutěže vymýšlejí, ale jde o to, aby soutěz byla dobrovolná, a aby se nezvrhla v to, že děti začnou odvozovat vlastní hodnotu a hodnotu druhých podle toho, kdo byl první a kdo poslední. Věřím ale tomu, že společně pomůžeme vašim dětem, aby si vybudovaly zdravou sebedůvěru, která jim pomůže zvládnout agresivní chování ostatních lidí. Přesto je třeba potom hodně vysvětlovat a vybírat dítěti i nadále takové prostředí, ve kterém se přesvědčí, co je ve skutečnosti zdravé.

  To, co dětem v naší škole poskytujeme a co by v každé škole měl být standard, je bezpečný prostor, ve kterém mohou konfrontovat své názory a přání, ale vždy se v případě potíží mohou obrátit na zkušeného pedagoga, který je schopen a ochoten jim ukázat, jak je možné na věc pohlížet a dojít ke shodě nebo kompromisu. Hledejte tedy školu, o níž Vám dají dobré reference podobně smýšlející rodiče.

   

   

 • Školné je vysoké, je možné se domluvit na měsíční platbě?

   

   

  Pokud Vám to finanční situace neumožňuje jinak, můžeme s Vámi sepsat smlouvu o hrazení školného v měsíčním intervalu.

   

   

 • Rozhoduji se mezi vaší a klasickou školou, jen mám pocit, že jsou děti trochu izolovány. Děti, které přecházely z páté třídy z malé do velké školy, byly mnohem méně sebevědomé, bázlivější a hůře si na velkou školu zvykaly než děti, které šly do městské školy dříve. Protože máte teprve tři ročníky, nemohu si okouknout, jak se budou děti projevovat ve vyšších třídách. Je to trochu krok do neznáma a z toho mám strach a ztěžuje mi to rozhodování.

   

   

  Děti z menších škol mohou potřebovat více času zvyknout si na velikost školy, na to, aby se v ní zorientovaly a našly si v ní a mezi novými dětmi své místo. Tento proces však může probíhat při přechodu na druhý stupeň, stejně jako v první třídě nebo při přechodu na gymnázium či na vysokou školu.

  Je pravděpodobné, že určitý respekt budou prožívat i děti z naší Montessori školy, pokud budou přestupovat na větší školu. A je velmi důležité, jak se budou cítit pár týdnů po přechodu do jiné školy za pět let. Vy ale víte, že vyberete tu nejlepší školu, která pro vás bude dostupná, a že mu pomůžete to zvládnout. Nezapomeňte tedy myslet také na to, a položit na misku vah, jak se dítě bude cítit těch prvních pět let každý den. Budou ho mít rádi? Budou se k němu učitelé a ostatní žáci chovat hezky? Pomůžou mu, když to bude potřebovat? Bude ho to tam bavit a naučí se věci, které mu v životě pomohou k úspěchu, zdraví a štěstí?

  Pozorovala jsem děti v Montessori jeslích, školkách a školách v České Republice, Rakousku, Německu, Švýcarsku a Spojených státech. Z mé zkušenosti jsou děti v dobrých Montessori zařízeních vedeny k samostatnosti a pomocí práce s přirozenými důsledky se v nich posiluje zdravé sebevědomí, které jim pomáhá se s novými situacemi vypořádat snadněji. Zvládají je lépe také proto, že nebyly zraňované hodnocením své osoby a výkonů nemístnými poznámkami nebo známkami ve škole. To, že máme v nových situacích a mezi cizími lidmi respekt a potřebujeme situaci nejdříve pozorovat a zjistit, co je bezpečné a co by mohlo přivolat nežádoucí pozornost, je zdravý instinkt. 

   

   

 • Chodit do školy s placeným školným je velký závazek na několik let. co když během docházky nebudeme mít na školné.

   

   

  Rádi bychom postupně vybudovali fond pro podporu finančně znevýhodněných rodin a hledáme systém, jak pomoci rodinám v případě finančního výpadku. V každém případě budeme chtít najít společně s vámi řešení!

   

   

 • Pokud budeme muset z jakéhokoli důvodu ukončit docházku ve vaší škole, mám strach, jak by to bylo s přestupem do jiné školy. Vzhledem k tomu, že výuka probíhá podle jiných osnov, bude dítě schopné se začlenit a nebude pozadu s látkou? Navíc je velice citlivé na změny a špatně snáší nové lidi a nová prostředí, zvládne přijmout nové prostředí?

   

   

  Děti na konci každého školního roku budou umět srovnatelně stejně jako děti z běžné školy. Na základě naší zkušenosti však víme, že vzdělávací systémy jsou dost odlišné. Montessori děti jsou zvyklé přemýšlet samy za sebe, nebojí se chybovat, ani požádat o pomoc. Učí se rády. Obvykle se nevyhýbají práci, ani odpovědnosti. Dokážou se domluvit a rozvíjejí sebereflexi. Jsou laskavé. Pro dítě je mnohem snazší přejít z montessori školy do běžné než naopak. Naše škola je orientovaná na porozumění, ne na výkon. Děti z běžné školy se učí pro známky a za chyby a nevědění jsou trestané. Dávají si nižší cíle, jen aby dostaly lepší známku. Najít znovu důvěru v učitele a hlavně v sebe sama a znovu objevit radost z celoživotního učení může být velmi dlouhodobý proces.

  Ve chvílli, kdy budou Montessori školy v České Republice běžnou alternativou, bych se ráda řídila původním záměrem Montessori a nechala děti ještě více rozhodovat o tom, co se budou kdy učit. To znamená, že objem učiva by byl garantován po třech nebo až šesti letech. Výhodou tohoto Montessori konceptu je, že děti pak mají ještě více času na jednotlivá témata a mohou je probrat z více stran. Jinými slovy, budou si věci dávat do širšího kontextu a navíc je mohou probrat během několika týdnů či měsíců namísto, aby jim byly předkládany jako jednotlivé předměty během několika let. 

  Tento postoj jim poskytne velikou výhodu v osobním i profesním životě. Díky možnosti řídit svůj vzdělávací proces budou schopny velké sebereflexe. Díky unikátním výukovým lekcím budou schopny vnímat věci v jejich jednotlivosti i v rámci celku. Díky respektování jejich vlastního tempa budou rozvíjet své myšlení a tvořivě přistupovat a řešit výzvy. Díky respektování jejich osobnosti a volby budou mít odvahu klást si i vysoké cíle. 

  Vaše dítě budeme maximálně podporovat a na konci školního roku budou jeho znalosti v předmětech minimálně srovnatelné se znalostmi dětí z běžné školy. Ve chvíli, kdy budeme chtít garantovat výsledky pouze na konci trojročí, budou na to rodiče dopředu důsledně upozorněni a koncept bude platit výhradně pro děti v aktuálním prvním ročníku a mladší. 

  Pokud je vaše dítě citlivé na změny a špatně snáší nové lidi a nové prostředí, věřte, že v naší škole bude mít s lidmi a s prostředím dobré zkušenosti. S každou pozitivní zkušeností s lidmi důvěra v ně může růst. Přesto se změnou na jinou školu pak můžeme pomoci doporučením odborníka, který mu pomůže se s ní snáze vyrovnat.

   

   

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Husova 17
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus