Školné

 
Školné na školní rok 2019/2020 činí 7 500 Kč/měsíčně.
 
Ve školném jsou zahrnuty didaktické pomůcky, výtvarné potřeby a 2 individuální konzultace během školního roku.
 
Ve školním není zahrnuto stravné (55 Kč / oběd), náklady na knihy na anglický jazyk (cca 120 Kč / rok), výlety a exkurze, sportovní kurzy, školu v přírodě a nepovinné kroužky. 
 
 
 

Způsob platby

Platí se na čtvrtletí dopředu. Červenec a srpen se neplatí. Školné se hradí v plné výši i v případě nemoci či jiné nepřítomnosti. 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Husova 17
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus