Školné

 
Školné na školní rok 2018/2019 činí 7 500 Kč/měs., mladší sourozenec má 10% slevu.
Ve školném jsou zahrnuty didaktické pomůcky, knihy, pracovní sešity (listy) a výtvarné potřeby.
Není v něm zahrnuto stravné (obědy 55 Kč/den), exkurze, sportovní kurzy, škola v přírodě a nepovinné kroužky.

 

Způsob platby

Platí se na čtvrtletí dopředu. Červenec a srpen se neplatí. Školné se hradí v plné výši i v případě nemoci či jiné nepřítomnosti. 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Husova 17
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus