Mateřská škola

 

Děti ve věku kolem tří let čím dál více vyhledávají své vrstevníky v menší skupině. 

V naší Montessori třídě máme věkově smíšenou skupinu, tedy děti od tří do šesti let. Tento systém výborně funguje pro všechny děti a vytváří ve třídě příjemnou harmonii. Mladší děti mají k sobě mají starší a zkušenější děti, které jim mohou pomoci a od kterých se učí mnohem snáze, než od dospělých, jednoduše protože jsou si mentálně blíže. A starší a zkušenější děti, namísto toho, aby se chovaly nekontrolovatelně, tráví část svého času tím, že učí a pečují o mladší členy skupiny. Tím, že jim ukazují, jak se pracuje s pokročilejším učebním materiálem, si své dovednosti upevňují a také si vyzkouší, jaké to je být "lídrem" skupiny.

 

Máme velmi dobré vzdělání a prostředí jsme pro děti připravili s velkou péčí.

Oblast praktického života nabízí takové základní aktivity, jako je nošení věcí, přesýpání, přelévání, aktivity se zaměřením na péči o vlastní osobu, jako je zapínání knoflíků, zavazování tkaniček, smrkání, mytí rukou nebo čištění bot. Do této oblasti patří také péče o okolí. Nabízí aktivity utírání prachu, zametání, umývání stolu, leštění zrcadla atd. V neposlední řadě cvičíme, jak se omluvit, jak někomu nabídnout židli nebo občerstvení atd. Cílem je, aby dítě získalo potřebnou zručnost a samostatnost v každodenním životě.

 
Smyslový materiál je vytvořen proto, aby si děti zbystřily všechny smysly a dokázaly dokonale rozlišit jednotlivé kategorie, které se objevují ve světě kolem nich: malý - velký, tlustý - hubený, drsný - hladký; hlučný, hlučnější, nejhlučnější, různé barvy, tvary a tělesa atd. Tyto pomůcky vyvinula Maria Montessori se svými kolegy a prakticky je prověřilo mnoho generací dětí. Používáním těchto pomůcek se dětem zlepší vnímavost ke svému okolí a orientace v prostoru.

Podle Marie Montessori má každý člověk matematickou mysl. Matematiku  používáme denně: když jdeme po schodech (víme, jak vysoko zvednout nohu), když se díváme na hodinky, když platíme v obchodě atd. Děti se v této oblasti učí pomocí konkrétního materiálu čísla a v případě zájmu i početní operace. Později jim nedělají problémy abstraktní početní operace, protože mají jasnou představu o množství zažitou jednak vizuálně a zároveň svalovou pamětí. Není neobvyklé, že předškolní děti, které se zajímají o matematiku, dokáží dělit několikamístná čísla se zbytkem.

V oblasti jazyka si děti rozvíjejí svoji slovní zásobu, učí se psát a číst. V předškolním věku jsou tyto aktivity nabízeny proto, že je děti vyžadují. Např. děti chtějí umět psát již kolem čtyř let - využíváme tedy tzv. senzitivního období, tedy období, kdy se dítě může danou činnost ve svém životě naučit nejsnadněji a nejlépe, protože o ni projevuje přirozený zájem.

Výběr materiálů je rozmanitý a každá z připravených pomůcek "zve" dítě ke hře a podporuje jeho vývoj konkrétním způsobem. Zkušení pedagogové dokáží odhadnout vhodný čas, kdy udělat dítěti názornou prezentaci, aby posléze mohlo pracovat s pomůckou samo a rozvíjelo tak svůj potenciál.

 

Děti se s našimi pomůckami baví a zároveň učí.

Materiály odpídají tzv. senzitivním obdobím dítěte (období, kdy dítě chce opakovaně vykonávat určitou činnost, dokud se nenasytí jeho vnitřní potřeba tuto činnost dokonale zvládnout). Děti pracují vždy se smysluplnými a konkrétními materiály, které jim pomáhají ke snadnější orientaci ve světě a přirozenému získávání znalostí a zkušeností vlastním prožitkem a porozuměním.

 

Každé dítě je pro nás důležité

Děti efektivně, takticky a nenásilně je vedeme na jejich vlastní cestě poznávání světa a pomáháme jim se konstruktivně zařadit do společnosti. Jsme láskyplní, trpěliví a chceme, aby se děti cítily u nás dobře, ale jsme důslední ve vyžadování smysluplných pravidel chování. Nepoužíváme tresty ani odměny, ale vedeme děti, aby viděly a řešily situace tvořivě na základě přirozených důsledků.

 
písmena, senzitivní období

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Husova 17
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus