Dokumenty

Inspekční zpráva z července 2017

 

 

Zápis

 

MŠ Montessori Kampus je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, tzn. že děti u nás plní povinnou předškolní docházku. Máte-li o docházku Vašeho dítěte do MŠ Montessori Kampus zájem, postup je následující

1) oba rodiče absolvují informační schůzku dne 28. března 2019 v 17.00 hodin v MŠ Montessori Kampus;

2) oba rodiče se přijdou podívat na program MŠ;

3) oba rodiče absolvují rozhovor s třídní učitelkou a/nebo ředitelkou;

4) rodič a dítě se dostaví k zápisu dne 3. května 2019 od 15 hodin.

K zápisu s sebou přinesete

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě kritérií a informuje rodiče do 30 dnů od zápisu.

 

 

Mám zájem o zápis dítěte do MŠ Montessori Kampus

Vyplňte prosím níže uvedené údaje.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Husova 17
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus