Jídelníček

 
 
 
Svačinky děláme ve školce dle zásad Skutečně zdravé školy. 
V měsíci březnu bereme na zkoušku svačiny od Impaly.
Obědy odebíráme z jídelny Impala.
Svačiny a obědy odhlašujte do 8.30 ve školce. Pokud stravu včas neodhlásíte, bude vám účtována.

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Kristýna a Petr Turkovi
Na Sádkách 40 (MŠ)
Husova 17 (ZŠ)
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus