Zveme vás na podpůrné setkání učitelů Jihočeského kraje s pohoštěním.

 

Setkání s hostem

 

     Na tomto setkání budeme mít jako hosta paní Martinu Beránkovou, která pracuje jako koučka a psychoterapetuka již více než 20 let. Ukáže nám způsob, jakým se dobrat podstaty věci, dotknout se nejhlubších pocitů a najít sílu říct laskavě to, co je třeba skutečně vyslovit. Ukáže nám, jak komunikovat s dětmi a s rodiči z vnitřního souladu, aniž bychom jimi chtěli manipulovat. Setkání vřele doporučujeme!
 
 
 
Těšíme se na vás!

 

Kdy: 23. dubna 2018 od 17 do 19 hodin

Kde: Mateřská škola Montessori Kampus, Na Sádkách 40, České Budějovice

(zelený dům u kruhového objezdu nad Zemědělskou fakultou JČU)

Setkání je zdarma, s občerstvením.

Registrujte se na turkova.kristy@gmail.com, 777 296 380


 

     Toto setkání se koná v rámci projektu "Pomáháme školám růst", celým názvem „Komplexní program rozvoje inkluzivního vzdělávání v MŠ“ podpořeného Operačním programem Věda, výzkum a vzdělávání. Cílem projektu je vytvořit síť kolegiálních mateřských škol v Jihočeském kraji, které se budou od sebe vzájemně učit a vzájemně se podporovat.

     Realizátorem projektu: Montessori školy Andílek a Asociace Montessori ČR Identifikační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000550                         

 

   

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Kristýna a Petr Turkovi
Na Sádkách 40 (MŠ)
Husova 17 (ZŠ)
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus