Zveme vás na podpůrné setkání učitelů Jihočeského kraje s pohoštěním.

 

Co dělat s dětmi do tří let v mateřské škole?

 

Prohlídka třídy pro děti do tří let, aktivity, charakteristika dítěte, diskuse. 
Děti do tří let potřebují specifické prostředí. Ptáte se, co všechno se naučí a jak je možné, že ve třeh letech jsou ti maličtí již z velké části hotoví lidé? Jak funguje jejich mozek, jaký vliv na ně máme my průvodci, rodiče, co všechno od nás přejímají? Jak velkou část tvoří vrozené dispozice a co je naučené. Co má větší dopad: genetika nebo prostředí? Přijďte sdílet své znalosti, myšlenky a zkušenosti, my se podělíme o ty naše!
 
Těšíme se na vás!

 

Kdy: 18. června 2018 od 17 do 19 hodin

Kde: Mateřská škola Montessori Kampus, Na Sádkách 40, České Budějovice

(zelený dům u kruhového objezdu nad Zemědělskou fakultou JČU)

Setkání je zdarma, s občerstvením.

Registrujte se na turkova.kristy@gmail.com, 777 296 380


 

     Toto setkání se koná v rámci projektu "Pomáháme školám růst", celým názvem „Komplexní program rozvoje inkluzivního vzdělávání v MŠ“ podpořeného Operačním programem Věda, výzkum a vzdělávání. Cílem projektu je vytvořit síť kolegiálních mateřských škol v Jihočeském kraji, které se budou od sebe vzájemně učit a vzájemně se podporovat.

     Realizátorem projektu: Montessori školy Andílek a Asociace Montessori ČR Identifikační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000550                         

 

   

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Kristýna a Petr Turkovi
Na Sádkách 40 (MŠ)
Husova 17 (ZŠ)
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus