Zveme vás na podpůrné setkání učitelů Jihočeského kraje s pohoštěním na téma

 

Rozvíjení mateřského jazyka

 

Toto setkání bude ryze praktické: řekneme si, jak postupně rozvíjet jazykové dovednosti dítěte, aby dítě mohlo využívat svých senzitivních období pro budování slovní zásoby, psaní a čtení. Aby se mu potom snadno a lehce pracovalo ve škole.

Setkání bude o sdílení tipů a zkušeností. K dispozici si můžeme vzájemně poskytnout i různé jazykové karty. Kdo bude chtít při našem povídání a sdílení vyrábět, budou k dispozici za režijní ceny tiskárna, řezačka, laminovačka. Vezmete-li si flashky, můžete nám poskytnout své jazykové karty výměnou za naše. 

Pokud nemáte nebo nebudete chtít nic sdílet, jste stále na setkání vítaní. Rádi se podělíme o to, co víme.

 

Těšíme se na vás!

Kdy: 11. března 2019 od 17 do 19 hodin

Kde: Mateřská škola Montessori Kampus, Husova 17, České Budějovice

Setkání je zdarma, s občerstvením.

Registrujte se na turkova.kristy@gmail.com, 777 296 380

 

     Toto setkání se koná v rámci projektu "Pomáháme školám růst", celým názvem „Komplexní program rozvoje inkluzivního vzdělávání v MŠ“ podpořeného Operačním programem Věda, výzkum a vzdělávání. Cílem projektu je vytvořit síť kolegiálních mateřských škol v Jihočeském kraji, které se budou od sebe vzájemně učit a vzájemně se podporovat.

     Realizátorem projektu: Montessori školy Andílek a Asociace Montessori ČR Identifikační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000550                         

 

   

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Kristýna a Petr Turkovi
Husova 17
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus