Zveme vás na podpůrné setkání učitelů Jihočeského kraje s pohoštěním.

 

Rozvíjení sociálních dovedností dětí prostřednictvím montessori materiálů 

(volně navazujeme na předchozí setkání konkrétními postupy) 

 

    Naši práci se snažíme dělat, jak nejlépe dokážeme. Záleží nám na dětech, a proto naše práce není jen o čase s nimi, ale stále pozorujeme, přemýšlíme a vylepšujeme prostředí i svůj přístup tak, aby děti co nejlépe rozvíjely své pozitivní vlastnosti a ty negativní nedostávaly moc prostoru. Někdy se nám daří více, někdy méně.

     Pojďme si říct, co nám funguje, a vyslechnout si zkušenosti dalších učitelů. Budeme se bavit o následujícím a dalších věcech, které jsou pro vás důležité!

  • Řízená, kolektivní a individuální práce dětí – kdy a proč?
  • Rolové hry – kdy jsou konstruktivní a kdy je to únik?
  • Jak vytvořit přátelskou atmosféru ve třídě?
  • Co můžeme u dětí ovlivnit a co již nikoli?
  • Existuje návod na řešení opakujících se obtížných situací?
  • A další.

Setkání je společným prostorem pro sdílení, motivaci a podporu učitelů a zájemců o výchovu a vzdělávání!

 

Kdy: 19. února 2018 od 17 do 19 hodin

Kde: Mateřská škola Montessori Kampus, Na Sádkách 40, České Budějovice

(zelený dům u kruhového objezdu nad Zemědělskou fakultou JČU)

Setkání je zdarma.

Registrujte se na turkova.kristy@gmail.com, 777 296 380

 

     Toto setkání se koná v rámci projektu "Pomáháme školám růst", celým názvem „Komplexní program rozvoje inkluzivního vzdělávání v MŠ“ podpořeného Operačním programem Věda, výzkum a vzdělávání. Cílem projektu je vytvořit síť kolegiálních mateřských škol v Jihočeském kraji, které se budou od sebe vzájemně učit a vzájemně se podporovat.

     Realizátorem projektu: Montessori školy Andílek a Asociace Montessori ČR Identifikační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000550                         

 

   

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Kristýna a Petr Turkovi
Na Sádkách 40 (MŠ)
Husova 17 (ZŠ)
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus