Toddler's group

Children in their most sensitive age need and we give them 


Sensitive care

Děti jsou u nás jako v bavlnce. Mají tu nejlepší péči a lásku vzdělaných a citlivých chův. Ve vaší nepřítomnosti je o potřeby dětí skvěle postaráno. V dětské skupině je nyní deset dětí. Láskyplná a bezpečná atmosféra je pro nás prioritou.

Environment

Třída je vybavena miniaturním nábytkem a mnoha zajímavými aktivitami, takže děti na všechno dosáhnou a vše mohou zkoumat. Nestavíme překážky jejich vývoji, ale naplňujeme jejich přirozenou zvídavost, touhu věci osahávat, testovat, učit se a zdokonalovat. 

Movement

Děti se pohybují po zahradě a po třídě a téměř bez omezení zkoušejí věci, které rozvíjejí jejich vrozený potenciál a inteligenci. Víme, že všestranný pohyb je nutný pro správné fungování mozku a výborné dovednosti rukou podmiňují školní úspěch. 

Language

Vynikající hračky pomáhají dětem postupně získávat prospěšné a bohaté komunikační dovednosti. I když na začátku spíše jen poslouchají, víme, že vše pozorně nahrávají a zúročí později ve svém životě. Skvělé vyjadřování jim otevírá svět!

Interest

Děti do tří let procházejí ohromným vývojem osobnosti. Vnitřní hlas je vede k získávání stále nových dovedností za účelem osamostatnění se. Sledujeme jejich zájmy a podporujeme je, aby dostaly ten nejlepší základ do života.

Choice

Klíčovým faktorem pro rozvoj sebevědomí je možnost výběru, která nás učí i odpovědnosti. Malé děti dostávají přiměřeně svým schopnostem na výběr tak, aby cítily, že jsou kompetentní a mají kontrolu nad svým životem. Pak jsou spokojené.

Feedback

Za každých okolností zachováváme důstojnost dětí, takže je netrestáme, ani nepoužíváme odměny či chválu k manipulaci, ale dáváme jim objektivní zpětnou vazbu o jejich činnosti a jemně usměrňujeme jejich chování. 

Cooperation

S rodiči udržujeme úzký profesionální kontakt v zájmu dítěte a jeho optimálního vývoje. Chůva v dětské skupině výchovu rodičů doplňuje, v tomto věku dítěte maminku nikdo jiný plně nenahradí. Proto je pro nás důležité s vámi spolupracovat. 

Did you look for exactly this?

This is how we help children to be happy and independent 

Pomocí pečlivě připraveného prostředí a didaktických pomůcek podporujeme děti v nezávislosti, získávání koordinace pohybů a rozvoji komunikačních dovedností. Pomáháme dětem, aby se osamostatnily v péči o sebe sama a své okolí. Díky senzoricko-motorickým hračkám si rozvíjejí smysly a vytvářejí první matematické představy. Jasnou komunikací v každodenních činnostech, jazykovým materiálem, hrami, zpěvem a rytmizací obohacujeme jejich slovní zásobu, schopnost myšlení v konceptech a uvědomění si příčin a následků. Díky opakovaným ukázkám a laskavé zpětné vazbě posilujeme dovednost 

napravit své chyby a sebevědomí. Děti se věnují praktickým pohybovým činnostem jako je zalévání květin, šití, stříhání, oblékání a svlékání, nácvik na toaletu, prostírání stolu a servírování jídla, mytí stolu a nádobí, aranžování květin, zametání, vytírání apod. Jsou to činnosti, které děti vidí u svých rodičů doma, a které touží v tomto období ovládnout. My dětem dáváme čas a vhodné materiály k tomu, aby mohly využít svoji chuť se tyto dovednosti naučit. Děti pak mají pozitivní vztah k domácím pracím a stanou se samostatnými členy své rodiny a třídy. Další aktivity pomáhají dětem rozvíjet jejich slovní zásobu a schopnost klasifikace

předmětů a jevů. Mluvíme zřetelně, jasně a nezbytné pokyny sdělujeme postupně. Pomocí výtvarných technik rozvíjíme umělecké cítění, hudební sluch a hrubou i jemnou motoriku. Kromě mnoha jiných pomůcek mají děti k dispozici hudební nástroje, malířský stojan i po celou dobu plně funkční dřez s přístupnou vodou. Děti vodu milují, my s ní pracujeme - učíme děti, jak ji využívat účelně a bez nehod. Venku na zahradě mají děti stromy, keře, malinké kopečky na lezení, záhony, na kterých mohou pěstovat bylinky či zeleninu, mohou se hrabat v hlíně, stavět v pískovišti, využívat prolézačku a další herní prvky.Do you like our approach?


Application

If you are interest in signing in your child in this toddler's group, fill in the register form or arrange a meeting with the director Kristýna Turková via phone at +420 777 296 380. Registrations are made throughout the year according to free space in the toddler's group.

Maximum: 12 children per 2 teachers. 

Monthly fee: 5500 CZK for daycare + 1800 CZK for food 

Toddler's group Montessori Kampus is signed in the register of Ministry of work and social affairs (MPSV) so you are appliable for tax credit.

Necessary documents

Basic prerequisite for admission of your child to any toddler's group is the vaccination according to Czech law.


Daily program and vacation

TG is open for children from 18 months to 3 years, open every working day from 8.00 do 16.00. 

  • 8.00-8.30 arrival
  • 8.00-10.30 practical activites, language, social and motor skills development, singing, snack
  • 10.30-11.30 playing outside
  • 11.30-12.15 lunch
  • 12.15-12.30 departure of half-day children 
  • 12.30-14.30 reading, rest
  • 14.30.-15.00 snack
  • 15.00-16.00 playing outside 

There are movement, creative, culinary and musical activities during the week.  


Calendar of school activities