Toddlers group (1,5-3 years)

Children in their most sensitive age need and we give them 


Sensitive care

Toddlers receive the best care from us. They are loved by trained and sensitive adults. Your children's needs are met excellently while you need your time for yourself or work. Loving and safe atmosfphere is our priority. 

Environment

The class has little furniture and many interesting activitites. Children can reach everything, work with it and experiment. We help them fulfill their natural curiosity, tendency to touch things, test them, learn and improve their skills.  

Movement

Children move in the garden and in the class freely and they try different activities that help them develop their innate potencial and intelligence. We know that movement and manipulation is the key for optimal brain function and success in academics. 

Language

Great toys and kind role models help children to gain rich communication skills one by one. Even though the little ones rather listen in the beginning, we know that they absorb everything in details. Truthful and kind words open the hearts. 

Interest

During the first years, children go through a great personality development. Their inner voice guides them to master skills so they become independent. We observe their interests and support them so they have a great start for life. 

Choice

The key factor for the development of self-confidence is the opportunity for decision making and experiencing the consequences. Children are given masterable choices so they get used to the fact that they are competent. 

Feedback

In every way we regard child's dignity. We do not punish them and we do not manipulate them by reward or prise. We give them a kind, consistent and objective feedback of their acts and guide their behavior to a socially acceptable way. 

Cooperation

We have a close professional contact with parents for the best of the child. The guides in the toddler's group complement the education of parents; they can never replace it. That is why we want to talk and share the vision of the child's development.    

Did you look for exactly this?

This is how we help children to be happy and independent 

Pomocí pečlivě připraveného prostředí a didaktických pomůcek podporujeme děti v nezávislosti, získávání koordinace pohybů a rozvoji komunikačních dovedností. Pomáháme dětem, aby se osamostatnily v péči o sebe sama a své okolí. Díky senzoricko-motorickým hračkám si rozvíjejí smysly a vytvářejí první matematické představy. Jasnou komunikací v každodenních činnostech, jazykovým materiálem, hrami, zpěvem a rytmizací obohacujeme jejich slovní zásobu, schopnost myšlení v konceptech a uvědomění si příčin a následků. Díky opakovaným ukázkám a laskavé zpětné vazbě posilujeme dovednost 

napravit své chyby a sebevědomí. Děti se věnují praktickým pohybovým činnostem jako je zalévání květin, šití, stříhání, oblékání a svlékání, nácvik na toaletu, prostírání stolu a servírování jídla, mytí stolu a nádobí, aranžování květin, zametání, vytírání apod. Jsou to činnosti, které děti vidí u svých rodičů doma, a které touží v tomto období ovládnout. My dětem dáváme čas a vhodné materiály k tomu, aby mohly využít svoji chuť se tyto dovednosti naučit. Děti pak mají pozitivní vztah k domácím pracím a stanou se samostatnými členy své rodiny a třídy. Další aktivity pomáhají dětem rozvíjet jejich slovní zásobu a schopnost klasifikace

předmětů a jevů. Mluvíme zřetelně, jasně a nezbytné pokyny sdělujeme postupně. Pomocí výtvarných technik rozvíjíme umělecké cítění, hudební sluch a hrubou i jemnou motoriku. Kromě mnoha jiných pomůcek mají děti k dispozici hudební nástroje, malířský stojan i po celou dobu plně funkční dřez s přístupnou vodou. Děti vodu milují, my s ní pracujeme - učíme děti, jak ji využívat účelně a bez nehod. Venku na zahradě mají děti stromy, keře, malinké kopečky na lezení, záhony, na kterých mohou pěstovat bylinky či zeleninu, mohou se hrabat v hlíně, stavět v pískovišti, využívat prolézačku a další herní prvky.Do you like our approach?


Application

If you are interest in signing in your child in this toddlers group, fill in the register form or arrange a meeting with the director Kristýna Turková via phone at +420 777 296 380. Registrations are made throughout the year according to free space in the toddlers group.

Maximum: 12 children per 2-3 teachers. 

Monthly fee: 5900 CZK for daycare (without meals)

Toddlers group Montessori Kampus is in the register of Ministry of work and social affairs (MPSV) so you are appliable for tax credit.

Necessary documents

Basic prerequisite for admission of your child to any toddlers group in Czech Republic is the vaccination according to Czech law.


Daily program and vacation

TG is open for children from 18 months to 3 years, open every working day from 8.00 do 16.00. 

  • 8.00-8.30 arrival
  • 8.00-10.30 practical activites, language, social and motor skills development, singing, snack
  • 10.30-11.30 playing outside
  • 11.30-12.15 lunch
  • 12.15-12.30 departure of half-daycare children 
  • 12.30-14.30 reading, rest
  • 14.30.-15.00 snack
  • 15.00-16.00 playing outside 

There are movement, creative, culinary, English and musical activities during the week.  


Calendar of school activities