Mgr. Jana Krausová

Vystudovala učitelství pro základní umělecké školy, obor výtvarná výchova a má zkušenosti jako grafička a designérka. Ty ve škole úspěšně uplatňuje při výtvarné výchově, nácviku grafomotoriky a dalších činnostech. V současné době studuje učitelství pro 1. stupeň základní školy. 

V Montessori Kampusu pracuje druhým rokem.

S manželem vychovává jednoho syna.