Dílny pro rodiče a děti od 14 měsíců do 3 let

Na rodičovství nikdo z nás nestudoval, i když je to jedna z nejnáročnějších životních rolí. Díky důkladnému studiu vývoje dětí na mezinárodních vzdělávacích institucích a mnohaletým zkušenostem vám můžeme nabídnout pohled na výchovu svého dítěte, o kterém jste možná ještě nepřemýšleli. Nechceme vám říkat, co děláte dobře a co děláte špatně. Chceme vás pouze podpořit v tom, abyste byli takovým rodičem, jakým si přejete být. 


Nejhladší postup pro přechod do školky nebo do dětské skupiny pro děti do tří let bez rodičů je začít s chodícím batolátkem navštěvovat dílny pro rodiče s dětmi. Děti si zvyknou na prostředí a na pečující dospělé. Od 18 měsíců mohou děti zůstávat v dětské skupině bez rodičů. Kolem tří let přestupují do mateřské školy. 

Na dílny můžete chodit, i když nemáte v úmyslu pokračovat u nás s docházkou do dětské skupiny nebo do mateřské školy.  

Dílny se konají ve středu od 10.30-11.45 nebo ve čtvrtek od 10.30 do 11.45.

Děti jsou aktivní po celý svůj bdělý čas. Jejich práce je tvořit sama sebe skrze zkušenosti se svým bezprostředním okolím. Protože máme úctu k jejich velice zdánlivě bezúčelným hrám, nazýváme je prací.

Děti pracují s Montessori pomůckami za asistence lektorky a rodiče. Soustředíme se zejména na rozvoj motorických a řečových dovedností. Aktivity nejsou řízené zvnějšku námi dospělými, ale vnitřní motivací dítěte, která odráží stav jeho mozku. Cílem je, aby dítě mělo možnost být smysluplně aktivní, a tudíž se stávat samostatných a ohleduplným.

Nemají-li rodiče tendence své dítě neustále řídit, mohou načerpat zejména potřebný klid a obnoví svoji lásku k dítěti. Mohou se inspirovat prezentovanými aktivitami a připravenými články a konzultovat zájmy dítěte a problematické každodenní situace.

Kapacita

Kapacita dílny je max. 6 dětí a 6 rodičů.

Lektorky

Tereza Hudcová, chůva v dětské skupině, vzděláním montessori chůva pro děti od narození do třech let, maminka. Nebo: 

Karolina Toušková, chůva v dětské skupině, vzděláním vychovatelka, maminka. 

Termíny

Kurz se koná ve dvou semestrech, a to září až leden a únor až červen.

První semestr začíná informační schůzkou pro nové rodiče bez dětí v pondělí 5. září 2022 od 17.00 do 18.30. Schůzka je zásadní pro nově příchozí rodiče. Seznámíte se s jednoduchými, ale chytrými pomůckami a principy, díky kterým můžete vychovávat dítě k samostatnosti a ohleduplnosti. Po informační schůzce se můžete definitivně rozhodnout, zda do kurzu nastoupíte či ne. Informační schůzka je zdarma, navíc dostanete dárek.

Na dílny navazují, ale není nutné se jich účastnit, každoměsíční setkání rodičů s názvem Dítě jako zrcadlo s Martinou Beránkovou.  

Dílny v 1. semestru začínají v pátek 9. září 2022.

Do dílny se lze připojit kdykoli, záleží pouze na volné kapacitě kurzu. Informační schůzka potom proběhne individuálně nebo v menší skupině.

Platební a storno podmínky

3 800 Kč / semestr převodem na číslo účtu 2001366281/2010 (do poznámky napište své jméno). V případě uzavření dílen z nařízení vlády vracíme 200 Kč za každou neodchozenou lekci nebo poplatek převedeme na další semestr, podle vzájemné domluvy. 

Omlouvání nepřítomnosti

Je-li dítě omluveno alespoň jeden den dopředu, může si nahradit jednu lekci v semestru formou delšího setrvání v dílně. Omluvit dítě a domluvit si náhradu můžete na telefonním čísle 732 786 057, mailu tereza.hudcova@montessorikampus.com nebo osobně u lektorky. Kromě uzavření dílen z důvodu nařízení vlády poplatek kvůli fixním nákladům nevracíme ani nepřevádíme na následující měsíce.

Závěr

Uhrazením programu potvrzujete svůj souhlas s výše uvedenými platebními a storno podmínkami.