Děti a rodiče

Na rodičovství nikdo z nás nestudoval, i když je to jedna z nejnáročnějších životních rolí. Díky důkladnému studiu vývoje dětí na mezinárodních vzdělávacích institucích a mnohaletým zkušenostem vám můžeme nabídnout pohled na výchovu svého dítěte, o kterém jste možná ještě nepřemýšleli. Nechceme vám říkat, co děláte dobře a co děláte špatně. Chceme vás pouze podpořit v tom, abyste byli takovým rodičem, jakým si přejete být. 


Mama program pro rodiče a děti od 2 do 16 měsíců

Mama program je projekt pro maminky s dětmi, které jsou kvůli svým mateřským povinnostem vyloučené z různých kurzů, workshopů a přednášek, ale které touží po sdílení radostí i starostí každodenního života a zapojení se do programů pro ženy i se svým děťátkem.

Mama program sestává z různých nepravidelných cca. dvouhodinových kurzů, workshopů a přednášek určených pro maminky s dětmi do 16 měsíců. Přihlášením berete na vědomí, že programu se budou účastnit děti se svými různými potřebami. Lektorka bere ohled na potřeby vašeho dítěte i vaše. 

V prostoru pro Mama program jsou děti se svými maminkami. Mohou odpočívat v kočárku, lézt na zemi, popocházet, hrát si s hračkami a kdykoli kontaktovat maminku. Je zde přebalovací pult a místo k ohřevu jídla.

Za své dítě je zodpovědná maminka. Je na zvážení každé maminky, zda je program pro ni a pro její dítě vhodný, tedy zda dítě na programu vydrží, aniž by neustále překřikovalo účastníky nebo běhalo po místnosti. Se žvatláním, broukáním, lezením a chozením dítěte a popocházením maminky se počítá. K dispozici je oddělená místnost, kam lze odejít na dobu, kdy se dítě potřebuje projevovat příliš nahlas.

Chceme vytvořit pro maminky a jejich děti přívětivé prostředí, ve kterém si mohou naplnit touhu po nových dovednostech, informacích a sdílení a zároveň nemusejí řešit hlídaní. Cílem je podpořit maminky, aby se necítily ve svém mateřství samy a aby měly místo, kam si mohou přijít pro podporu.

Pro maminky a děti od 16 měsíců máme program Montessori dílny nebo dětskou skupinu pro samotné dítě.


Šití s Luckou

Máte kojence nebo batole, ale i touhu tvořit a mít "kroužek" pro sebe? Tak přijďte na Mama program 22.9. kde si pod vedením Lucky Šustové (značka Lelia) ušijete pro svoje dítko tepláky. Je pro vás připraveno prostředí Montessori Kampusu, kde děti můžete bezpečně nechat objevovat svět, odpočinout si i zahnat hlad. Pro vás je k dispozici káva, čaj a voda a vedení lektora.

Na výběr máte ze 3 variant:

  1. Mini balíček 600 Kč ( 0,5m teplákoviny, 20 cm nápletu, Lucky pomoc a střih)

  2. Klasik balíček 800 Kč ( 1 m teplákoviny, 50 cm nápletu, Lucky pomoc a střih)

  3. Bio balíček 1000 Kč ( 1 m bio teplákoviny, 1 m bio nápletu, Lucky pomoc a střih)

Přihlášky (případné dotazy) prosím posílejte na email tereza.koller@montessorikampus.cz.

Těšíme se na vás!


Návštěvní řád

1. Programu se může účastnit maminka s dítětem nejvýše 18 měsíčním.

2. Na program mohou přijít pouze zcela zdravé maminky a děti (v zájmu zdraví všech účastníků si vyhrazujeme právo nevpustit nemocné maminky nebo jejich děti na program /kašel, rýma, zánět v očích, jiná infekce/).

3. Za své dítě a věci je zodpovědná po celou dobu programu maminka dítěte.

4. Bez dohody s pořadatelem (ne lektorem) se po skončení programu maminky s dětmi nezdržují v prostorách déle než po nezbytně nutnou dobu.

5. V prostorách je zakázáno běhat a záměrně vyvolávat křik dítěte.

Platební a storno podmínky

1. Po zaslání přihlášky je nutné uhradit program na č.ú. 2001366281/2010 (Fio banka) ve výši 400 Kč. Po připsání platby na účet bude učiněna rezervace vašeho místa. Do poznámky vepište své jméno a telefonní číslo.

2. Počet míst je omezen. Místo je rezervováno v pořadí příchozích plateb. Platby přijaté nad rámec kapacity programu budou vráceny na účet, ze kterého přišly.

3. Po zaplacení programu je platba i v případě nemoci nevratná. Namísto maminky může přijít jiný člen rodiny nebo vaši platbu může využít jiná maminka s dítětem do 18 měsíců.

4. Vyhrazujeme si právo na změnu programu.

5. V případě nekonání kurzu, workshopu nebo přednášky bude nabídnut jiný termín nebo vráceny platby v plné výši.

Závěr

Uhrazením programu potvrzujete svůj souhlas s výše uvedeným návštěvním řádem a platebními a storno podmínkami.

Dílny pro rodiče a děti od 16 měsíců do 3 let

Nejhladší postup pro přechod do školky nebo do dětské skupiny pro děti do tří let bez rodičů je začít s chodícím batolátkem navštěvovat dílny pro rodiče s dětmi. Děti si zvyknou na prostředí a na pečující dospělé. Od 18 měsíců mohou děti zůstávat v dětské skupině bez rodičů. Kolem tří let přestupují do mateřské školy. 

Na dílny můžete chodit, i když nemáte v úmyslu pokračovat u nás s docházkou do dětské skupiny nebo do mateřské školy.  

Dílny se konají v pátek od 8.45 do 10.00 nebo od 10.30 do 11.45.

Děti jsou aktivní po celý svůj bdělý čas. Jejich práce je tvořit sama sebe skrze zkušenosti se svým bezprostředním okolím. Protože máme úctu k jejich velice zdánlivě bezúčelným hrám, nazýváme je prací.

Děti pracují s Montessori pomůckami za asistence lektorky a rodiče. Soustředíme se zejména na rozvoj motorických a řečových dovedností. Aktivity nejsou řízené zvnějšku námi dospělými, ale vnitřní motivací dítěte, která odráží stav jeho mozku. Cílem je, aby dítě mělo možnost být smysluplně aktivní, a tudíž se stávat samostatných a ohleduplným.

Nemají-li rodiče tendence své dítě neustále řídit, mohou načerpat zejména potřebný klid a obnoví svoji lásku k dítěti. Mohou se inspirovat prezentovanými aktivitami a připravenými články a konzultovat zájmy dítěte a problematické každodenní situace.

Kapacita

Kapacita dílny je max. 6 dětí a 6 rodičů.

Lektorky

Tereza Hudcová, chůva v dětské skupině, vzděláním montessori chůva pro děti od narození do třech let, maminka. Nebo: 

Karolina Toušková, chůva v dětské skupině, vzděláním vychovatelka, maminka tří dětí. 

Termíny

Kurz se koná ve dvou semestrech, a to září až leden a únor až červen.

První semestr začíná informační schůzkou pro nové rodiče bez dětí ve čtvrtek 9. září 2021 od 17.00 do 18.30. Schůzka je zásadní pro nově příchozí rodiče. Seznámíte se s jednoduchými, ale chytrými pomůckami a principy, díky kterým můžete vychovávat dítě k samostatnosti a ohleduplnosti. Po informační schůzce se můžete definitivně rozhodnout, zda do kurzu nastoupíte či ne. Informační schůzka je zdarma, navíc dostanete dárek.

Na dílny navazují, ale není nutné se jich účastnit, každoměsíční setkání rodičů s názvem Dítě jako zrcadlo s Martinou Beránkovou.  

Dílny v 1. semestru začínají v pátek 10. září 2021.

Do dílny se lze připojit kdykoli, záleží pouze na volné kapacitě kurzu. Informační schůzka potom proběhne individuálně nebo v menší skupině.

Platební a storno podmínky

3 800 Kč / semestr převodem na číslo účtu 2001366281/2010 (do poznámky napište své jméno). V případě uzavření dílen z nařízení vlády vracíme 200 Kč za každou neodchozenou lekci nebo poplatek převedeme na další semestr, podle vzájemné domluvy. 

Omlouvání nepřítomnosti

Je-li dítě omluveno alespoň jeden den dopředu, může si nahradit jednu lekci v semestru formou delšího setrvání v dílně. Omluvit dítě a domluvit si náhradu můžete na telefonním čísle 732 786 057, mailu tereza.hudcova@montessorikampus.com nebo osobně u lektorky. Kromě uzavření dílen z důvodu nařízení vlády poplatek kvůli fixním nákladům nevracíme ani nepřevádíme na následující měsíce.

Závěr

Uhrazením programu potvrzujete svůj souhlas s výše uvedenými platebními a storno podmínkami.