Setkávání na téma

  • Rozvíjení slovní zásoby, psaní a čtení - jak pomoci dětem zvládnout tyto dovednosti ve správný čas - 12. října 2023
  • Dítě jako zrcadlo s paní Martinou Beránkovou - jak aktivně vytvářet soulad mezi rodičem a dítětem - 21. listopadu 2023 (od 18:00 do 20:00)

Setkávání je pro dospělé bez dětí - abyste si odpočinuli a načerpali inspiraci a sílu. Jsou otevřená komukoli z řad rodičů, zájemců, pedagogů, chův, lektorů, studentů a dalších. Ze setkáních si můžete vybrat téma, které vás zajímá. Budeme si povídat o dětech předškolních i školních, o jejich vývoji, úspěších, potížích a o možnostech, jak jim pomoci a do života je vybavit dovednostmi, které jim umožní žít úspěšný, šťastný a naplněný život.

Každé setkání je rozděleno na tři části. První část je ukázková - ukážeme si, co děti v montessori třídách dělají. Potom je část přednášková - povíme si o tom, co tyto činnosti dělají s mozkem dětí a jak ovlivňují jejich intelektuální, emocionální a sociální vývoj. A nakonec je část diskusní - prostor pro otázky na konkrétní situace, zamýšlení se, hledání odpovědí, sdílení zkušeností. (Není nutné se do diskuse zapojovat aktivně.)

Setkání jsou vždy od 18.00 do 19.30. Vede je Kristýna Turková (+ hosté). Není třeba se hlásit dopředu.

Cena: 150 Kč. Rodiče z Montessori Kampusu mají setkávání v ceně školného. Uplynulá setkávání

  • Samostatnost a domácí práce - 7. září 2022
  • Svoboda, odpovědnost a kultura - 20. října 2022
  • Rozvíjení smyslů a jejich důležitost pro školní úspěch - 15. listopadu 2022
  • Rozvíjení jazykových dovedností - 13. prosince 2022
  • Vzdor a jak s ním pracovat - 10. ledna 2023
  • Správné držení těla a zdravý pohyb našich dětí - praktické ukázky na dvou dětech s fyzioterapeutkou Pavlínou Hýblovou, DiS. (Na toto setkání je třeba výjimečně se přihlásit dopředu z důvodu omezené kapacity, s sebou si vezměte karimatku a froté ručník.) - 21. února 2023 od 18:00 do 20:00.  
  • Dítě jako zrcadlo s paní Martinou Beránkovou - jak aktivně vytvářet soulad mezi rodičem a dítětem - 25. dubna 2023
  • "Co sledovat, aby se dětem dařilo" s Mgr. Karolínou Soukupovou, speciální pedagožkou pracující v pedagogicko-psychologické poradně. O potenciálu, talentech i potížích dětí během vývoje a vzdělávání a o tom, jak děti co nejlépe podpořit. - 31. května 2023 


Setkávání je pro dospělé bez dětí - abyste si odpočinuli a načerpali inspiraci a sílu. Jsou otevřená komukoli z řad rodičů, zájemců, pedagogů, chův, lektorů, studentů a dalších. Ze setkáních si můžete vybrat téma, které vás zajímá. Budeme si povídat o dětech předškolních i školních, o jejich vývoji, úspěších, potížích a o možnostech, jak jim pomoci a do života je vybavit dovednostmi, které jim umožní žít úspěšný, šťastný a naplněný život.

Každé setkání je rozděleno na tři části. První část je ukázková - ukážeme si, co děti v montessori třídách dělají. Potom je část přednášková - povíme si o tom, co tyto činnosti dělají s mozkem dětí a jak ovlivňují jejich intelektuální, emocionální a sociální vývoj. A nakonec je část diskusní - prostor pro otázky na konkrétní situace, zamýšlení se, hledání odpovědí, sdílení zkušeností. (Není nutné se do diskuse zapojovat aktivně.)

Setkání jsou vždy od 18.00 do 19.30. Vede je Kristýna Turková (+ hosté). Není třeba se hlásit dopředu.

Cena: 100 Kč. Rodiče z Montessori Kampusu mají setkávání v ceně školného.