Mateřská škola

Víme, že děti potřebují a my jim umožňujeme:

Pohyb

Dítě se volně pohybuje po třídě a pracuje s didaktickými pomůckami, které podporují jeho myšlení a učení. Dítě si díky nim rozvíjí schopnost porozumět abstraktním idejím.

Volba

Učení se zlepší a duševní pohoda se zvýší, když má dítě pocit, že má volbu, resp. kontrolu nad situacemi ve svém životě. Proto má na výběr, co dělat a jak se zachovat a učí se nést odpovědnost za svá rozhodnutí.

Zájem

Mozek dítěte si vybírá podněty, které mu pomohou se zdokonalit. Proto dítě prochází obdobími zvýšeného zájmu o určité věci a činnosti. Pedagog dítěti pomáhá naplnit jeho potenciál.

Vnitřní motivace

Podporujeme vnitřní motivaci nezávislou na vnějších okolnostech, a proto nepoužíváme odměny ani tresty, ale systém zpětné vazby. Dítě si tak tvoří prospěšné vzorce chování a nebojí se chyby.

Spolupráce

Ve třídě jsou různě staré děti a jsou vedené k tomu si navzájem pomáhat. Starší děti se učí být skvělými leadery a mladší se učí, jak pečovat o sebe, ostatní, nejbližší okolí i planetu.

Učení v kontextu

Dítě dostává velké množství podnětů a dostatek času je zpracovat. Postupuje od jednodušších aktivit po ty komplexnější tak, aby rozumělo a zažívalo osobní úspěch. Ten mu pomáhá ke zdravému sebevědomí.

Skvělí dospělí

Vzdělaní a zkušení pedagogové pečlivě připravují třídu, aby děti dobře prospívaly. Věnují se nejen intelektuálnímu vzdělávání, ale pomáhají dětem rozvíjet i porozumění a lásku k sobě a ostatním.

Řád a pořádek

Dítě nasává vnější prostředí a tvoří z něj svoji osobnost. Přehledné vnější prostředí a chování dospělých mu zprostředkovává konzistentní odraz fungování světa a společnosti, a tudíž spokojenost.Děti k nám chodí rády a prospívají


DODRŽUJEME MONTESSORI PRINCIPY, 

JEJICHŽ PŘÍNOSY PRO VÝVOJ DÍTĚTE POTVRZUJÍ NEJMODERNĚJŠÍ STUDIE MOZKU
Je vám náš přístup sympatický?


jak pomáháme dětem, aby byly spokojené a uvědomělé

Děti ve věku kolem tří let čím dál více vyhledávají své vrstevníky v menší skupině. V montessori třídě proto máme věkově smíšenou skupinu, tedy děti od tří do šesti let. Tento systém výborně funguje pro všechny děti a vytváří ve třídě příjemnou harmonii. Mladší děti mají k sobě mají starší a zkušenější děti, které jim mohou pomoci a od kterých se učí mnohem snáze, než od dospělých, jednoduše protože jsou si mentálně blíže. A starší a zkušenější děti, namísto toho, aby se chovaly nekontrolovatelně, tráví část svého času tím, že učí a pečují o mladší členy skupiny. Tím, že jim ukazují, jak se pracuje s pokročilejším učebním materiálem, si své dovednosti upevňují a také si vyzkouší, jaké to je být lídrem skupiny. 

Podle Dr. Marie Montessori má každý člověk matematickou mysl. Matematiku používáme denně: když jdeme po schodech (víme, jak vysoko zvednout nohu), když se díváme na hodinky, když platíme v obchodě atd. Děti poznávají v této oblasti kvantitu, přiřazují správné číslice do řádu tisíců a v případě zájmu se věnují i početním operacím. Nemusí jim to dělat potíže, protože mají jasnou představu o množství zažitou jednak vizuálně a zároveň svalovou pamětí. Není neobvyklé, že předškolní děti, které se zajímají o matematiku, dokáží dělit několikamístná čísla se zbytkem. V tomto smyslu nejde o dril, ale o zábavu podobnou společenským hrám jako je třeba Člověče nezlob se.

Absolvovali jsme důkladný mezinárodní výcvik v montessori pedagogice a prostředí jsme pro děti připravili s velikou péčí. Prostředí obsahuje oblasti, které rozvíjejí kognitivní a psycho-sociální dovednosti dítěte. Oblast praktického života nabízí takové základní aktivity, jako je nošení věcí, přesýpání, přelévání, aktivity se zaměřením na péči o vlastní osobu, jako je zapínání knoflíků, zavazování tkaniček, smrkání, mytí rukou nebo čištění bot. Do této oblasti patří také péče o okolí. Nabízí aktivity utírání prachu, zametání, umývání stolu, leštění zrcadla atd. V neposlední řadě cvičíme, jak se omluvit, jak někomu nabídnout židli nebo občerstvení atd. Cílem je, aby dítě získalo potřebnou zručnost a samostatnost v každodenním životě.

V oblasti jazyka si děti rozvíjejí svoji slovní zásobu, učí se psát a číst. V předškolním věku jsou tyto aktivity nabízeny proto, že je děti vyhledávají. Např. děti chtějí umět psát již kolem čtyř let - využíváme tedy tzv. senzitivního období, tedy období, kdy se dítě může danou činnost ve svém životě naučit nejsnadněji a nejlépe, protože o ni projevuje přirozený zájem. Výběr materiálů je rozmanitý a každá z připravených pomůcek zve dítě ke hře a podporuje jeho vývoj konkrétním způsobem. Zkušení pedagogové dokáží odhadnout vhodný čas, kdy poskytnout dítěti názornou ukázku, aby mohlo pracovat s pomůckou nezávisle na dospělých a rozvíjelo tak svůj bohatý vnitřní potenciál.

Smyslový materiál je vytvořen proto, aby si děti zbystřily všechny smysly a dokázaly dokonale rozlišit jednotlivé kategorie, které se objevují ve světě kolem nich: malý - velký, tlustý - hubený, drsný - hladký; hlučný, hlučnější, nejhlučnější, různé barvy, tvary a tělesa atd. Tyto pomůcky vyvinula Dr. Maria Montessori se svými kolegy a prakticky je prověřilo mnoho generací dětí. Používáním těchto pomůcek se dětem zlepší vnímavost ke svému okolí, orientace v prostoru a komunikativní dovednosti. Děti se dokáží vyjadřovat mnohem přesněji a s pomocí dalších komunikačních lekcí se učí formulovat své myšlenky, přání a potřeby jasnou a laskavou formou. Podporujeme tak děti v tvoření příjemných vztahů.

Děti se s našimi pomůckami baví a zároveň učí. Materiály odpovídají tzv. senzitivním obdobím dítěte (období, kdy dítě chce opakovaně vykonávat určitou činnost, dokud se nenasytí jeho vnitřní potřeba tuto činnost dokonale zvládnout). Děti pracují s didaktickými materiály, které jim pomáhají ke snadnější orientaci ve světě a přirozenému získávání znalostí a zkušeností vlastním prožitkem. Každé dítě je pro nás důležité. Nenásilně  jim pomáháme konstruktivně se zařadit do společnosti. Jsme láskyplní, trpěliví a chceme, aby se děti u nás cítily dobře. Zároveň vyžadujeme dodržování smysluplných pravidel chování. Nepoužíváme však tresty ani odměny, ale vedeme děti, aby řešily situace na základě přirozených důsledků.


Líbilo by se vašim dětem 

v naší školce?


Zápis

Máte-li zájem o docházku Vašeho dítěte do naší MŠ, vyplňte, prosím, kontaktní formulář nebo si sjednejte schůzku s ředitelkou školy Kristýnou Turkovou na tel. 777 296 380. Žádost o přijetí spolu s vyjádřením dětského lékaře můžete podávat v průběhu celého školního roku (stačí sken žádosti a vyjádření). Informační schůzka k docházce do MŠ se koná 18. března 2021 od 17.00 do 18.30. Zápis pro rok 2021/2020 se koná 7. května 2021 od 15.00 do 16.00. Do naplnění volných kapacit probíhá zápis i po zbytek školního roku (nyní 2 volná místa pro čtyřleté a/nebo pětileté dítě).  

Max. kapacita: 24 dětí na 1 učitelku, 1 učitele a 1 asistentku.

Školné: 7500 Kč / měsíc + stravné 90 Kč / den


Denní program a prázdniny

 • 7.30-11.00 Individuální a skupinové aktivity, svačina
 • 11.00-12.00 Pobyt venku
 • 12.00-12.45 Oběd a úklid
 • 12.30-13.00 Odchod dětí s dopolední docházkou
 • 13.00-13.30 Odpočinek se čtením (děti spát nemusejí, usnou dle potřeby)
 • 13.30-15.00 Individuální a skupinové aktivity, svačina
 • 15.00-16.00 Pobyt venku, odchod dětí s celodenní docházkou

Součástí programu jsou pohybové a výtvarné aktivity, hudba, příprava pokrmů, pokusy a angličtina.


Montessori Kampus je otevřený každý všední den kromě státních svátků a následujících prázdnin:

 • podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října - pátek 30. října 2020
 • vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 - neděle 3. ledna 2021
 • jarní prázdniny: pondělí 15. - pátek 19. února 2021
 • letní prázdniny: středa 7. července - pátek 8. července 2021
 • letní prázdniny: pondělí 9. srpna až neděle 22. srpna 2021

Kalendář školních akcí

Prázdninový program v roce 2020

pro děti od 3 do 9 let


Prázdninový program je každý den od 7:30 do 16:00 za cenu 2500 Kč, vč. programu, dvou svačin, oběda, pitného režimu, vstupů na atrakce a jízdné. Mladší sourozenci mají 10% slevu. Poslední adaptační týden je určen pouze pro děti do šesti let.


Agenti FBI

29. června - 3. července

Česká nás týdenní mise, na kterou se budeme muset fyzicky připravit a projít kariérním růstem od naprostého nováčka po zkušeného agenta s unikátním číslem. Budeme se učit sbírat a luštit indicie, sbírat otisky prstů, kreslit portréty hledaných osob, šifrovat, dávat tajné instrukce a řídit se jimi, stopovat a mnohé další! Po týdnu se vám vrátí agent 00X!


Hvězdáři a astronauti s nocováním ve stanu

7. - 10. července 2020

Čeká nás výlet na Mars a přípravu není radno podcenit! Musíme se dozvědět co nejvíce o podmínkách letu a pobytu na nehostinné planetě. Výcvik astronautů bude pečlivý! Připravíme své tělo fyzicky, sestrojíme si raketu, prozkoumáme sluneční soustavu, projdeme stezkou odvahy, upečeme buřty a jablka a v noci před usnutím budeme sledovat hvězdy a mléčnou dráhu!

Čtyřdenního programu se mohou zúčastnit i děti, které s námi nechtějí nocovat. Nocování je naplánováno z čtvrtka na pátek nebo dle počasí (abychom viděli ty slíbené hvězdy!).


Týden zálesáků

13. - 17. července

Třikrát v týdnu se vydáme na větší výlet do sousedních lesů, kde si vyzkoušíme dovednosti důležité pro přežití v náročnějších přírodních podmínkách: jak najít vodu a vyčistit si ji, jak udržet v lese jeden směr, jak se postarat o zraněného, jak se zachovat, když potkáme lišku, vlka nebo medvěda, jak bezpečně rozdělat oheň, jak se chovat při bouřce apod.

Zbylé dva dny se zotavíme v civilizaci a ve školce si upečeme ňamky jako třeba cheese cake nebo crême brulée a pobavíme se na naší zahradě zábavnými hrami s míči, kuželkami, lany aj.!


Týden s vodou

20. - 24. července

Vyzkoušíme si různé vodácké, vodní a vodovodní dovednosti a co nejvíce času strávíme venku u vody. Vodní píšťaly, vodovodní trubky a mlýny, domácí koloběh vody, vodní víry, lodičky a paddle board se nám postarají o pěknou zábavu. Plavky, opalovací krém a ručník s sebou!


Filmoví hrdinové

27. - 31. července

Objevíme filmové žánry, povíme si o živých i animovaných hrdinech a vyzkoušíme si jejich super schopnosti a talenty. Převtělíme se do oblíbených postav a sehrajeme velkou hru! Vezmeme do ruky kameru, a zkusíme si roli kameramana a režiséra a shlédneme naše výtvory na velkém plátně. Pronikneme do tajů filmových triků a vyzkoušíme si bezpečné akrobatické kousky. Na závěr se bude konat velká páteční filmová premiéra. Rodiče a sourozenci zváni!


Divoký západ

3. - 7. srpna

Ocitáme se na divokém západě u Indiánů a kovbojů. Dovednosti jako vázat uzle, stopovat, plížit se, tajná řeč, poznávání bylin, stromů a živočichů, umění směnného jsou naprosto nezbytné! V městečku Western na naší zahradě budeme se budou sbírat bobříci! Pro každého vytrvalého zápaďana věcná cena na závěr!


Adaptační týden

24. - 28. srpna

Stále budeme trávit co nejvíce času venku. Užijeme si poslední prázdninové dny a pomůžeme novým kamarádům zvyknout si na naši školku a zahradu. Vyjdeme si na procházku poznávat blízké okolí a potěšíme se zmrzlinou!