Mateřská škola

Víme, že děti potřebují a my jim umožňujeme:

Pohyb

Dítě se volně pohybuje po třídě a pracuje s didaktickými pomůckami, které podporují jeho myšlení a učení. Dítě si díky nim rozvíjí schopnost porozumět abstraktním idejím.

Volba

Učení se zlepší a duševní pohoda se zvýší, když má dítě pocit, že má volbu, resp. kontrolu nad situacemi ve svém životě. Proto má na výběr, co dělat a jak se zachovat a učí se nést odpovědnost za svá rozhodnutí.

Zájem

Mozek dítěte si vybírá podněty, které mu pomohou se zdokonalit. Proto dítě prochází obdobími zvýšeného zájmu o určité věci a činnosti. Pedagog dítěti pomáhá naplnit jeho potenciál.

Vnitřní motivace

Podporujeme vnitřní motivaci nezávislou na vnějších okolnostech, a proto nepoužíváme odměny ani tresty, ale systém zpětné vazby. Dítě si tak tvoří prospěšné vzorce chování a nebojí se chyby.

Spolupráce

Ve třídě jsou různě staré děti a jsou vedené k tomu si navzájem pomáhat. Starší děti se učí být skvělými leadery a mladší se učí, jak pečovat o sebe, ostatní, nejbližší okolí i planetu.

Učení v kontextu

Dítě dostává velké množství podnětů a dostatek času je zpracovat. Postupuje od jednodušších aktivit po ty komplexnější tak, aby rozumělo a zažívalo osobní úspěch. Ten mu pomáhá ke zdravému sebevědomí.

Skvělí dospělí

Mezinárodně vzdělaní a zkušení pedagogové pečlivě připravují třídu, aby děti dobře prospívaly. Věnují se nejen intelektuálnímu vzdělávání, ale pomáhají dětem rozvíjet i porozumění a lásku k sobě a ostatním.

Řád a pořádek

Dítě nasává vnější prostředí a tvoří z něj svoji osobnost. Přehledné vnější prostředí a chování dospělých mu zprostředkovává konzistentní odraz fungování světa a společnosti, a tudíž spokojenost.Děti k nám chodí rády a prospívají


DODRŽUJEME MONTESSORI PRINCIPY, 

JEJICHŽ PŘÍNOSY PRO VÝVOJ DÍTĚTE POTVRZUJÍ NEJMODERNĚJŠÍ STUDIE MOZKU
Je vám náš přístup sympatický?


jak pomáháme dětem, aby byly spokojené a uvědomělé

Děti ve věku kolem tří let čím dál více vyhledávají své vrstevníky v menší skupině. V montessori třídě proto máme věkově smíšenou skupinu, tedy děti od tří do šesti let. Tento systém výborně funguje pro všechny děti a vytváří ve třídě příjemnou harmonii. Mladší děti mají k sobě mají starší a zkušenější děti, které jim mohou pomoci a od kterých se učí mnohem snáze, než od dospělých, jednoduše protože jsou si mentálně blíže. A starší a zkušenější děti, namísto toho, aby se chovaly nekontrolo-vatelně, tráví část svého času tím, že učí a pečují o mladší členy skupiny. Tím, že jim ukazují, jak se pracuje s pokročilejším učebním materiálem, si své dovednosti upevňují a také si vyzkouší, jaké to je být lídrem skupiny. 

Podle Dr. Marie Montessori má každý člověk matematickou mysl. Matematiku používáme denně: když jdeme po schodech (víme, jak vysoko zvednout nohu), když se díváme na hodinky, když platíme v obchodě atd. Děti poznávají v této oblasti kvantitu, přiřazují správné číslice do řádu tisíců a v případě zájmu se věnují i početním operacím. Nemusí jim to dělat potíže, protože mají jasnou představu o množství zažitou jednak vizuálně a zároveň svalovou pamětí. Není neobvyklé, že předškolní děti, které se zajímají o matematiku, dokáží dělit několikamístná čísla se zbytkem. V tomto smyslu nejde o dril, ale o zábavu podobnou společenským hrám jako je třeba Člověče nezlob se.

Absolvovali jsme důkladný mezinárodní výcvik v montessori pedagogice a prostředí jsme pro děti připravili s velikou péčí. Prostředí obsahuje oblasti, které rozvíjejí kognitivní a psycho-sociální dovednosti dítěte. Oblast praktického života nabízí takové základní aktivity, jako je nošení věcí, přesýpání, přelévání, aktivity se zaměřením na péči o vlastní osobu, jako je zapínání knoflíků, zavazování tkaniček, smrkání, mytí rukou nebo čištění bot. Do této oblasti patří také péče o okolí. Nabízí aktivity utírání prachu, zametání, umývání stolu, leštění zrcadla atd. V neposlední řadě cvičíme, jak se omluvit, jak někomu nabídnout židli nebo občerstvení atd. Cílem je, aby dítě získalo potřebnou zručnost a samostatnost v každodenním životě.

V oblasti jazyka si děti rozvíjejí svoji slovní zásobu, učí se psát a číst. V předškolním věku jsou tyto aktivity nabízeny proto, že je děti vyhledávají. Např. děti chtějí umět psát již kolem čtyř let - využíváme tedy tzv. senzitivního období, tedy období, kdy se dítě může danou činnost ve svém životě naučit nejsnadněji a nejlépe, protože o ni projevuje přirozený zájem. Výběr materiálů je rozmanitý a každá z připravených pomůcek zve dítě ke hře a podporuje jeho vývoj konkrétním způsobem. Zkušení pedagogové dokáží odhadnout vhodný čas, kdy poskytnout dítěti názornou ukázku, aby mohlo pracovat s pomůckou nezávisle na dospělých a rozvíjelo tak svůj bohatý vnitřní potenciál.

Smyslový materiál je vytvořen proto, aby si děti zbystřily všechny smysly a dokázaly dokonale rozlišit jednotlivé kategorie, které se objevují ve světě kolem nich: malý - velký, tlustý - hubený, drsný - hladký; hlučný, hlučnější, nejhlučnější, různé barvy, tvary a tělesa atd. Tyto pomůcky vyvinula Dr. Maria Montessori se svými kolegy a prakticky je prověřilo mnoho generací dětí. Používáním těchto pomůcek se dětem zlepší vnímavost ke svému okolí, orientace v prostoru a komunikativní dovednosti. Děti se dokáží vyjadřovat mnohem přesněji a s pomocí dalších komunikačních lekcí se učí formulovat své myšlenky, přání a potřeby jasnou a laskavou formou. Podporujeme tak děti v tvoření příjemných vztahů.

Děti se s našimi pomůckami baví a zároveň učí. Materiály odpovídají tzv. senzitivním obdobím dítěte (období, kdy dítě chce opakovaně vykonávat určitou činnost, dokud se nenasytí jeho vnitřní potřeba tuto činnost dokonale zvládnout). Děti pracují s didaktickými materiály, které jim pomáhají ke snadnější orientaci ve světě a přirozenému získávání znalostí a zkušeností vlastním prožitkem. Každé dítě je pro nás důležité. Nenásilně  jim pomáháme konstruktivně se zařadit do společnosti. Jsme láskyplní, trpěliví a chceme, aby se děti u nás cítily dobře. Zároveň vyžadujeme dodržování smysluplných pravidel chování. Nepoužíváme však tresty ani odměny, ale vedeme děti, aby řešily situace na základě přirozených důsledků.


Líbilo by se vašim dětem 

v naší školce?


Zápis

Máte-li zájem o docházku Vašeho dítěte do MŠ Montessori Kampus, vyplňte, prosím, kontaktní formulář. Do pár dní se vám ozve ředitelka Montessori Kampusu, zodpoví vám vaše otázky a pomůže vám v dalších krocích. Žádosti o přijetí přijímáme v průběhu celého školního roku. Informační schůzka k docházce do MŠ se koná v úterý 5. března 2024 od 16.30 do 18.00. Zápis pro rok 2024/2025 se koná v pondělí 6. května od 16.00 do 17.00 hodin

Kapacita: 1 třída 10 dětí, 1 třída 24 dětí

Školné: 7500 Kč / měsíc + stravné 55 Kč / oběd, 20 Kč / svačina. Od 1.9. cena 8500 Kč / měsíc, stravné zůstává.

Od 1.9.2024 ve školném nejsou zahrnuty vstupy do galerie a muzea. 

Při docházce více sourozenců mají mladší sourozenci 10% slevu. 


Denní program a prázdniny

 • 7.30-11.00 Individuální a skupinové aktivity, svačina 
 • 11.00-12.00 Pobyt na zahradě
 • 12.00-12.45 Oběd a úklid
 • 12.30-13.00 Odchod dětí s dopolední docházkou
 • 13.00-14.30 Odpočinek se čtením (děti spát nemusejí, usnou dle potřeby)
 • 13.30-15.00 Individuální a skupinové aktivity, svačina
 • 15.00-16.00 Pobyt venku, odchod dětí s celodenní docházkou

Součástí programu je angličtina, pohybové a výtvarné aktivity, hudba, příprava pokrmů, pokusy, návštěvy Domu umění, Jihočeského muzea a další. Jednou do měsíce pořádáme kavárnu Ňami ňam, kdy děti mezi 15.00 a 16.00 obsluhují rodiče vlastnoručně vyrobeným dezertem a kávou či čajem. Děti pak rodičům mohou ukázat, na čem ve školce pracují. 

Letní program je tematický: co týden, to jiné téma. Např. Agenti, Indiány, Hvězdáři, Tvoření pro pět smyslů, Cesta do živočišné říše atd. Jízdenky a vstupné mají děti v ceně školného. 


Montessori Kampus je otevřený každý všední den kromě státních svátků a následujících prázdnin:

 • ředitelské volno: pátek 29. září 2023 (28. 9. je státní svátek)
 • podzimní prázdniny: čtvrtek a pátek 26.-27. října 2023
 • vánoční prázdniny: pátek 22. prosince 2023 - úterý 2. ledna 2024 (do MŠ se jde ve středu 3.1.2024)
 • jarní prázdniny: 11.-17. března 2024
 • letní prázdniny: 1.-4. července a 12.-25. srpna 2024 (připravujeme prostory a aktivity na další školní rok)

Kalendář školních akcí