Mateřská škola

Víme, že děti potřebují a my jim umožňujeme:

Pohyb

Dítě se volně pohybuje po třídě a pracuje s didaktickými pomůckami, které podporují jeho myšlení a učení. Dítě si díky nim rozvíjí schopnost porozumět abstraktním idejím.

Volba

Učení se zlepší a duševní pohoda se zvýší, když má dítě pocit, že má volbu, resp. kontrolu nad situacemi ve svém životě. Proto má na výběr, co dělat a jak se zachovat a učí se nést odpovědnost za svá rozhodnutí.

Zájem

Mozek dítěte si vybírá podněty, které mu pomohou se zdokonalit. Proto dítě prochází obdobími zvýšeného zájmu o určité věci a činnosti. Pedagog dítěti pomáhá naplnit jeho potenciál.

Vnitřní motivace

Podporujeme vnitřní motivaci nezávislou na vnějších okolnostech, a proto nepoužíváme odměny ani tresty, ale systém zpětné vazby. Dítě si tak tvoří prospěšné vzorce chování a nebojí se chyby.

Spolupráce

Ve třídě jsou různě staré děti a jsou vedené k tomu si navzájem pomáhat. Starší děti se učí být skvělými leadery a mladší se učí, jak pečovat o sebe, ostatní, nejbližší okolí i planetu.

Učení v kontextu

Dítě dostává velké množství podnětů a dostatek času je zpracovat. Postupuje od jednodušších aktivit po ty komplexnější tak, aby rozumělo a zažívalo osobní úspěch. Ten mu pomáhá ke zdravému sebevědomí.

Skvělí dospělí

Mezinárodně vzdělaní a zkušení pedagogové pečlivě připravují třídu, aby děti dobře prospívaly. Věnují se nejen intelektuálnímu vzdělávání, ale pomáhají dětem rozvíjet i porozumění a lásku k sobě a ostatním.

Řád a pořádek

Dítě nasává vnější prostředí a tvoří z něj svoji osobnost. Přehledné vnější prostředí a chování dospělých mu zprostředkovává konzistentní odraz fungování světa a společnosti, a tudíž spokojenost.Děti k nám chodí rády a prospívají


DODRŽUJEME MONTESSORI PRINCIPY, 

JEJICHŽ PŘÍNOSY PRO VÝVOJ DÍTĚTE POTVRZUJÍ NEJMODERNĚJŠÍ STUDIE MOZKU
Je vám náš přístup sympatický?


jak pomáháme dětem, aby byly spokojené a uvědomělé

Děti ve věku kolem tří let čím dál více vyhledávají své vrstevníky v menší skupině. V montessori třídě proto máme věkově smíšenou skupinu, tedy děti od tří do šesti let. Tento systém výborně funguje pro všechny děti a vytváří ve třídě příjemnou harmonii. Mladší děti mají k sobě mají starší a zkušenější děti, které jim mohou pomoci a od kterých se učí mnohem snáze, než od dospělých, jednoduše protože jsou si mentálně blíže. A starší a zkušenější děti, namísto toho, aby se chovaly nekontrolo-vatelně, tráví část svého času tím, že učí a pečují o mladší členy skupiny. Tím, že jim ukazují, jak se pracuje s pokročilejším učebním materiálem, si své dovednosti upevňují a také si vyzkouší, jaké to je být lídrem skupiny. 

Podle Dr. Marie Montessori má každý člověk matematickou mysl. Matematiku používáme denně: když jdeme po schodech (víme, jak vysoko zvednout nohu), když se díváme na hodinky, když platíme v obchodě atd. Děti poznávají v této oblasti kvantitu, přiřazují správné číslice do řádu tisíců a v případě zájmu se věnují i početním operacím. Nemusí jim to dělat potíže, protože mají jasnou představu o množství zažitou jednak vizuálně a zároveň svalovou pamětí. Není neobvyklé, že předškolní děti, které se zajímají o matematiku, dokáží dělit několikamístná čísla se zbytkem. V tomto smyslu nejde o dril, ale o zábavu podobnou společenským hrám jako je třeba Člověče nezlob se.

Absolvovali jsme důkladný mezinárodní výcvik v montessori pedagogice a prostředí jsme pro děti připravili s velikou péčí. Prostředí obsahuje oblasti, které rozvíjejí kognitivní a psycho-sociální dovednosti dítěte. Oblast praktického života nabízí takové základní aktivity, jako je nošení věcí, přesýpání, přelévání, aktivity se zaměřením na péči o vlastní osobu, jako je zapínání knoflíků, zavazování tkaniček, smrkání, mytí rukou nebo čištění bot. Do této oblasti patří také péče o okolí. Nabízí aktivity utírání prachu, zametání, umývání stolu, leštění zrcadla atd. V neposlední řadě cvičíme, jak se omluvit, jak někomu nabídnout židli nebo občerstvení atd. Cílem je, aby dítě získalo potřebnou zručnost a samostatnost v každodenním životě.

V oblasti jazyka si děti rozvíjejí svoji slovní zásobu, učí se psát a číst. V předškolním věku jsou tyto aktivity nabízeny proto, že je děti vyhledávají. Např. děti chtějí umět psát již kolem čtyř let - využíváme tedy tzv. senzitivního období, tedy období, kdy se dítě může danou činnost ve svém životě naučit nejsnadněji a nejlépe, protože o ni projevuje přirozený zájem. Výběr materiálů je rozmanitý a každá z připravených pomůcek zve dítě ke hře a podporuje jeho vývoj konkrétním způsobem. Zkušení pedagogové dokáží odhadnout vhodný čas, kdy poskytnout dítěti názornou ukázku, aby mohlo pracovat s pomůckou nezávisle na dospělých a rozvíjelo tak svůj bohatý vnitřní potenciál.

Smyslový materiál je vytvořen proto, aby si děti zbystřily všechny smysly a dokázaly dokonale rozlišit jednotlivé kategorie, které se objevují ve světě kolem nich: malý - velký, tlustý - hubený, drsný - hladký; hlučný, hlučnější, nejhlučnější, různé barvy, tvary a tělesa atd. Tyto pomůcky vyvinula Dr. Maria Montessori se svými kolegy a prakticky je prověřilo mnoho generací dětí. Používáním těchto pomůcek se dětem zlepší vnímavost ke svému okolí, orientace v prostoru a komunikativní dovednosti. Děti se dokáží vyjadřovat mnohem přesněji a s pomocí dalších komunikačních lekcí se učí formulovat své myšlenky, přání a potřeby jasnou a laskavou formou. Podporujeme tak děti v tvoření příjemných vztahů.

Děti se s našimi pomůckami baví a zároveň učí. Materiály odpovídají tzv. senzitivním obdobím dítěte (období, kdy dítě chce opakovaně vykonávat určitou činnost, dokud se nenasytí jeho vnitřní potřeba tuto činnost dokonale zvládnout). Děti pracují s didaktickými materiály, které jim pomáhají ke snadnější orientaci ve světě a přirozenému získávání znalostí a zkušeností vlastním prožitkem. Každé dítě je pro nás důležité. Nenásilně  jim pomáháme konstruktivně se zařadit do společnosti. Jsme láskyplní, trpěliví a chceme, aby se děti u nás cítily dobře. Zároveň vyžadujeme dodržování smysluplných pravidel chování. Nepoužíváme však tresty ani odměny, ale vedeme děti, aby řešily situace na základě přirozených důsledků.


Líbilo by se vašim dětem 

v naší školce?


Zápis

Máte-li zájem o docházku Vašeho dítěte do MŠ Montessori Kampus, vyplňte, prosím, kontaktní formulář. Do pár dní se vám ozve ředitelka Montessori Kampusu, zodpoví vám vaše otázky a pomůže vám v dalších krocích.  Žádosti o přijetí přijímáme v průběhu celého školního roku. Informační schůzka k docházce do MŠ se koná 15. března 2022 od 17.00 do 18.30 a 7. dubna 2022. Zápis pro rok 2022/2023 se koná 3. května od 16.30 do 17.30 hodin. 

Max. kapacita: 24 dětí na 2 učitele (a 1 asistentku dle potřeby dětí).

Nyní máme poslední místo pro tříleté dítě (tříleté do srpna 2022).

Školné: 7500 Kč / měsíc + stravné 90 Kč / den

Při docházce více sourozenců mají mladší sourozenci 10% slevu. 


Denní program a prázdniny

 • 7.30-11.00 Individuální a skupinové aktivity, svačina
 • 11.00-12.00 Pobyt na zahradě
 • 12.00-12.45 Oběd a úklid
 • 12.30-13.00 Odchod dětí s dopolední docházkou
 • 13.00-13.30 Odpočinek se čtením (děti spát nemusejí, usnou dle potřeby)
 • 13.30-15.00 Individuální a skupinové aktivity, svačina
 • 15.00-16.00 Pobyt venku, odchod dětí s celodenní docházkou

Součástí programu je angličtina, pohybové a výtvarné aktivity, hudba, příprava pokrmů, pokusy, návštěvy Domu umění, Jihočeského muzea a další. Jednou do měsíce pořádáme kavárnu Ňami ňam, kdy děti mezi 15.00 a 16.00 obsluhují rodiče vlastnoručně vyrobeným dezertem a kávou či čajem. Děti pak rodičům mohou ukázat, na čem ve školce pracují. 

Letní program je uveden níže.


Montessori Kampus je otevřený každý všední den kromě státních svátků a následujících prázdnin:

 • podzimní prázdniny: středa a čtvrtek 26. a 27. října 2022
 • vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 - pondělí 2. ledna 2023 (do školky se jde v úterý 3.1.2023)
 • jarní prázdniny: pondělí 28. února - pátek 4. března 2022
 • letní prázdniny: pondělí až pátek 4. - 8. července 2022 (5. a 6. července 2022 jsou státní svátky)
 • letní prázdniny: pondělí až neděle 8. - 21. srpna 2022  

Kalendář školních akcí

Letní příměstské tábory 2022 Montessori Kampus

Pro děti od 3 do 6 let, program od 7.30 do 16.00, 

cena 2500 Kč/týden vč. stravování, materiálů, jízdného a vstupenek 

nebo 11250 Kč/všechny týdny vč. výše uvedeného.


Agenti (11. 7. - 15. 7.)

Tajná mise začíná! Naším úkolem je zajistit bezpečnost významné osoby a odvrátit nebezpečný výpad útočníka. Do služby nastupují neuniformované složky. "Nahlaste svoji polohu, opakuji, nahlaste svoji polohu." Spusťte pátrací akci! Bystrost. Fyzická zdatnost. Koordinace. Postřeh. Komunikace. Spolupráce. Pomoc druhým. Přátelství. Staň se i ty a g e n t e m.

Indiáni (18. 7. - 22. 7.)

Pueblo Montessori Kampus se na pět dní otevře všem divochům, kteří společně první den zakopou válečné sekery, aby poznali sílu indiánské moudrosti. Přátelství našeho kmene zvěčníme výrobou totemového sloupu. S vlastními luky a šípy se vydáme na lov bizona, kterého upečeme na ohni při Slavnosti slunce. Před rozmary boha deště vždy ochrání naše čelenky i barevné líčení, teepee a náčelník Jasný Den. "Tady a teď je klid a mír." Buď vítán mezi námi. Howgh.

Hvězdáři (25. 7. - 29. 7.)

Místo konání - galaxie Mléčná dráha, třetí planeta sluneční soustavy Země, kontinent Evropa, Montessori Kampus. Prozkoumej s námi jevy za hranicemi zemské atmosféry a prožij týden Měsíci blíž. Hvězdářským dalekohledem si prohlédneme nebeskou klenbu. Polárku budeme mít na dosah! Vzdálené planety sluneční soustavy společným dílem vytvoříme a rozpohybujeme. Hvězdné nebe nade mnou...skvělá parta s námi!

Cesta do živočišné říše (1. 8. - 5. 8.)

Pět dní bude naše skupina badatelů poznávat kouzla a krásy světa zvířat, ptáků i podvodního světa. Živočichy budeme zkoumat a na chvíli se v živočichy proměníme. Zjistíme, kde známí i neznámí zástupci fauny žijí, čím se živí, jak se maskují a jak se k nim chovat. Klobouk proti slunci i dešti, zápisník do kapsy, oči na stopkách a uši nastražené. Naše společná výprava za poznáním může začít!

Tvoření pro pět smyslů (8. 8. - 12. 8.)

Probuďte s námi své smysly! Míchání barev, světlo a stín, hudba veselá k dovádění i tichá k ukolíbání. Vůně, které máme rádi, najdeme v přírodě i v kuchyni, kde s kuchařskými čepicemi nachystáme pestré menu. Vydáme se na cestu za uměním. Ruce budou tvořit a nohy rozpohybujeme při hrách na zahradě. Zrak, sluch, čich, hmat i chuť. Přijďte a vnímejte s námi!