Základní škola

Odpovědi na nejčastější otázky naleznete zde.


Přizpůsobujeme učivo každému na míru

Neznamená to, že děti u nás rozhodují o tom, zda se budou učit nebo ne. Jsme škola. K nám se chodí pro vzdělávání. Každé dítě je však jiné a my jeho individuální odlišnosti vidíme a pomáháme mu je proměnit ve výhodu.

Učivo přizpůsobujeme tak, aby vyhovovalo učebnímu stylu každého z dětí. Máme děti, které rychle chápou matematické koncepty, a proto ve třetím ročníku dělají desetinná čísla a všechny operace s nimi a v šestém ročníku pracují na praktických ekonomických projektech jako na střední škole. Pak máme děti, které potřebují naopak více času, než látku pochopí, tak s nimi pracujeme stejně intenzivně, aby zvládly nutné minimum pro daný ročník.

Dbáme na to, aby děti vše procvičily a chápaly, než s učivem pokračujeme. Bavíme se s nimi o jejich stylu práce, o tom, jak se jim daří a jak dosáhnout toho, aby měly úspěch a dobrý pocit z dobře vykonané práce, a tím pádem i ze sebe. 

Funguje to díky tomu, že máme třídu bohatě vybavenou různými učebními pomůckami, se kterými děti mohou pracovat samostatně. Ve třídě je více ročníků najednou, děti se tak navzájem inspirují, pomáhají si. Každý dostává příležitosti ukázat, co v něm je. 

Umíme a pomáháme dětem rozlišovat, na čem je důležité trvat 

 • učení
 • spolupráce
 • slušné chování
 • vzájemný respekt
 • diskuse
 • odpovědnost za to, co ve svém životě vytvářím 
 • jakým věcem je potřeba dát čas
 • nechtít po někom výkon, kterého není v dané chvíli schopen, ale pomáhat mu své dovednosti zlepšovat, a kdy je dobré použít humor pro lepší výsledek.

Žák naší školy projde vším, aby uspěl u přijímacích zkoušek na střední školu. Řídíme se požadavky ministerstva školství na obsah učiva, ale děti jsou mnohem schopnější, než si obecně lidé myslí. Proto se učíme spoustu věcí dříve a v širších souvislostech. Děti mají od prvního ročníku angličtinu, od třetího ročníku si mohou přidat němčinu. Intenzivně se věnujeme rozvoji dovedností v oblasti komunikace a mezilidských vztahů. Starší studenti pracují na praktických ekonomických projektech, učí se podnikat. Začali vlastní webové stránky, kde informují o svých výjezdech a nabízejí své produkty k prodeji.Naši žáci se účastní mezinárodních programů Erasmus+.


Zápis

Máte-li zájem o docházku Vašeho dítěte do ZŠ Montessori Kampus, vyplňte, prosím, kontaktní formulář níže a přijďte na informační schůzku 30. listopadu 2023 od 17.30 hodin nebo na den otevřených dveří 20. ledna 2024 od 10.00 do Montessori Kampusu, Husova 17, kde vám zodpovíme všechny vaše otázky.

Máte-li zájem o přestup svého dítěte z jiné školy, kontaktujte přímo ředitelku Mgr. Kristýnu Turkovou na tel. č. 777 296 380 nebo na mailu reditelka@montessorikampus.cz. Přijímáme děti do 1.-5. ročníku.

Zápis se bude konat 4. dubna 2024 od 15.30 hodin nebo v termínu po individuální domluvě. S sebou přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Do 1. ročníku přijmeme max. 10 dětí.

Školné: 8500 Kč / měsíc + oběd 65 Kč / den. 

Při docházce více sourozenců mají mladší sourozenci 10% slevu.


Rozvrh a prázdniny

Montessori Kampus je pro děti otevřený každý všední den od 7:30 do 16:00 kromě státních svátků, školních prázdnin a ředitelského volna. Vyučování je od 8:15 do 15:00 v pondělí, úterý a ve čtvrtek, od 8:15 do 12:30 ve středu a v pátek. Součástí rozvrhu jsou výlety, exkurze, škola v přírodě, sportovní kurzy a výjezdy do zahraničí.

 • ředitelské volno: pátek 29. září 2023
 • podzimní prázdniny: čtvrtek a pátek 26. a 27. října 2023
 • vánoční prázdniny: pátek 22. prosince 2023 - úterý 2. ledna 2024 (do ZŠ se jde ve středu 3. 1. 2024)
 • pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024
 • jarní prázdniny: pondělí 11. března až pátek 15. března 2024
 • velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března 2024

První školní den ve školním roce 2023/2024 a předávání vysvědčení:

 • první školní den je pondělí 4. září 2023 a vyučování je od 8.30 do 10.00, družina není
 • vysvědčení se předává ve čtvrtek 1. února 2024 mezi 8.30-10.00, družina není
 • vysvědčení se předává ve čtvrtek 27. června 2024