Erasmus+

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus s.r.o. se rozhodla pro aktivní zapojení do programu Erasmus+ v letech 2022 až 2024 s cílem rozšířit vzdělávací horizonty svých studentů i pedagogů. Klíčovým cílem bylo propojit vzdělávací proces s praktickými zkušenostmi na farmách ve střední Evropě a aplikovat metody montessori pedagogiky ve...

Dospívající jsou jakási společenská embrya - už nejsou dětmi, ale ještě nejsou dospělí. V prvních šesti letech zcela vstřebávali své okolí, rozvíjeli fyzickou nezávislost a během 6 až 12 let poznávali celý vesmír a kulturu pomocí rozumového uvažování. Pokud vše proběhlo v pořádku, jsou nyní připraveni včlenit se do společnosti a učit se, jak být...

V srdci Polska mezi zelenými poli a starobylými stromy se nachází Montessori Farm School Bialka, unikátní vzdělávací projekt, který transformuje tradiční pojetí vzdělávání. Montessori metoda zde nabírá nový rozměr, když se spojuje s přírodním prostředím farmy, poskytující žákům základní školy nejen akademické vzdělání, ale i praktické dovednosti a...

V rámci programu Erasmus+ financovaného Evropskou unií jsem se ráda zúčastnila Job shadowingu svých polských kolegů při pobytu na farmě v Bialce u Radzyne, která se nachází asi 150 km jihovýchodně od Varšavy a je ideálním místem pro integraci praktického vzdělávání s akademickým. Tato farma, umístěná v areálu historického zámku, nabízí žákům nejen...

Ve světě vzdělávání se čím dál více uznává důležitost praktického učení a zkušenostního vzdělávání. Projekt stínování na Montessori Farmě Jugendschule ve Strausbergu, financovaný programem Erasmus+, představuje unikátní spojení těchto prvků s filozofií Montessori. Tento článek poskytuje ucelený pohled na to, jak Montessori farma využívá své...

Vzdělávací systémy neustále hledají nové a inovativní způsoby, jak rozvíjet dovednosti a znalosti svých studentů. Jedním takovým přístupem je projekt "Montessori Farma jako vzdělávací prostředí", který je financován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. Tento článek se zaměřuje na specifickou složku tohoto projektu – stínování na Montessori...

Projekt "Montessori Farma jako vzdělávací prostředí" představuje jedinečný vzdělávací model, který integrálně propojuje teoretické a praktické aspekty vzdělání s cílem podpořit komplexní rozvoj studentů. Tento projekt se realizuje na Montessori Farmě Aulendiebach, kde se studenti účastní programu zasahujícího do různých aspektů života na farmě....

Projekt "Montessori Farma jako vzdělávací prostředí" zajišťuje jedinečnou vzdělávací zkušenost pro žáky základní školy Montessori v Německu. Tento projekt je součástí programu Erasmus+ a zahrnuje praktické zkušenosti na farmě v Aulendiebachu, kde se žáci zapojují do každodenních aktivit a učí se řadu dovedností, od zemědělství po sociální interakce...

Projekt financovaný Evropskou unií v rámci programu Erasmus+ nám umožnil nahlédnout do unikátního vzdělávacího prostředí na Montessori Farmě Aulendiebach. Tento článek přináší podrobný pohled na to, jak může být vzdělávací systém přizpůsoben potřebám dětí od 7. do 10. ročníku základní školy a jaký vliv má takové prostředí na jejich osobní a...

V rámci programu Erasmus+ jsme získali grant na krátkodobé vycestování skupiny žáků a našich zaměstnanců, a to celkem na 3 zahraniční školy, kde jsou děti vzdělávány podle M. Montessori a kde je již etablovaný 2. stupeň ZŠ. Díky těmto mobilitám bychom se chtěli blíže seznámit se vzdělávacím prostředím farmy a načerpat inspiraci k budování té...