Montessori kurzy s Evou Štarkovou


Eva Štarková nadchla Montessori přístupem stovky lidí v České republice, na Slovensku i v Maďarsku. Učí více než dvacet let, stále se sama vzdělává a své kurzy zdokonaluje. Jsou prodchnuté láskou k dětem, nabité informace a pochopením pro každého, komu na dětech skutečně záleží. Věříme, že se budou líbit i vám, a že budete odcházet plni inspirace a nadšení.

Kurz je určen pro zájemce, rodiče, chůvy, učitele a učitelky, pro ty, kdo chtějí vědět, co to Montessori vlastně je.

Sobota a neděle 18. - 19. června 2022: AKTIVITY KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA a ROZVÍJENÍ SMYSLŮ

Tyto aktivity jsou určené pro děti od doby, kdy se postaví na nohy, do předškolního roku. Jsou to cvičení na koordinaci oka a ruky, soustředění, vytrvalost, trpělivost a samostatnost. Tyto aktivity vedou děti k vyšší inteligenci a spokojenosti.

První den se budeme věnovat tomu, jak připravit pro dítě jednoduché aktivity, aby mohlo být doma nebo ve školce smysluplně aktivní a zejména, abychom využili období, kdy se dítě zajímá o to, co dělají dospělí a o to, co se děje kolem nich.

Když využijeme období, kdy se děti chtějí podílet na chodu domácnosti a zajímají se o okolní svět, když dítěti ukážeme správné věci ve správný čas, naučíme ho pečovat o sebe a o své věci. Takové aktivity podněcují myšlení, cítění, i dobré pracovní návyky. Dítě pak vše zužitkuje v pozdějším věku, kdy se od něj již očekává, že to bude umět. Zejména prospěšné jsou tyto aktivity jako základ pro školní docházku, aby dítě mělo úspěch a cítilo se dobře.

Druhý den se budeme věnovat rozvíjení smyslů tak, abychom dítěti umožnili rozvíjet zrakové, hmatové a sluchové vnímání a umožnili mu skvěle se orientovat ve světě: ve tvarech, barvách, velikostech, délkách, zvucích, teplotě, hmotnosti atd. Mít dobře procvičené smysly je zásadní pro správnou interpretaci vjemů z vnějšího světa. Lidé, kteří mají dobře procvičené smysly a dokáží analyzovat, co je obklopuje, dokáží přesněji pozorovat, mají lepší úsudek a obecně se orientují v mnoha oblastech života lépe, než děti ochuzené o bohatství smysluplných vjemů a navazující slovní zásoby.

Datum: 18. - 19. června 2022 od 9 do 18 hodin

Adresa: MŠ Montessori Kampus, Husova 17, České Budějovice

Cena: 2700 Kč (storno je 100%, můžete však za sebe poslat jinou osobu)