Nejčastější otázky a odpovědi

Jak děti zvládnout přechod na další školu?

Záleží na temperamentu dítěte, ale v naší škole vybavujeme děti dovednostmi, které budou potřebovat celý život - umět se rozhodnout, umět si vykomunikovat věci, hledat souvislosti, být aktivní, umět pracovat v týmu. Dětem, které od nás přešly jinam, se daří velmi dobře. Rodiče často opakují a zmiňují velkou vybavenost v matematice, přírodních vědách a schopnost zorganizovat si vlastní učivo. 

Jak to máte s cizími jazyky?

Angličtinu učíme již od školky, případně 1. třídy. Druhý jazyk, německý, pak zařazujeme od 4. třídy, v případě zájmu dětí již od 3. třídy. 

Máte spíše menší kolektiv - jak si najdou kamarády? 

Principiálně děti učíme, aby uměly pracovat s každým - to je důležitá dovednost. Kamarády má u nás každé dítě, ale neznamená to, že si s každým 100% rozumí, stejně jako se to neděje v žádné běžné třídě ani v životě. Přesto tyto děti spolu umí vycházet, pracovat na společném projektu, učí se spolupracovat s různými osobnostmi dětí, využívat vzájemně charakteristiky a dovednosti - co kdo umí, ocenit to. Někdy je někdo leaderem, v jiné skupině je jenom podpůrným členem. Díky tomu se nestylizuje do jedné funkce, ale vyzkouší si všechny roviny spolupráce - nalezne tak pochopení, že všichni ve skupině jsou potřební a užiteční, pokud svými dovednostmi přispějí ke společnému cíli. V životě pak nejsou nepříjemně zaskočeni, když určité oblasti ještě neovládají a nemohou být leaderem, nejsou výrazně emocionálně zasažení. Povídáme si o přínosu každého člověka, učíme děti oceňovat se navzájem, uvědomovat si, že nikdo není ve všem dobrý, ale každý v něčem vyniká.

Jak zajistíte, že se dítě naučí, co má? / Když nemáte známky, jak funguje kontrola z vaší strany?

Dáváme slovní zpětnou vazbu. Někdo ji potřebuje v průběhu dne a každý den, jiným dětem, odpovědnějším, stačí jednou za týden. S dětmi, které si neumí organizovat práci, máme každé ráno dohodu o tom, co udělají. Na prvňáky a druháky více dohlížíme a vedeme je. S nabývající dovedností organizovat si vlastní čas můžeme ustupovat od toho jim ho organizovat z naší strany. Starší děti si s organizací celkem dovedně poradí. Aby však děti neměly tendenci zašívat se a školní práci předstírat, vystavujeme je zvladatelným výzvám ve všech předmětech. Víme, co mají ve kterém ročníku umět. Víme, co jejich intelekt zvládne. Děti dělají a prezentují projekty. Výhodou je, že opravdu detailně známe každé dítě, víme, čeho je schopné, kde má jejich osobnostní limity. Rozhovory s dětmi je vedeme k reflexi na jejich práci a sebereflexi o tom, jak nakládají se svým časem, jaký přístup mají k novým věcem a k věcem, které jim ještě nejdou tak, jak by si představovaly.

Jak se rodiče dozví, co se dítě učí?

Používáme systém transparent classroom - rodičům chodí pravidelné e-maily o tom, co děti dělají. Dvakrát ročně (listopad a duben) se konají tripartity. Vysvědčení ve slovní formě pak v lednu a červnu.

Rodiče mohou kdykoli zavolat, domluvit si schůzku. Z pravidla jsme s rodiči ve vzájemném živém kontaktu.

Smyslem člověka je tvořit, pracovat, být prospěšný. Štěstí je být svobodný, umět se rozhodovat a umět dělat kroky, které vedou tam, kde chci být. A odměnou nejsou známky, děti se mají učit kvůli vidině vnitřního pokroku, motivuje je možnost vedení projektů, pomoci menším dětem - pocit, že jsou užiteční a potřební.

Rodiče mohou chodit na kurzy, rodičovské schůzky. Setkání pro rodiče se koná jednou za měsíc, kde si povídáme o tom, jaké mají děti příležitosti, čemu všemu se děti věnují a jaký to má vliv na vývoj jejich osobnosti. 

Jak přistupujete k dětem, které potřebují individuálnější přístup nebo větší péči?

Vedeme děti k poznání, že je nutné mít na sebe nároky, aby obstály, aby se nelitovaly, aby uměly pracovat, aby byly cílevědomé a nemyslely si, že se úspěch prostě přihodí.

Dětem, které jsou hodně citlivé, vytvoříme podmínky, aby se cítily dobře, zároveň je nezbytné, aby trénovaly svoji odolnost, takže nároky na ně klademe také, ale přiměřené a stupňujeme tak, aby to odpovídalo jejich možnostem a schopnostem.