Operační program Jan Amos KomenskýZákladní škola a Mateřská škola Montessori Kampus, s.r.o. realizuje od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024 projekt s názvem "Šablony OP JAK pro ZŠ a MŠ Kampus I." s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0003057.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. 

Realizované aktivity: 

  • Školní asistent MŠ
  • Školní asistent ZŠ
  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
  • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.