Dětská skupina pro děti do 3 let

Děti v nejcitlivějším věku potřebují a my jim poskytujeme:

Citlivá péče

Děti jsou u nás jako v bavlnce. Mají tu nejlepší péči a lásku vzdělaných a citlivých chův. Ve vaší nepřítomnosti je o potřeby dětí skvěle postaráno. V dětské skupině je nyní deset dětí. Láskyplná a bezpečná atmosféra je pro nás prioritou.

Prostředí

Třída je vybavena miniaturním nábytkem a mnoha zajímavými aktivitami, takže děti na všechno dosáhnou a vše mohou zkoumat. Nestavíme překážky jejich vývoji, ale naplňujeme jejich přirozenou zvídavost, touhu věci osahávat, testovat, učit se a zdokonalovat. 

Pohyb

Děti se pohybují po zahradě a po třídě a téměř bez omezení zkoušejí věci, které rozvíjejí jejich vrozený potenciál a inteligenci. Víme, že všestranný pohyb je nutný pro správné fungování mozku a výborné dovednosti rukou podmiňují školní úspěch. 

Jazyk

Vynikající hračky pomáhají dětem postupně získávat prospěšné a bohaté komunikační dovednosti. I když na začátku spíše jen poslouchají, víme, že vše pozorně nahrávají a zúročí později ve svém životě. Skvělé vyjadřování jim otevírá svět!

Zájem

Děti do tří let procházejí ohromným vývojem osobnosti. Vnitřní hlas je vede k získávání stále nových dovedností za účelem osamostatnění se. Sledujeme jejich zájmy a podporujeme je, aby dostaly ten nejlepší základ do života.

Volba

Klíčovým faktorem pro rozvoj sebevědomí je možnost výběru, která nás učí i odpovědnosti. Malé děti dostávají přiměřeně svým schopnostem na výběr tak, aby cítily, že jsou kompetentní a mají kontrolu nad svým životem. Pak jsou spokojené.

Zpětná vazba

Za každých okolností zachováváme důstojnost dětí, takže je netrestáme, ani nepoužíváme odměny či chválu k manipulaci, ale dáváme jim objektivní zpětnou vazbu o jejich činnosti a jemně usměrňujeme jejich chování. 

Spolupráce

S rodiči udržujeme úzký profesionální kontakt v zájmu dítěte a jeho optimálního vývoje. Chůva v dětské skupině výchovu rodičů doplňuje, v tomto věku dítěte maminku nikdo jiný plně nenahradí. Proto je pro nás důležité s vámi spolupracovat. 

Hledali jste přesně tohle?

Jak pomáháme dětem, aby byly spokojené a samostatné

Pomocí pečlivě připraveného prostředí a didaktických pomůcek podporujeme děti v nezávislosti, získávání koordinace pohybů a rozvoji komunikačních dovedností. Pomáháme dětem, aby se osamostatnily v péči o sebe sama a své okolí. Díky senzoricko-motorickým hračkám si rozvíjejí smysly a vytvářejí první matematické představy. Jasnou komunikací v každodenních činnostech, jazykovým materiálem, hrami, zpěvem a rytmizací obohacujeme jejich slovní zásobu, schopnost myšlení v konceptech a uvědomění si příčin a následků. Díky opakovaným ukázkám a laskavé zpětné vazbě posilujeme dovednost 

napravit své chyby a sebevědomí. Děti se věnují praktickým pohybovým činnostem jako je zalévání květin, šití, stříhání, oblékání a svlékání, nácvik na toaletu, prostírání stolu a servírování jídla, mytí stolu a nádobí, aranžování květin, zametání, vytírání apod. Jsou to činnosti, které děti vidí u svých rodičů doma, a které touží v tomto období ovládnout. My dětem dáváme čas a vhodné materiály k tomu, aby mohly využít svoji chuť se tyto dovednosti naučit. Děti pak mají pozitivní vztah k domácím pracím a stanou se samostatnými členy své rodiny a třídy. Další aktivity pomáhají dětem rozvíjet jejich slovní zásobu a schopnost klasifikace

předmětů a jevů. Mluvíme zřetelně, jasně a nezbytné pokyny sdělujeme postupně. Pomocí výtvarných technik rozvíjíme umělecké cítění, hudební sluch a hrubou i jemnou motoriku. Kromě mnoha jiných pomůcek mají děti k dispozici hudební nástroje, malířský stojan i po celou dobu plně funkční dřez s přístupnou vodou. Děti vodu milují, my s ní pracujeme - učíme děti, jak ji využívat účelně a bez nehod. Venku na zahradě mají děti stromy, keře, malinké kopečky na lezení, záhony, na kterých mohou pěstovat bylinky či zeleninu, mohou se hrabat v hlíně, stavět v pískovišti, využívat prolézačku a další herní prvky.Je vám náš přístup sympatický?

Zápis

Máte-li zájem o docházku Vašeho dítěte do naší dětské skupiny, vyplňte, prosím, kontaktní formulář nebo si domluvte schůzku s ředitelkou Kristýnou Turkovou na telefonní čísle 777 296 380. Zápis probíhá po celý školní rok dle volných kapacit. Na rok 2021/2022 je kapacita naplněna. Můžeme vás zařadit na čekací listinu.

Informační schůzka k docházce dětí od září 2024 se koná 21. května 2024 od 16:30 do 17:30, bez dětí. Zápis se pak provádí individuálně po hodinové schůzce rodičů s dítětem. Žádost o přijetí dítěte do dětské skupiny můžete posílat během školního roku. Žádosti budeme evidovat a napíšeme vám e-mailem termín infoschůzky, abyste ji nepromeškali.

Max. kapacita: 12 dětí na 2-3 chůvy. 

K 1. 9. 2024 volná 4 místa. 

Školné 5 000 Kč / měsíc + stravné 85 Kč / den

DS Montessori Kampus je zapsaná v rejstříku MPSV, můžete tedy čerpat slevu na dani.  

Dokumenty ke stažení

Předpokladem pro zápis dítěte do dětské skupiny je vyjádření dětského lékaře, že je dítě očkováno. 


Denní program a prázdniny

Dětská skupina pro děti od 18 měsíců do 3 let je otevřená od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00. 

 • 8.00-8.30 příchod do třídy
 • 8.00-10.30 praktické aktivity, rozvoj jazyka, motoriky, sociálních dovedností, zpěv, svačina
 • 10.30-11.30 pobyt venku
 • 11.30-12.15 hygiena, oběd, úklid
 • 12.15-12.30 odchod dětí s dopolední docházkou
 • 12.30-14.30 čtení, odpočinek
 • 14.30.-15.00 svačina
 • 15.00-16.00 pobyt venku 

Součástí programu jsou pohybové a výtvarné aktivity, hudba a příprava pokrmů.  

DS Montessori Kampus je otevřená každý všední den kromě státních svátků a následujících školních prázdnin:

 • podzimní prázdniny: čtvrtek a pátek 26.-27. října 2023
 • vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2023 - úterý 2. ledna 2024 (do DS se jde ve středu 3.1.2024)
 • jarní prázdniny: 11.-17. března 2024
 • letní prázdniny: 1.-4. července a 12.-25. srpna 2024 (připravujeme prostory a aktivity na další školní rok)