Dětská skupina

Děti v nejcitlivějším věku potřebují a my jim poskytujeme:

Citlivá péče

Děti jsou u nás jako v bavlnce. Mají tu nejlepší péči a lásku vzdělané a citlivé chůvy. Ve vaší nepřítomnosti je o potřeby dětí skvěle postaráno. V dětské skupině je nyní šest dětí ve věku do tří let. Láskyplná a bezpečná atmosféra je pro nás prioritou.

Prostředí

Třída je vybavena miniaturním nábytkem a mnoha zajímavými aktivitami, takže děti na všechno dosáhnou a vše mohou zkoumat. Nestavíme překážky jejich vývoji, ale naplňujeme jejich přirozenou zvídavost, touhu věci osahávat, testovat, učit se a zdokonalovat. 

Pohyb

Děti se pohybují po zahradě a po třídě a téměř bez omezení zkoušejí věci, které rozvíjejí jejich vrozený potenciál a inteligenci. Víme, že všestranný pohyb je nutný pro správné fungování mozku a výborné dovednosti rukou podmiňují školní úspěch. 

Jazyk

Vynikající hračky pomáhají dětem postupně získávat prospěšné a bohaté komunikační dovednosti. I když na začátku spíše jen poslouchají, víme, že vše pozorně nahrávají a zúročí později ve svém životě. Skvělé vyjadřování jim otevírá svět!

Zájem

Děti do tří let procházejí ohromným vývojem osobnosti. Vnitřní hlas je vede k získávání stále nových dovedností za účelem osamostatnění se. Sledujeme jejich zájmy a podporujeme je, aby dostaly ten nejlepší základ do života.

Volba

Klíčovým faktorem pro rozvoj sebevědomí je možnost výběru, která nás učí i odpovědnosti. Malé děti dostávají přiměřeně svým schopnostem na výběr tak, aby cítily, že jsou kompetentní a mají kontrolu nad svým životem. Pak jsou spokojené.

Zpětná vazba

Za každých okolností zachováváme důstojnost dětí, takže je netrestáme, ani nepoužíváme odměny či chválu k manipulaci, ale dáváme jim objektivní zpětnou vazbu o jejich činnosti a jemně usměrňujeme jejich chování. 

Spolupráce

S rodiči udržujeme úzký profesionální kontakt v zájmu dítěte a jeho optimálního vývoje. Chůva v dětské skupině výchovu rodičů doplňuje, v tomto věku dítěte maminku nikdo jiný plně nenahradí. Proto je pro nás důležité s vámi spolupracovat. 

Hledali jste přesně tohle?

Jak pomáháme dětem, aby byly spokojené a samostatné

Pomocí pečlivě připraveného prostředí a didaktických pomůcek podporujeme děti v nezávislosti, získávání koordinace pohybů a rozvoji komunikačních dovedností. Pomáháme dětem, aby se osamostatnily v péči o sebe sama a své okolí. Díky senzoricko-motorickým hračkám si rozvíjejí smysly a vytvářejí první matematické představy. Jasnou komunikací v každodenních činnostech, jazykovým materiálem, hrami, zpěvem a rytmizací obohacujeme jejich slovní zásobu, schopnost myšlení v konceptech a uvědomění si příčin a následků. Díky opakovaným ukázkám a laskavé zpětné vazbě posilujeme dovednost 

napravit své chyby a sebevědomí. Děti se věnují praktickým pohybovým činnostem jako je zalévání květin, šití, stříhání, oblékání a svlékání, nácvik na toaletu, prostírání stolu a servírování jídla, mytí stolu a nádobí, aranžování květin, zametání, vytírání apod. Jsou to činnosti, které děti vidí u svých rodičů doma, a které touží v tomto období ovládnout. My dětem dáváme čas a vhodné materiály k tomu, aby mohly využít svoji chuť se tyto dovednosti naučit. Děti pak mají pozitivní vztah k domácím pracím a stanou se samostatnými členy své rodiny a třídy. Další aktivity pomáhají dětem rozvíjet jejich slovní zásobu a schopnost klasifikace

předmětů a jevů. Mluvíme zřetelně, jasně a nezbytné pokyny sdělujeme postupně. Pomocí výtvarných technik rozvíjíme umělecké cítění, hudební sluch a hrubou i jemnou motoriku. Kromě mnoha jiných pomůcek mají děti k dispozici hudební nástroje, malířský stojan i po celou dobu plně funkční dřez s přístupnou vodou. Děti vodu milují, my s ní pracujeme - učíme děti, jak ji využívat účelně a bez nehod. Venku na zahradě mají děti stromy, keře, malinké kopečky na lezení, záhony, na kterých mohou pěstovat bylinky či zeleninu, mohou se hrabat v hlíně, stavět v pískovišti, využívat prolézačku a další herní prvky.Je vám náš přístup sympatický?

Zápis

Máte-li zájem o docházku Vašeho dítěte do naší dětské skupiny, vyplňte, prosím, kontaktní formulář nebo si domluvte schůzku s ředitelkou Kristýnou Turkovou na telefonní čísle 777 296 380. Zápis probíhá po celý školní rok dle volných kapacit.

Max. kapacita: 12 dětí na 1 chůvu a 1 asistentku.

Školné: 6000 Kč / celodenní docházka měsíc + stravné 75 Kč / den 

DS Montessori Kampus je zapsaná v rejstříku MPSV, můžete tedy čerpat slevu na dani.  

Dokumenty ke stažení

Předpokladem pro zápis dítěte do dětské skupiny je vyjádření dětského lékaře.


Denní program a prázdniny

Dětská skupina pro děti od 18 měsíců do 3 let je otevřená od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 16.00. 

 • 8.00-9.00 pobyt venku
 • 9.00-9.30 hygiena a svačina
 • 9.30-12.00 aktivity, společné hry, zpěv
 • 12.00-12.30 oběd a úklid
 • 12.30 odchod dětí s dopolední docházkou
 • 12.30-13.00 hygiena, příprava na spánek
 • 13.00-14.30 odpočinek se čtením, aktivity pro nespící
 • 14.30-15.00 svačina
 • 15.00-16.00 pobyt venku, odchod dětí s celodenní docházkou

Součástí programu jsou pohybové a výtvarné aktivity, hudba a příprava pokrmů.

Montessori Kampus je otevřený každý všední den kromě státních svátků a následujících prázdnin:

 • podzimní prázdniny: 29.-30. říjen 2019
 • vánoční prázdniny: 23. prosince 2019 - 3. ledna 2020
 • jarní prázdniny: 10.-16. února 2020
 • letní prázdniny: 1.-3. července a 10.-21. srpna 2020

Kalendář školních akcí