Více o nás

Jsme součástí mezinárodního hnutí Montessori škol s rozšířenou výukou anglického jazyka. Naše učitelky mají vzdělání Association Montessori Internationale (AMI), jejíž certifikovaní učitelé jsou vyhledávaní po celém světě. Dobře známe potřeby dětí, připravujeme jim skvělé vzdělávací prostředí a staráme se o ně s láskou a porozuměním.

Od založení Montessori Kampusu v roce 2009 je naší cestou i cílem vytvářet skvělé vzdělávací prostředí, které by děti vybavilo potřebnými znalostmi a dovednostmi, odvahou a sebejistotou, že mohou jít za svými sny a být schopní, šťastní a inspirativní kdekoliv na světě. Vzděláváme děti v akademických znalostech a působíme na ně tak, aby jim po celý život zůstala láska ke vzdělávání se a aby pěstovaly moudrost, laskavost, smysl pro krásu a odpovědnost. Vedeme je tak, aby se naučily řídit samy sebe, využívaly své silné stránky a talenty a dokázaly vytvářet ve svém životě takové podmínky, které jim přinesou pocit osobního naplnění.

Montessori dětská skupina, školka a škola nám umožňují zblízka pozorovat, jak se potenciál dětí naplňuje, když mají vývojově vhodné vzdělávací prostředí. Tento fakt chceme společně s vámi rodiči využít ve prospěch dětí, aby zažívaly šťastné dětství, vyrovnané dospívání a naplněný a hodnotný dospělý život. Vzdělávání pro život začíná hned po narození, nečekejme na školu, děti se učí od miminka!