Mgr. Jana Krausová

Vystudovala učitelství pro základní umělecké školy, obor výtvarná výchova a má zkušenosti jako grafička a designérka. Ty ve škole úspěšně uplatňuje při výtvarné výchově, nácviku grafomotoriky a dalších tvůrčích činnostech. Má vystudované také učitelství 1. stupně ZŠ na Jihočeské univerzitě a absolvovala AMI Orientační seminář pro věk 6 - 12 let

V Montessori Kampusu se věnuje oblastem výtvarné tvorby, digitálních technologií a výtvarné tvorby, a to napříč věkem dětí.