Mgr. Jana Krausová

Vystudovala učitelství výtvarné výchovy a má zkušenosti jako grafička a designérka, které ve škole úspěšně uplatňuje při výtvarné výchově, nácviku grafomotoriky a dalších činnostech. V současné době studuje učitelství pro 1. stupeň základní školy. V Montessori Kampusu pracuje druhým rokem.