Mgr. Kristýna Turková

Absolvovala Fakultu humanitních studií Karlovy univerzity a učitelství pro 1. stupeň základní školy a pro střední školy na Jihočeské univerzitě. 

K Montessori se dostala v roce 2005, kdy se účastnila prvních montessori kurzů u MVDr. Evy Štarkové na téma Aktivity každodenního života a Rozvíjení smyslů. Poté odjela do USA jako au pair, kde pečovala o dvě děti v rodině, které chodily do montessori školky. Přístup rodičů a nadšení dětí ji naprosto přesvědčily o montessori jako nejkrásnějším možném způsobu vzdělávání a výchovy dětí. 

Na úrovni navazujícího magisterského studia vystudovala Montessori pedagogiku pro děti od narození do tří let v Denveru u Judi Orion, M.A. (2010-2011), pro děti od tří do šesti let v Mnichově u Marie Roth (2007-2008) a pro děti od šesti do dvanácti let u Kay Baker, PhD. v Praze (2014-2016). Prošla úvodním Montessori kurzem pro 2. stupeň u Jenny Höglund (2022). Vše pod záštitou mezinárodní Association Montessori Internationale (AMI), kterou založila sama Dr. Maria Montessori v roce 1929, aby zajistila nejvyšší kvalitu vzdělávání budoucích montessori učitelů. 

V roce 2015 absolvovala a tlumočila kurz řízení montessori škol u Petera Davidsona (USA), v roce 2017 se účastnila mezinárodního montessori kongresu v Praze a v roce 2019 mezinárodního setkání ředitelů a majitelů montessori škol Lead Montessori. V současné době je trenérkou v tréninku u společnosti Association Montessori Internationale a od roku 2021 se učí u Carly Foster a Kyly Morenz jak učit Montessori pedagogiku budoucí montessori učitele na světové úrovni. V roce 2023 byla jednou z řečnic na regionální Montessori konferenci v Opavě.

Navštívila různé montessori školky a školy v České republice, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Polsku, USA a Arménii v rámci rozvoje mezinárodní spolupráce. 

Jejím cílem je vytvořit společně s týmem spolupracovníků, s dětmi a jejich rodiči bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se všichni nadstandardně vzdělávají a každý může bez obav projevit svůj potenciál.

V Kampusu se stará o jeho řízení a koordinaci všech činností a učí na základní škole.