Aulendiebach - studovat a pracovat?

02.10.2023

Projekt "Montessori Farma jako vzdělávací prostředí" zajišťuje jedinečnou vzdělávací zkušenost pro žáky základní školy Montessori v Německu. Tento projekt je součástí programu Erasmus+ a zahrnuje praktické zkušenosti na farmě v Aulendiebachu, kde se žáci zapojují do každodenních aktivit a učí se řadu dovedností, od zemědělství po sociální interakce a akademické studium.


Vzdělávací filosofie a přístup

Montessori škola v Aulendiebachu nabízí studentům možnost prohloubit své akademické a praktické znalosti prostřednictvím aktivit založených na principu 'studovat a pracovat'. Studenti se učí ve skupinách a pracují na praktických projektech, které jsou přímo spojeny s jejich akademickým učivem. Tento přístup vede k lepšímu porozumění a upevnění znalostí, protože žáci vidí přímé využití toho, co se učí, ve světě kolem sebe.


Denní rutina a zodpovědnosti žáků

Každý den na farmě začíná společnou snídaní, kterou si studenti sami připravují. Následuje plánování dne, nakupování potřebných surovin a správa účetnictví, což žáky učí zodpovědnosti a samostatnosti. Práce na farmě zahrnuje úklid, zemědělské práce, péči o zvířata a udržitelné hospodaření s prostředky. Večery jsou věnovány relaxaci a komunitním aktivitám, jako jsou hry, čtení, nebo příprava divadelních představení.


Komunita a sociální interakce

Hlavním cílem projektu je rozvíjet komunitu žáků, kteří se učí spolupracovat a respektovat se navzájem. Lars Prignitz, jedna z klíčových osobností na farmě, zdůrazňuje význam komunity a sociálního soužití. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli zodpovědní za své rozhodnutí a učili se v kontextu. To je připravuje nejen na akademický úspěch, ale také na osobní a sociální vývoj.


Pedagogický tým a role dospělých

Dospělí na farmě, včetně Larse a Martiny Prignitz, hrají klíčové role jako vychovatelé a mentoři. Martina, která pracuje částečně jako dobrovolnice, a Lars, který vede akademické aktivity, zajišťují, že farmářské a vzdělávací aktivity jsou integrovány do každodenního života na farmě. Dospělí nejen učí, ale také poskytují důležitou sociální a emoční podporu.


Výzvy a příležitosti

Projekt čelí výzvám, jako je financování a zajištění udržitelnosti farmy, ale také nabízí unikátní příležitosti pro žáky. Například, možnost ubytování na farmě poskytuje žákům intenzivnější zkušenosti a větší zapojení do farmářských činností.


Závěr a dopad projektu

Zkušenosti získané na Montessori farmě v Aulendiebachu jsou pro studenty neocenitelné. Umožňují jim nejen získat praktické dovednosti a hlubší pochopení akademických předmětů, ale také posilují jejich sociální a komunitní vazby. Projekt významně přispívá k formování zodpovědných, samostatných a dobře začleněných jedinců.


Autor: Kristýna Turková