Varšava – Polsko: Vzdělávací zážitky na Montessori farmě v Bialce

27.11.2023

V rámci programu Erasmus+ financovaného Evropskou unií jsem se ráda zúčastnila Job shadowingu svých polských kolegů při pobytu na farmě v Bialce u Radzyne, která se nachází asi 150 km jihovýchodně od Varšavy a je ideálním místem pro integraci praktického vzdělávání s akademickým. Tato farma, umístěná v areálu historického zámku, nabízí žákům nejen klasické vzdělání, ale také praktické zkušenosti ze zemědělství a řemesel.

Prostory a vybavení

Farma disponuje bohatým vybavením a rozmanitými prostorami, které podporují jak akademické, tak praktické vzdělávání. Hlavní budova, bývalý sirotčinec, nyní obsahuje šatnu, velkou jídelnu s kuchyní a dvě učebny, z nichž jedna je vybavena hudebními nástroji, vývařovna a v horním patře ubytovací kapacity pro žáky a návštěvy. Vedlejší stodola je rozdělena na dílnu s truhlářskými stroji a prostor pro chov zvířat, jako jsou ovce, prasata a slepice. Žáci mají k dispozici i rozsáhlé venkovní prostory včetně hřiště, ovocného sadu, záhonů a rybníčka, což umožňuje praktické využití teoreticky naučených znalostí i vyžití v době volna.

Denní režim a rozdělení práce

Harmonogram dne na farmě je pečlivě plánován s přihlédnutím k rozvoji dovedností a samostatnosti žáků. Den začíná snídaní, následuje komunitní kruh, kde si žáci mohou vyjádřit svá očekávání nebo poděkování. Dopoledne jsou žáci rozděleni do skupin podle vyučovacího plánu, který zahrnuje jazyky, jógu a přednášky o praktických činnostech jako je včelařství. Po obědě následují další vzdělávací bloky nebo praktickou práci v zahradě nebo v dílně, a večer je vyhrazen čas pro osobní aktivity a odpočinek. Důležitou součástí dne je také údržba prostor a péče o farmu, které se žáci učí během praktických činností.

Role učitelů a vzájemné interakce

Pedagogové na farmě působí nejen jako učitelé, ale i jako mentoři, průvodci a přátelé. Podporují žáky v samostatnosti, zodpovědnosti a respektu jak k sobě, tak k ostatním členům komunity. Vzdělávací program je veden v angličtině a polštině, což zajišťuje, že i mezinárodní studenti se mohou plně zapojit. Interakce mezi žáky a dospělými je založena na vzájemném respektu a spolupráci, což odráží komunitní a inkluzivní atmosféru farmy.

Získané dovednosti a vědomosti

Na farmě získávají žáci komplexní vzdělání zahrnující jak akademické předměty, tak praktické dovednosti. Práce na farmě a účast v zájmových kroužcích jako je jízda na koni nebo plavání, posiluje jejich fyzickou kondici a naučí je pracovat s přírodou a zvířaty. Akademické předměty jsou kombinovány s praktickými činnostmi, jako je zpracování dřeva nebo pěstování plodin, což žákům umožňuje lépe pochopit aplikaci teorie v praxi.

Sebereflexe a možnosti spolupráce

Moje zkušenosti na farmě potvrzují význam praktického vzdělávání v reálném prostředí. Spolupráce formou výměnných pobytů by mohla přinést oboustranný přínos, posílit jazykové dovednosti a rozšířit obzory jak studentů, tak pedagogů. Navštěvování takového místa mě inspirovalo k implementaci podobných aktivit i v našem vzdělávacím prostředí.

Autor: Kateřina Stará