Inovace ve vzdělávání prostřednictvím Projektu Erasmus+ v našem Montessori Kampusu

17.01.2024

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus s.r.o. se rozhodla pro aktivní zapojení do programu Erasmus+ v letech 2022 až 2024 s cílem rozšířit vzdělávací horizonty svých studentů i pedagogů. Klíčovým cílem bylo propojit vzdělávací proces s praktickými zkušenostmi na farmách ve střední Evropě a aplikovat metody montessori pedagogiky ve vzdělávání 2. stupně základních škol.


Cíle a realizace výjezdů

Slovensko – První zastávka

První výjezd směřoval na Slovensko, kde se naši studenti a pedagogové seznámili s denním chodem montessori školy, která zahrnovala výuku v anglickém jazyce, organizaci školních akcí a zapojení do farmářských aktivit. Tento výjezd poskytl užitečné porovnání a inspiraci pro naše plány a ukázal možnosti integrace výuky s praktickým zemědělským hospodařením.


Německo – Rozšířený pohled

Plánovaný výjezd do Rakouska se musel přesměrovat do Německa kvůli logistickým problémům. Ve škole v Strausbergu byla našim žákům představena pokročilá integrace farmářského provozu s výukou, kde se angličtina stala běžnou součástí vzdělávacích aktivit a bylo zdůrazněno propojení akademické výuky s praktickými dovednostmi.


Pedagogické výjezdy

V rámci programu Erasmus+ se uskutečnilo několik pedagogických výjezdů, kde učitelé z Montessori Kampusu měli příležitost pozorovat a diskutovat pracovní metody na montessori farmách v Německu a Polsku. Tato setkání umožnila našim učitelům získat nové nápady pro výuku a posílit jazykové dovednosti, což je neocenitelné pro rozvoj naší školy.


Výsledky a dopady

Vývoj školních projektů

Na základě získaných zkušeností a inspirace z výjezdů byly na Montessori Kampusu zahájeny nové projekty, jako je chov slepic, pěstování rostlin a výroba dřevěných výrobků. Tyto aktivity nejenže rozšiřují praktické dovednosti žáků, ale také propojují teoretické vzdělání s reálným hospodářským prostředím a podporují ekonomické myšlení a sebeobsluhu.


Jazykové a IT dovednosti

Projekty také podpořily jazykové vzdělávání, když žáci měli možnost aktivně používat anglický a německý jazyk v praktickém prostředí. Vývoj IT dovedností, jako je správa webových stránek, práce s fotografiemi a používání cloudových služeb, byl rovněž integrován do školního programu.


Závěr

Projekt Erasmus+ na Montessori Kampusu dokazuje, že inovativní přístupy ve vzdělávání a evropské mobility mohou významně přispět k rozvoji žáků a celé školní komunity. Skrze praktické zkušenosti a mezinárodní spolupráci škola nejen rozšiřuje své vzdělávací metody, ale také připravuje žáky na složitější výzvy v budoucnosti.


Autor: Martina Vrtišková