Inovativní vzdělávací přístup na Montessori škole v Bialce

30.11.2023

V srdci Polska mezi zelenými poli a starobylými stromy se nachází Montessori Farm School Bialka, unikátní vzdělávací projekt, který transformuje tradiční pojetí vzdělávání. Montessori metoda zde nabírá nový rozměr, když se spojuje s přírodním prostředím farmy, poskytující žákům základní školy nejen akademické vzdělání, ale i praktické dovednosti a osobnostní rozvoj. Možnost pozorovat a učit se na farmě v Polsku mi umožnila účast v programu Erasmus+ financovaných z evropských fondů.

Fyzické prostředí a vybavení

Farma sídlí ve vile, která dříve sloužila jako sirotčinec. Její prostory jsou rozmanité: od stájí, skleníků a rybníka až po dílny a ovocný sad. Děti zde tráví týden od neděle do pátku a mají možnost zapojit se do široké škály činností od zahradničení, přes pečování o zvířata až po rybaření. Důraz je kladen na praktické dovednosti a práci s přírodními materiály.

Denní režim a rozdělení prací

Vzdělávací program farmy je navržen tak, aby děti vedl k samostatnosti a zodpovědnosti. Každé dítě má své denní úkoly, od učení přes vaření po úklid a péči o zvířata. Dospělí, ať už učitelé nebo vedoucí domova, jsou vždy připraveni poskytnout podporu, ale hlavní iniciativa vychází od dětí samotných. Tento přístup podporuje nejen rozvoj manažerských a praktických dovedností, ale také finanční gramotnost a týmovou spolupráci.

Vzdělávací metody a Interakce

Ve třídách, které jsou rozděleny podle aktuální potřeby skupiny, panuje neformální a interaktivní atmosféra. Učení probíhá skrze hry, diskuse a praktické činnosti. Například během hodiny španělštiny děti aktivně komunikují a zapojují se do her, zatímco v hodině zahradničení se dozvídají o ekologii a péči o životní prostředí. Důležitý je také osobní přístup učitelů, kteří respektují individuální potřeby a přístup každého žáka.

Vztahy a komunitní život

Jedinečným aspektem farmy je vztah mezi dětmi a dospělými, který je založen na vzájemném respektu a komunikaci. Děti jsou povzbuzovány k vyjádření svých pocitů a názorů, což vede k silnému důvěrnému vztahu. Tento přístup pomáhá budovat komunitu, kde není autorita vnímána jako nástroj moci, ale jako zdroj podpory a porozumění.

Reflexe a budoucí výzvy

Navštívit Montessori Farm School Bialka mi umožnilo nejen nahlédnout do inovativního vzdělávacího modelu, který propojuje teorii, praxi a skutečně laskavý a pevný přístup dospělých, ale také přemýšlet o vlastních pedagogických postupech. Zkušenosti z farmy ukázaly, jak důležité je plánování a jasné vedení ve vzdělávacích projektech, ale také potřeba adaptability a otevřenosti k novým myšlenkám. Spolupráce mezi školami může být dalším krokem k rozšíření tohoto modelu a sdílení jeho přínosů s širší vzdělávací komunitou.

Projekt mi ukázal, jak prostředí ovlivňuje vzdělávací proces a jak může Montessori metoda efektivně podporovat nejen akademické, ale i osobní a sociální rozvoj žáků. Farm Bialka není jen školou, je to komunita, kde každý den je příležitostí k učení, růstu a objevování.

Autor: Monika Holubová