Stínování učitelů - Montessori Farma Aulendiebach

03.10.2023

Projekt "Montessori Farma jako vzdělávací prostředí" představuje jedinečný vzdělávací model, který integrálně propojuje teoretické a praktické aspekty vzdělání s cílem podpořit komplexní rozvoj studentů. Tento projekt se realizuje na Montessori Farmě Aulendiebach, kde se studenti účastní programu zasahujícího do různých aspektů života na farmě. Program klade velký důraz na osobní rozvoj, sociální interakce a rozvoj praktických dovedností, což je v souladu s filozofií Marie Montessori o samostatném a praktickém učení.


Prostředí a vybavení farmy

Lokace a Budovy

Montessori Farma Aulendiebach se nachází v klidném prostředí na konci vesnice Aulendiebach, obklopena přírodou, což poskytuje ideální místo pro integraci akademického vzdělávání a praktických aktivit, aniž by studenti byly rozptylováni dalšími podněty. Mohou využít klidu a pohody pomalého tempa vesnice a přírody, a přesto být velmi aktivní. V areálu farmy jsou umístěny budovy, které slouží jako školní prostory, internát, kuchyně, prádelna a dílny pro různé řemeslné činnosti.

Zahrada a zemědělské plochy

Farma disponuje rozsáhlou zahradou s pergolou a venkovní kuchyní, která slouží jako místo pro společné stolování a setkávání studentů. Zahrada poskytuje prostor pro pěstování zeleniny, brambor a je domovem mnoha ovocných stromů a květin. Dále jsou zde prostory pro hospodářská zvířata drůbež a koně. Tento prostor nabízí studentům možnost přímé péče o rostliny a zvířata, tedy k získávání praktických zemědělských dovedností, ale také zejména ohromné podněty ke studiu přírodních a exaktních věd, historie a k získávání finanční gramotnosti a odpovědnosti, aby veškerá péče a plánování dalších aktivit bylo založeno na znalostech a nebylo to pouze nezávazným experimentem.


Organizace vzdělávacího procesu

Akademické a praktické vzdělávání

Vzdělávací proces na Montessori Farmě je navržen tak, aby poskytoval rovnováhu mezi teorií a praxí. Studenti tráví několik dní v týdnu na farmě, kde se učí praktické dovednosti, které jsou doplněny o teoretické lekce ve škole ve městě i na farmě, kam docházejí odborníci na jednotlivé předměty a obory práce, jako je např. tesař, zahradník, veterinář apod. Tento přístup umožňuje studentům aplikovat a prohlubovat získané teoretické znalosti v reálném životním prostředí, které mohou přímo ovlivňovat a sledovat výsledky svého uvažování a práce.

Denní a týdenní rutina

Studenti a učitelé společně plánují aktivity na začátku každého dne a týdne. Vzdělávací aktivity jsou strukturovány do bloků, které zahrnují akademické předměty i praktické workshopy. Tento organizovaný přístup pomáhá studentům rozvíjet své dovednosti v oblasti managementu organizace práce a času.

Hodnocení a sebereflexe

Na konci každého týdne se studenti účastní hodnotícího kruhu, který vedou samostatně a ke kterému posléze dospělým poskytnou krátký brífink. Reflektují své úspěchy a oblasti k vylepšení. Tento proces sebereflexe je zásadní pro rozvoj osobní i skupinové odpovědnosti a kritického myšlení.

Získané dovednosti a znalosti

Studenti na Montessori Farmě získávají široké spektrum dovedností, které zahrnují péči o zvířata, zahradničení, řízení projektů, kulinářské dovednosti a mnoho dalších. Tyto dovednosti jsou doplněny o akademické vzdělání v oblastech jazyků, matematiky, přírodních věd a umění.


Závěr

Montessori Farma Aulendiebach je významným příspěvkem k modernímu vzdělávání, který umožňuje studentům nejen získávat akademické vědomosti, ale i rozvíjet praktické dovednosti a osobní kompetence. Tento projekt představuje model, který by mohl inspirovat další vzdělávací instituce k využití podobných integrujících metod a přístupů ve vzdělávání.  

Autor: Kateřina Sklářová Balek