Montessori farma v Bialce – Jak praktické zkušenosti na internátní Montessori škole obohacují tradiční vzdělání

03.12.2023

Dospívající jsou jakási společenská embrya - už nejsou dětmi, ale ještě nejsou dospělí. V prvních šesti letech zcela vstřebávali své okolí, rozvíjeli fyzickou nezávislost a během 6 až 12 let poznávali celý vesmír a kulturu pomocí rozumového uvažování. Pokud vše proběhlo v pořádku, jsou nyní připraveni včlenit se do společnosti a učit se, jak být přínosným dospělým člověkem. Jejich pozice, kdy už nejsou dětmi, ale ještě nejsou dospělými, je však obtížná a studenti jsou velmi zranitelní. Potřebují ochranu pro svou fyzickou, psychickou a sociální proměnu a pochopení a vývojově přiměřenou podporu společnosti, do níž vstupují.

Proces zrání přivádí dospívající do fáze divokého tělesného růstu a snížených intelektuálních schopností - mohou se nepříjemně lekat svých neobratných pohybů a být zmateni novými emocemi. Mají pocit, že se mění, a spontánně reagují nečekaně silnými náladami, pocity zranitelnosti, nepřiměřenosti, pochybnostmi a dalšími různými reakcemi, protože ztratili dosavadní kontrolu nad sebou samými, kterou měli ve stabilní fázi 6-12 let.

Věkové období od 12 do 18 let je podobné jako fyzické zrození na začátku jejich života - přichází něco neznámého a oni musí znovu získat svou roli mezi lidmi. Pocity jsou intenzivní a abstraktní a studenti potřebují důsledné vedení zkušených, laskavých a pevných dospělých, kteří vědí, jak vyvážit jejich svobodu a disciplínu, aby jim pomohli stát se tím, kým se chtějí stát: emocionálně, sociálně a finančně nezávislými dospělými.

Potřebují dobré vzory, aby se naučili být dospělými, aby získali zkušenosti se studijním a pracovním prostředím a dostaly zpětnou vazbu a šanci od svých vrstevníků rozvíjet svou osobnost a zažít, že se mohou prosadit i v malém bezpečném světě školy. Chtějí být připraveni, cítit se sebevědomě a kompetentně, aby mohli převzít roli dospělého. Přirozeně chtějí pracovat na dovednostech, které potřebují k tomu, aby se stali dospělými lidmi schopnými stát si za svými pocity, názory a činy. Dospívající pracují na svých kompetencích na fyzické, psychické i sociální úrovni.

Potřebují vyjádřit své lidské tendence a základní potřeby - v práci, studiu, obchodu a různých způsobech sebevyjádření, individuálních i společných.

Praktickou prací získávají fyzickou sílu, ale také poznávají a učí se zvládat své silné a slabé stránky a vlastnosti. Zažívají potřebu hlubší studijní práce, zodpovědnosti a vytrvalosti.

Kopírují první osadníky a zažívají podmínky společenství, které se musí naučit, jak zpracovat individuality v každém člověku a jak pomoci sobě i druhým, aby se zdokonalili pro vlastní blaho, ale také pro blaho společnosti. Mají velkou vnitřní sílu a senzitivní období pro osobní důstojnost. Chtějí být důležití, něco změnit, vnímají se jako důležitá součást společnosti, chtějí měnit svět k lepšímu. To znamená, že potřebují cílevědomou, praktickou a skutečnou práci, aby zažili vlastní důležitost a přínos.

Potřebují dostat příležitost jednat jako dospělí, proto ideálně opouštějí rodinu a žijí na farmě, která poskytuje celotýdenní ubytování. Zkoumají vlastní osobnost a rozvíjejí praktické a sociální dovednosti při vedení hospodářství, to znamená, že dospělými se mohou stát pouze v prostředí, kde nejsou vnímáni jako dítě.

Učí se také, jak zvládat vlastní emoce a vlastnosti, aby zajistili správný výkon a komunikaci ve skupině. Poznají, že na jejich reakcích záleží a že ovlivňují celou komunitu v dobrém i zlém. Potřebují klid, aby byli jen sami se sebou, aby se ponořili do dojmů z celého dne a dostali se do klidu sami se sebou.

K tomu může dojít během praktické práce na farmě. Venkovní prostředí a práce rukama pomáhá rozpustit mnohé neklidné myšlenky. Své pocity a potřeby vyjadřují také prostřednictvím jazyka, hudby, pohybu, výtvarných a řemeslných činností, a to individuálně nebo ve společných projektech.

Potřebují sociální a ekonomické projekty s vlivnými výsledky, aby měli pocit, že jsou užiteční pro druhé. Jejich morálka roste ve službě druhým v jejich farmářské komunitě, zvláště když se jedná o internátní školu, kde nemohou uniknout každodenním povinnostem při vedení farmy a také sociálním interakcím s ostatními dospívajícími, ke kterým dochází během studia a práce. Potřebují však také najít uplatnění v širší komunitě, proto se věnují výrobě a obchodu. Úspěch je motivuje, učí se také přijímat neúspěch a poučit se z něj. Stejně jako to musí dělat dospělí.

Dospívající mohou projít touto citlivou fází vývoje klidně, pokud mají k dispozici širokou škálu příležitostí ve vývojovém prostředí, znalého, laskavého a důsledného dospělého a čas na růst prostřednictvím spolupráce a diskusí s ostatními. Role dospělého spočívá v tom, že má důvěru v každého jednotlivého dospívajícího, drží se vize budoucího šťastného, zodpovědného a aktivního dospělého, pozoruje a podporuje toho, kdo více či méně usilovně bojuje o vlastní duševní rovnováhu.

Montessori Farma v Bialce představuje vzor, jak může být tradiční vzdělání obohaceno a revitalizováno skrze praktické zkušenosti a život v komunitě. Tento projekt nejenže ukazuje potenciál praktického vzdělávání ve spojení s akademickými obory, ale také zdůrazňuje význam evropské podpory pro inovace ve vzdělávání. Díky těmto prvkům Montessori Farma nabízí model vzdělávání, který je relevantní, udržitelný a přizpůsobený potřebám současné doby.